Đây là bài thứ 3 trong chuỗi series bài xích notes về FS. Nếu bạn bè nào không đọc 2 notes trước thì hãy tạm dừng & gọi ngay nhằm không bỏ lỡ ngẫu nhiên thông tin như thế nào nhóe