Ta có: (2x - 1 = 0 Leftrightarrow x = dfrac12); (x + 3 = 0 Leftrightarrow x = - 3)

Ta lập bảng xét dấu

*

Kết luận:

+) (f(x) 0) ví như (x dfrac12).

Bạn đang xem: Xét dấu các biểu thức sau lớp 10


LG b

(f(x) = (- 3x - 3)(x + 2)(x + 3));

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có:

(eginarrayl - 3x - 3 = 0 Leftrightarrow x = - 1\x + 2 = 0 Leftrightarrow x = - 2\x + 3 = 0 Leftrightarrow x = - 3\left( { - 3 endarray)

Ta gồm bảng xét dấu 

*

Vậy,

+) ( f(x) 0) với (x ∈ (-∞; - 3) ∪ (- 2; - 1)).


LG c

( f(x) = dfrac-43x+1-dfrac32-x;)

Lời giải đưa ra tiết:

TXĐ: (mathbb R ackslash left - frac13;2 ight\)

Ta có: (f(x) = dfrac-43x+1-dfrac32-x) (= dfrac - 4left( 2 - x ight) - 3left( 3x + 1 ight)left( 3x + 1 ight)left( 2 - x ight) ) (= dfrac - 8 + 4x - 9x - 3left( 3x + 1 ight)left( 2 - x ight)) (=dfrac-5x-11(3x+1)(2-x))

Lại có:

(eginarrayl-5x - 11 = 0 Leftrightarrow x = - dfrac115\3x + 1 = 0 Leftrightarrow x = - dfrac13\2 -x= 0 Leftrightarrow x = 2endarray)

Ta lập bảng xét dấu

*

 

Vậy,

+) (f(x)) không xác định nếu (x = -dfrac13) hoặc (x = 2)

+) (f(x) 0) với (x ∈ left ( -dfrac115;-dfrac13 ight )∪ (2; +∞)).


LG d

 (f(x) = 4x^2– 1).

Lời giải đưa ra tiết:

(f(x) = 4x^2– 1 = (2x - 1)(2x + 1)).

Xem thêm: Chứng Minh Bất Đẳng Thức Lớp 10, Bài 1: Bất Đẳng Thức Và Chứng Minh Bất Đẳng Thức

Ta có:

(eginarrayl2x - 1 = 0 Leftrightarrow x = dfrac12\2x + 1 = 0 Leftrightarrow x = - dfrac12\left( { - dfrac12 endarray)

Ta lập bảng xét dấu

*

(f(x) = 0) cùng với (x = pm dfrac12)

Vậy,

+) (f(x) 0) với (x ∈ left ( -infty ;-dfrac12 ight )∪ left ( dfrac12;+infty ight ).) 

circologiannibrera.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 trên 119 phiếu
>> (Hot) Đã tất cả SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học mới 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 10 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp circologiannibrera.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng circologiannibrera.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


gởi Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép circologiannibrera.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.