*

Trả lời câu hỏi Toán 10 Đại số bài 2 trang 40: Vẽ đồ thị của những hàm số: y = 3x + 2; y = – 1/2 x+5

Lời giải

*

Trả lời thắc mắc Toán 10 Đại số bài 2 trang 40: cho hàm số hằng y = 2

Xác định quý giá của hàm số trên x = -2; -1; 0; 1; 2.

Bạn đang xem: Toán 10 bài 2 chương 2

Biểu diễn những điểm (-2;2), (-1;2), (0;2), (1;2), (2;2) cùng bề mặt phẳng tọa độ.

Nêu nhận xét về thiết bị thị của hàm số y = 2.

Lời giải

+) trên x = -2; -1; 0; 1; 2 thì y = 2

+) Đồ thị của hàm số y = 2 là con đường thẳng tuy vậy song với trục hoành và cắt trục hoành tại điểm (0; 2)

*

Bài 1 (trang 41-42 SGK Đại số 10): Vẽ thiết bị thị của các hàm số:

a) y = 2x – 3;

b) y = √2;

d) y = |x| – 1.

Lời giải:

a) y = 2x – 3

– bảng báo giá trị:

x01
y-3-1

Đồ thị hàm số y = 2x – 3 là mặt đường thẳng qua nhì điểm A(0; -3) với B(1 ; -1).

*

b) Đồ thị hàm số y = √2 là mặt đường thẳng tuy vậy song với trục hoành và qua điểm B(0 ; √2)

*

– bảng báo giá trị

x24
y41

Đồ thị hàm số y là con đường thẳng trải qua 2 điểm B(2 ; 4) cùng A(4 ;1).

*

d) y = |x| – 1. Ta có:

*

– bảng báo giá trị:

x-101
y0-10

Đồ thị của hàm số trên là nửa đường thẳng BA’ với B(0; -1) cùng A"https://circologiannibrera.com/toan-10-bai-2-chuong-2/imager_1_1219_700.jpg(-1; 0).

Đồ thị của y = |x| – 1 có hai tia Bt với Bt’.

*

Bài 2 (trang 42 SGK Đại số 10): Xác định a, b chứa đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua những điểm

*

b) A(1; 2) cùng B(2; 1);

c) A(15; -3) cùng B(21; -3).

Lời giải:

Phương pháp:

– Điểm M(xo; yo) ∈ Δ ⇔ yo = axo + b (thay tọa độ điểm M vào phương trình hàm số)

– Giải hệ phương trình số 1 theo a và b.

a) thế tọa độ A, B vào phương trình hàm số y = ax + b ta được:

*

=> Phương trình hàm số: y = – 5x + 3

b) vắt tọa độ A(1; 2), B(2; 1) vào phương trình hàm số y = ax + b ta được:

*

=> Phương trình hàm số: y = – x + 3

c) cầm tọa độ A(15; -3), B(21; -3) vào phương trình hàm số y = ax + b ta được:

*

=> Phương trình hàm số: y = – 3

Bài 3 (trang 42 SGK Đại số 10): Viết phương trình y = ax + b của các đường thẳng:

a) Đi qua hai điểm A(4;3), B(2 ; -1);

b) Đi qua điểm A(1 ; -1) và song song cùng với Ox.

Lời giải:

a) Phương trình mặt đường thẳng AB có dạng : y = ax + b (a, b là hằng số)

Ta có:

*

Vậy phương trình mặt đường thẳng AB là y = 2x – 5.

b) Đường thẳng Δ cần tìm tuy vậy song với Ox nên a = 0.

=> phương trình con đường thẳng Δ tất cả dạng y = b.

Mặt không giống Δ trải qua A(1 ; -1) phải b = -1.

Vậy phương trình con đường thẳng Δ là y = -1.

Xem thêm: Bước Ren Là Gì - Có Những Loại Ren Nào

Bài 4 (trang 42 SGK Đại số 10): Vẽ đồ thị của các hàm số

*

Lời giải:

a)

– Vẽ đường thẳng y = 2x trải qua điểm (0; 0) cùng (1; 2). Trê tuyến phố thẳng này, ta duy trì phần con đường thẳng khi x ≥ 0. Đó là tia Ot.

– Vẽ đường thẳng y = -1/2 x đi qua điểm (0; 0) và (-2; 1). Trê tuyến phố thẳng này, ta giữ lại phần con đường thẳng khi x

Post navigation