Hãy nhập câu hỏi của bạn, circologiannibrera.com vẫn tìm những thắc mắc có sẵn mang đến bạn. Nếu không thỏa mãn nhu cầu với những câu trả lời có sẵn, các bạn hãy tạo thắc mắc mới.

Bạn đang xem: Câu hỏi của nguyễn thị thảo hiền

Bạn sẽ xem: Tổng của ba số là 122

Tổng của 3 số là 122.Nếu lấy số thứ nhất chia mang lại số sản phẩm 2,hoặc đem số thứ 2 chia mang đến số sản phẩm 3 thì được yêu đương là 3,dư 1.Ba số kia theo thiết bị tự là ?

gọi số trang bị 3 là:k.

=>số thứ 2 là:3k+1

=>số thứ nhất là:3(3k+1)+1=9k+4

=>k+3k+1+9k+4=13k+5=122

=>13k=117

=>k=9

=>số thứ 2 là 28

số lần đầu là:85

vậy 3 số đó lần lượt là 85;28;9

Gọi số vật dụng 3 là a

Số vật dụng hai là: a x 3 + 1

Số trước tiên là: (a x 3 + 1) x 3 + 1

Theo đầu bài ta có: a + a x 3 + 1 + (a x 3 + 1) x 3 + 1 = 122

13 x a + 5 = 122

13 x a = 117, a = 9

=> Số lắp thêm 3 là 9

Số đầu tiên là: (9 x 3 + 1) x 3 + 1 = 85

Số thứ hai là : 9 x 3 + 1 = 28

ĐS: _________________

 

Gọi số thứ tía là k

Số máy hai là: (3.k)+1

Số thứ ba là: 3.(3.k+1)+1=9k+4

Suy ra:(9k+4)+(3.k+1)+k=122

Suy ra:13k+5=122

Suy ra:13k=117

k=117:3=9

Suy ra: Số vật dụng hai là 3.9+1=28

Suy ra: Số thứ cha là 3.(3.9+1)+1=85

gọi 3 số là: a,b,c

*.dự kiện thứ nhất có

a+b+c=122 (1)

*dự kiện 2

TH1 số thứ nhất chia ố thứ 2 được 3 dự 1.

a=b.3+1

Thay vào (1)=>3.b+1+b+c= 4b+c+1=122=> 4b+c=121

TH2 số thú hai chia số thứ 3 dược 3 dư 1

b=3.c+1

Thay vào (1)=>4c+a=121

nếu đứng theo đề thì quánhiều nhgiệm vô lý xem lại chữ"hoặc" xuất xắc là "và"

Gọi số nhỏ bé nhất trong bố số đó là aSố đồ vật hai là: a x 3 + 1Số trước tiên là: (a x 3 + 1) x 3 + 1Theo bài bác ra ta có: a + a x 3 + 1 + (a x 3 + 1) x 3 + 1 = 12213 x a + 5 = 12213 x a = 117a = 117 : 13 = 9Số lớn nhất là: (9 x 3 + 1) x 3 + 1 = 85

Gọi số bé nhất trong ba số đó là aSố vật dụng hai là: a x 3 + 1Số thứ nhất là: (a x 3 + 1) x 3 + 1Theo bài ra ta có: a + a x 3 + 1 + (a x 3 + 1) x 3 + 1 = 12213 x a + 5 = 12213 x a = 117a = 117 : 13 = 9Số lớn số 1 là: (9 x 3 + 1) x 3 + 1 = 85

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó có câu trả lời mà các bạn cần!

Tổng của 3 số là 122.Nếu đem số thứ nhất chia cho số máy 2,hoặc lấy số thứ 2 chia cho số lắp thêm 3 thì được yêu đương là 3,dư 1.Ba số kia theo lắp thêm tự là ?

Các các bạn giải hộ mình bằng cách nào dễ hiểu nhất nhé,mình phát âm được mới chọn

Đọc tiếp...

Gọi số lắp thêm 3 là a

Ta có:

Số đồ vật hai là: a . 3 + 1

Số trước tiên là: (a . 3 + 1) . 3 + 1

Theo đầu bài bác ta có:

a + a . 3 + 1 + (a . 3 + 1) . 3 + 1 = 122

=> a + 3a+ 1 + (3a + 1) . 3 + 1 = 122

=> 4a + 1 + 9a + 3 + 1 = 122

=> (4a + 9a) + (1 + 3 + 1) = 122

=> 13a + 5 = 122

=> 13a = 122 - 5 = 117

=> a = 117 : 13 = 9

=> Số đồ vật hailà: 9 . 3 + 1 = 28

=> Số sản phẩm công nghệ nhấtlà: 28 . 3 + 1 = 85

Đáp số: STN: 85

STH: 28

STB: 9

gọi số trang bị 3 là a

Số sản phẩm hai là: a x 3 + 1

Số trước tiên là: ﴾a x 3 + 1﴿ x 3 + 1

Theo đầu bài xích ta có: a + a x 3 + 1 + ﴾a x 3 + 1﴿ x 3 + 1 = 122

13 x a + 5 = 122

13 x a = 117, a = 9

Số thứ nhất là: ﴾9 x 3 + 1﴿ x 3 + 1 = 85

số thiết bị hai là : (85-1):3=24

vậy số bé bỏng nhất là số thứ 3 =9

Tổng của 3 số là 122.Nếu mang số trước tiên chia mang lại số máy 2,hoặc lấy số thứ hai chia cho số lắp thêm 3 thì được yêu mến là 3,dư 1.

Xem thêm: Số Thẻ Atm Là Gì - Phân Biệt Số Thẻ Ngân Hàng Và Số Tài Khoản

Số bé bỏng nhất trong cha số chính là ?

Đọc tiếp...

Gọi số trước tiên là a

Số thứ hai là : a x 3 + 1

Số thứ tía là : ( a x 3 + 1 ) x 3 + 1

Theo đầu bài xích ta gồm :

a +a x 3 + 1+ (a x 3 + 1 ) a x 3 + 1= 122

13 x a + 5 = 122

13 x a = 127

a = 127 : 13

a = 9

Đáp số : 9

k mk mk k lại

kiểm soát Toán lớp 6 Giải SGK Toán lớp 6 Giải SGK Ngữ văn lớp 6 Giải SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 Hỏi đáp Toán lớp 6 Hỏi đáp Ngữ văn lớp 6 Hỏi đáp giờ Anh lớp 6αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()|/ℕℤℚℝℕ∗