Giải bài xích 10: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 8 tập 1 trang 30. Phần dưới đã hướng dẫn vấn đáp và giải đáp các thắc mắc trong bài học. Cách làm đưa ra tiết, dễ hiểu. Hy vọng các em học sinh nắm xuất sắc kiến thức bài xích học.


C. Hoạt động luyện tập

Trả lời các thắc mắc sau

a) phân phát biểu các quy tắc nhân solo thức với đa thức, nhân nhiều thức với 1-1 thức.

Bạn đang xem: Toán 8 ôn tập chương 1

b) Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ.

c) lúc nào thì 1-1 thức A phân tách hết cho đối chọi thức B?

d) lúc nào thì nhiều thức A chia hết cho đối chọi thức B?

e) khi nào thì đa thức A phân tách hết cho đa thức B?

f) Nêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.

g) vạc biểu những quy tắc chia đối chọi thức cho 1-1 thức, phân chia đa thức cho solo thức.

Trả lời:

a) ước ao nhân một đơn thức cùng với một đa thức, ta nhân đối chọi thức cùng với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích với nhau.

Muốn nhân một đa thức với một đa thức, ta nhân từng hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức tê rồi cộng những tích cùng với nhau.

b) Bình phương của một tổng: (A + B)$^2$ = A$^2$ + 2AB + B$^2$;

Bình phương của một hiệu: (A – B)$^2$ = A$^2$ - 2AB + B$^2$;

Hiệu nhì bình phương: A$^2$ - B$^2$ = (A + B)(A – B);

Lập phương của một tổng: (A + B)$^3$ = A$^3$ + 3A$^2$B + 3AB$^2$ + B$^3$;

Lập phương của một hiệu: (A – B)$^3$ = A$^3$ - 3A$^2$B + 3AB$^2$ - B$^3$;

Tổng hai lập phương: A$^3$ + B$^3$ = (A + B)(A$^2$ - AB + B$^2$);

Hiệu nhị lập phương: A$^3$ - B$^3$ = (A – B)(A$^2$ + AB + B$^2$).

c) mang đến A cùng B là hai 1-1 thức, B $ eq$ 0. Ta nói solo thức A phân chia hết cho đối chọi thức B nếu tìm được một đối chọi thức Q làm thế nào cho A = B.Q.

Kí hiệu: Q = A : B hay Q = $fracAB$.

d) cho A là một trong những đa thức cùng B là một trong đơn thức, B $ eq$ 0. Ta nói đa thức A phân chia hết cho 1-1 thức B nếu tìm kiếm được một đa thức Q thế nào cho A = B.Q.

Kí hiệu: Q = A : B tuyệt Q = $fracAB$.

e) mang đến A cùng B là hai nhiều thức, B $ eq$ 0. Ta nói đa thức A phân chia hết cho đa thức B nếu tìm kiếm được một đa thức Q làm sao cho A = B.Q.

Kí hiệu: Q = A : B giỏi Q = $fracAB$.

f) Các cách thức phân tích nhiều thức thành nhân tử là:

- cách thức đặt nhân tử chung.

- phương thức dùng hằng đẳng thức đáng nhớ.

- phương pháp nhóm hạng tử.

- kết hợp nhiều phương pháp.

g) hy vọng chia 1-1 thức A cho đối kháng thức B (trường hợp A chia hết mang lại B), ta có tác dụng như sau:

- Chia thông số của đối chọi thức A cho hệ số của 1-1 thức B.

- phân tách lũy quá của từng đổi mới trong A mang đến lũy thừa của cùng thay đổi đó vào B.

- Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

Xem thêm: Office Of Student Affairs Là Gì, Student Affairs Là Gì, Student Affairs Là Gì

Muốn phân tách đa thức A cho đối kháng thức B (trường hợp những hạng tử của nhiều thức A phân tách hết cho đơn thức B), ta phân chia mỗi hạng tử của A mang đến B rồi cộng các tác dụng với nhau.