ÔN TẬP CHƯƠNG III1. Mang đến hình chữ nhật ABCD. Biết các đỉnh A(5; 1), C(0; 6) với phương trình CD: X + 2y- 12 = 0. Tim phương trình những đường trực tiếp chứa những cạnh còn lại.CD: x + 2y-12 = 0có vectơ pháp con đường n = (1; 2)Vì AB // CD buộc phải AB đi qua A gồm vectơ pháp tuyến n = (1; 2), vì vậy AB tất cả phương trình là:l.(x - 5) + 2.(y - 1) = 0 OX + 2y - 7 = 0AD 1 AB bắt buộc AD trải qua A và tất cả vectơ pháp tuyến đường m = (2; -1) (vì mìn)Vậy AD gồm phương trình là: 2(x - 5) - l.(y -l) = 02x-y-9 = 0BC // AD buộc phải BC đi qua C bao gồm vectơ pháp đường m = (2; -1) bắt buộc BC tất cả phương trình: 2.(x - 0) - l.(y -6) = 02x-y + 6 = 0.Cho A(1; 2), B(- 3; 1) với C(4; - 2). Tìm kiếm tập hợp những điểm M thế nào cho MA2 + MB2 = MC2.(ỹiắiVới điểm M(x; y), ta có: MA2 + MB2 = MC2« (X - l)2 + (y - 2)2 + (X + (3)2 + (y - l)2 = (x - 4)2 + (y + 2)2 o X2 + y2 + 12x - lOy - 5 "= 0 o (x + 6)2 + (y - 5)2 = 66.Vậy tập hợp các điểm M là con đường tròn tâm I (-6; 5) bán kính R = 766 .Tim tập hợp những điểm cách đều hai đường thẳng:Ai:5x + 3y-3 = 0vàA2: 5x + 3y + 7 = 0Ta có: M(x; y) bí quyết đều Ai và A2 d(M, Ai) = d(M, A2)|5x + 3y - 3||5x + 3y + 7| J" = 1—,7 —— - 5x + 3y + 2 = 0725 + 9725 + 9Vậy tập hợp các điểm M giải pháp đều hai tuyến đường thẳng Ai và A2 là con đường thẳng A bao gồm phương trình: 5x + 3y + 2 = 0.Cho đường thẳng A: X - y + 2 = 0 và hai điểm 0(0; 0), A(2; 0).Tìm điểm đối xứng của o qua A;Tìm điểm M bên trên A sao cho độ dài con đường gấp khúc OMA ngắn nhất.a) Đường trực tiếp d đi qua gốc tọa độ 0vuông góc với A bao gồm phương trình:X + y = 0Tọa độ giao điểm H của d và A làkA. c = 7a2 - b2 = 21116Vậy khoảng cách ngắn nhất từ chổ chính giữa Trái Đất đến trung khu Mặt Trăng là:A1F1 = a - c = 363 517 (km)Khoảng cách dài tốt nhất từ trung tâm Trái Đất đến trung khu Mặt Trăng là: F1A2 = a + c = 405 749 (km).


Bạn đang xem: Toán 10 ôn tập chương 3

Các bài học tiếp theo


Các bài học kinh nghiệm trước


Tham Khảo Thêm
Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Hình 10 Trang 12, Giải Bài 1 Trang 12

Giải bài Tập Toán 10 Hình Học

Chương I. VectơChương II. Tích vô hướng của hai vectơ với ứng dụngChương III. Phương thức tọa độ trong mặt phẳng

circologiannibrera.com

Tài liệu giáo dục và đào tạo cho học sinh và giáo viên tham khảo, giúp các em học tốt, cung ứng giải bài tập toán học, đồ lý, hóa học, sinh học, tiếng anh, định kỳ sử, địa lý, soạn bài ngữ văn.