định hướng hình chữ nhật

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông. Hình chữ nhật cũng là 1 hình bình hành.

Bạn đang xem: Toán 8 bài hình chữ nhật

Xem cụ thể


Trả lời thắc mắc 1 bài xích 9 trang 97 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 bài xích 9 trang 97 SGK Toán 8 Tập 1. Chứng tỏ rằng hình chữ nhật ABCD

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 2 bài bác 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Với một chiếc compa,

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 3 bài 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài bác 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. đến hình 86:a) Tứ giác ABDC là hình gì ? bởi sao ?b) So sánh các độ lâu năm AM cùng BC.

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 4 bài bác 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài xích 9 trang 98 SGK Toán 8 Tập 1. Cho hình 87:a) Tứ giác ABDC là hình gì ? bởi sao?b) Tam giác ABC là tam giác gì?..

Xem giải thuật


bài 58 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 58 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Điền vào chỗ trống, biết rằng a, b là độ dài những cạnh, d là độ dài đường chéo cánh của một hình chứ nhật

Xem lời giải


bài 59 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Chứng minh rằng: Giao điểm nhì đường chéo cánh cuẩ hình chữ nhật là trọng điểm đối xứng của

Xem lời giải


bài bác 60 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Tính độ dài con đường trung tuyến đường ứng cùng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 7cm và 24cm.

Xem giải mã


bài xích 61 trang 99 sgk Toán 8 tập 1

Cho tam giác ABC, mặt đường cao AH. Call I là trung điểm của AC, E là điểm đối xứng với H qua I. Tứ giác AHCE là hình gì ? do sao ?

Xem giải mã


bài bác 62 trang 99 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 62 trang 99 SGK Toán 8 tập 1. Các câu sau đúng xuất xắc sai ?

Xem giải thuật


bài xích 63 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 63 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Tìm x trên hình 90.

Xem thêm: Căn Hộ Tiếng Anh Là Gì ? Căn Hộ Chung Cư Trong Tiếng Anh Là Gì

Xem giải thuật


bài 64 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Cho hình bình hành ABCD. Những tia phân giác của các góc A, B, C, D

Xem giải thuật


bài 65 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 65 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Tứ giác ABCD gồm hai đường chéo cánh vuông góc với nhau. Gọi

Xem giải thuật


bài xích 66 trang 100 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 66 trang 100 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Một tổ công nhân sẽ trồng cây trên đoạn đường AB.

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề hàng đầu - bài bác 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài bác 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài bác 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Xem lời giải


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài bác 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 6 - bài 9, 10 - Chương 1 - Hình học 8

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 6 - bài bác 9, 10 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép circologiannibrera.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.