- Chọn bài xích -Bài 1: Nhân 1-1 thức với nhiều thứcBài 2: Nhân nhiều thức với nhiều thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: hầu hết hằng đẳng thức đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: phần nhiều hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Bài 5: các hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp phối hợp nhiều phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia đối chọi thức cho đối kháng thứcBài 11: chia đa thức cho 1-1 thứcBài 12: chia đa thức một biến đổi đã chuẩn bị xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: trên đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài bác 1: Nhân đơn thức với đa thức khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 8 sẽ giúp bạn rèn luyện kỹ năng suy luận hợp lý và vừa lòng logic, hình thành kỹ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài bác 1 trang 4:

– Hãy viết một solo thức với một nhiều thức tùy ý.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 nhân đơn thức với đa thức

– Hãy nhân đối chọi thức kia với từng hạng tử của nhiều thức vừa viết.

– Hãy cộng những tích tìm được.

Lời giải

– Đơn thức là: x2 với đa thức là: x2 + x + 1

– Ta có:

x2.(x2 + x + 1) = x2.x2 + x2.x + x2.1

= x(2 + 2) + x(2 + 1) + x2

= x4 + x3 + x2

– lúc đó: đa thức x4 + x3 + x2 là tích của 1-1 thức x2 và x2 + x + 1

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 1 trang 5: làm cho tính nhân:

*

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 1 trang 5: Một mảnh vườn hình thang tất cả hai đáy bởi (5x + 3) mét với (3x + y) mét, độ cao bằng 2y mét.

– Hãy viết biểu thức tính diện tích s mảnh sân vườn nói bên trên theo x cùng y.

– Tính diện tích mảnh sân vườn nếu cho x = 3 mét và y = 2 mét.

Lời giải

– Biểu thức tính diện tích mảnh sân vườn trên theo x và y là:

*

– nếu như x = 3 mét và y = 2 mét thì diện tích s mảnh vườn là:

S = 8.3.2 + 22 + 3.2 = 58 (m2).

Bài 1 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): làm tính nhân


*

Lời giải:

*

*

Các bài xích giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 2 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): triển khai phép nhân, rút gọn gàng rồi tính giá trị của biểu thức:

a) x(x – y) + y(x + y) trên x = – 6 với y = 8


b) x(x2 – y) – x2(x+y) + y(x2 – x) tại
với y = –100;

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x + y)

= x.x – x.y + y.x + y.y

= x2 – xy + xy + y2

= x2 + y2.

Tại x = –6 ; y = 8, cực hiếm biểu thức bằng : (–6)2 + 82 = 36 + 64 = 100.

b) x.(x2 – y) – x2.(x + y) + y.(x2 – x)

= x.x2 – x.y – (x2.x + x2.y) + y.x2 – y.x

= x3 – xy – x3 – x2y + x2y – xy

= (x3 – x3) + (x2y – x2y) – xy – xy

= –2xy

Tại và y = –100, quý giá biểu thức bằng:

*

Các bài bác giải Toán 8 bài bác 1 khác

Bài 3 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): tra cứu x, biết:

a) 3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

b) x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

Lời giải:

a)

3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

3x.12x – 3x.4 – (9x.4x – 9x.3) = 30

36x2 – 12x – 36x2 + 27x = 30

(36x2 – 36x2) + (27x – 12x) = 30

15x = 30

x = 2

Vậy x = 2.

b)

x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

(x.5 – x.2x) + (2x.x – 2x.1) = 15

5x – 2x2 + 2x2 – 2x = 15

(2x2 – 2x2) + (5x – 2x) = 15

3x = 15

x = 5.

Vậy x = 5.

Các bài giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 4 (trang 5 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đoán tuổi.

Bạn hãy lấy tuổi của mình:

– thêm vào đó 5.

– Được từng nào đem nhân với 2.

– Lấy hiệu quả trên cùng với 10.

– Nhân công dụng vừa kiếm được với 5.

– Đọc công dụng cuối cùng sau khi đã trừ đi 100.

Xem thêm: Giải: Bài 8

Tôi đang đoán được tuổi của bạn. Phân tích và lý giải tại sao.

Lời giải:

Giả sử tuổi các bạn là x. Đem tuổi của mình:

+ cộng thêm 5 ⇒ x + 5

+ Được từng nào đem nhân với 2 ⇒ (x + 5).2


+ Lấy công dụng trên cùng với 10 ⇒ (x + 5).2 + 10

+ Nhân tác dụng vừa kiếm được với 5 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5

+ Đọc tác dụng cuối cùng sau khoản thời gian đã trừ đi 100 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5 – 100

Rút gọn gàng biểu thức bên trên :

<(x + 5).2 + 10>.5 – 100

= (x.2 + 5.2 + 10).5 – 100

= (2x + 20).5 – 100

= 2x.5 + 20.5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Vậy công dụng cuối cùng bằng mười lần số tuổi thực của bạn. Cho nên vì vậy ta chỉ việc lấy kết quả cuối cùng phân chia cho 10 là ra số tuổi thực.

Các bài bác giải Toán 8 bài 1 khác

Bài 5 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn gàng biểu thức:

a) x(x – y) + y(x – y)

b) xn-1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x – y)

= x.x – x.y + y.x – y.y

= x2 – xy + xy – y2

= x2 – y2 + (xy – xy)

= x2 – y2

b) xn–1(x + y) – y(xn–1 + yn–1)

= (xn – 1.x + xn – 1.y) – (y.xn – 1 + y.yn – 1)

= (xn + xn – 1.y) – (xn – 1.y + yn)

= xn + xn – 1y – xn – 1.y – yn

= xn – yn + (xn – 1.y – xn – 1.y)

= xn – yn

Các bài giải Toán 8 bài xích 1 khác

Bài 6 (trang 6 SGK Toán 8 Tập 1): Đánh dấu x vào ô mà em cho rằng đáp số đúng :

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) trên x = -1 cùng y = 1 (a là hằng số) là: