Giải bài xích 3: đa số hằng đẳng thức kỷ niệm - Sách VNEN toán 8 tập 1 trang 10. Phần dưới đang hướng dẫn vấn đáp và giải đáp các câu hỏi trong bài xích học. Biện pháp làm đưa ra tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học viên nắm giỏi kiến thức bài xích học.


A. B. Chuyển động khởi đụng và ra đời kiến thức

1. A) triển khai các yêu thương cầu:

- với a và b là nhị số bất kì, tính (a + b)(a + b).

Bạn đang xem: Toán lớp 8 bài những hằng đẳng thức đáng nhớ

- cùng với a > 0; b > 0, hãy tính tích (a + b)(a + b) thông qua việc tính diện tích hình vuông vắn ABCD theo nhị cách.

Trả lời:

- cùng với a ,b là nhị số bất kì, ta có:

(a + b)(a + b) = a$^2$ + ab + cha + b$^2$ = a$^2$ + 2ab + b$^2$.

- cùng với a > 0; b > 0, ta có thể tính diện tích s ABCD theo hai bí quyết như sau:

Cách 1: S$_ABCD$ = (a + b)(a + b)

Cách 2: S$_ABCD$ = a$^2$ + ab + cha + b$^2$ = a$^2$ + 2ab + b$^2$

Như vậy, qua việc tính diện tích hình vuông ABCD theo hai biện pháp như trên, ta hoàn toàn có thể suy ra tích

(a + b)(a + b) = a$^2$ + ab + tía + b$^2$ = a$^2$ + 2ab + b$^2$.

b) Đọc kĩ câu chữ sau

Bình phương của một tổng:

Với A, B là những biểu thức tùy ý, ta có: (A + B)$^2$ = A$^2$ + 2AB + B$^2$

c) tiến hành các yêu cầu:

- Tính (2b + 1)$^2$.

- Điền chữ, số tương thích vào vị trí chấm để viết biểu thức x$^2$ + 4x + 4 dưới dạng bình phương của một tổng: x$^2$ + 4x + 4 = x$^2$ + 2.x.2 + 2$^2$ = ……………………………..

- Tính nhanh 401$^2$.

Trả lời:

- Có: (2b + 1)$^2$ = (2b)$^2$ + 2.2b.1 + 1$^2$ = 4b$^2$ + 4b + 1.

- Có: x$^2$ + 4x + 4 = x$^2$ + 2.x.2 + 2$^2$ = …(x + 2)$^2$ …

- 401$^2$ = (400 + 1)$^2$ = 400$^2$ + 2.400.1 + 1$^2$ = 160000 + 800 + 1 = 160801.

2. A) với a, b là hai số bất kì, hãy điền vào nơi chấm nhằm tính (a – b)$^2$ theo hai cách:

Cách 1: (a – b)$^2$ = $^2$ = a$^2$ + 2.a.(-b) + (-b)$^2$ = ……………………;

Cách 2: (a – b)(a – b) = ……………………… = ………………………………

Trả lời:

Cách 1: (a – b)$^2$ = $^2$ = a$^2$ + 2.a.(-b) + (-b)$^2$ = a$^2$ - 2ab + b$^2$;

Cách 2: (a – b)(a – b) = a$^2$ - ab - cha + b$^2$ = a$^2$ - 2ab + b$^2$.

b) Đọc kĩ nội dung sau

Bình phương của một hiệu:

Với A, B là những biểu thức tùy ý, ta có: (A - B)$^2$ = A$^2$ - 2AB + B$^2$

c) thực hiện các yêu thương cầu:

- Tính (2x – y)$^2$.

- Tính nhanh 999$^2$.

Trả lời:

- Có: (2x – y)$^2$ = (2x)$^2$ - 2.2x.y + y$^2$ = 4x$^2$ - 4xy + y$^2$.

- Có: 999$^2$ = (1000 – 1)$^2$ = 1000$^2$ - 2.1000.1 + 1$^2$ = 1000000 – 2000 + 1 = 998001.

3. A) cùng với a, b bất kì, tính (a + b)(a – b).

Xem thêm:
10 Phút Tìm Hiểu Nhanh Về Session Php Là Gì, Sử Dụng Session Trong Php

Trả lời:

(a + b)(a – b) = a$^2$ - ab + cha - b$^2$ = a$^2$ - b$^2$.

b) Đọc kĩ câu chữ sau

Hiệu nhì bình phương:

Với A, B là các biểu thức tùy ý, ta có:A$^2$- B$^2$ = (A + B)(A - B)

c) thực hiện các yêu cầu: