Trong xu núm hội nhập như ngày nay, việc tiến hành các giao dịch ngân hàng bằng giờ đồng hồ Anh không hề là điều xa lạ. Cùng circologiannibrera.com tò mò các mẫu mã câu thường được áp dụng trong bài học hôm nay.

Account: tài khoản

I’d lượt thích to xuất hiện an account: Tôi muốn mở tài khoản

I’d like to close out my account: Tôi muốn đóng tài khoản

Fixed account: thông tin tài khoản cố định

I’d like to open a fixed account: Tôi mong mở tài khoản cố định

Current account: thông tin tài khoản vãng lai

Could you give me some information?: Tôi ý muốn mở thông tin tài khoản vãng lai. Anh vui lòng cho tôi biết những thông tin ví dụ được không?

Checking account: thông tin tài khoản séc

I need a checking account so that I can pay my bill: Tôi cần mở thông tin tài khoản séc để tôi có thể thanh toán hóa đơn

Savings account: thông tin tài khoản tiết kiệm

What interest rates bởi you pay on savings account?: lãi suất vay tài khoản tiết kiệm ngân sách và chi phí ở đây là bao nhiêu?

Deposit: gửi tiền

I want to lớn deposit 5 million into my account: Tôi mong mỏi gửi 5 triệu vào tài khoản

Balance: số dư tài khoản

I want lớn know my balance: Tôi ước ao biết số dư trong tài khoản

Annual interest: lãi suất vay hàng năm

Please tell me what the annual interest rate is: vui tươi cho tôi biết lãi vay hàng năm là bao nhiêu

Minimum: định mức tối thiểu

Can you tell me if there is any minimum for the first deposit?: Cô làm ơn cho thấy thêm có phương tiện mức về tối thiểu mang đến lần gửi trước tiên không?

Balance: số dư tài khoản

Could you tell me my balance?: Xin anh/chị cho biết thêm số dư thông tin tài khoản của tôi

Statement: bảng sao kê

Could I have a statement, please?: mang đến tôi xin bảng sao kê

Passbook (bank book): sổ ngày tiết kiệm

Please bring passbook back when you deposit or withdraw money: lúc đến gửi tiền hoặc rút tiền ông nhớ mang theo sổ tiết kiệm chi phí nhé

Interest rate: tỷ lệ lãi suất

The interest rate changes from time lớn time: xác suất lãi suất biến hóa theo từng thời kỳ

Letter of credit: thư tín dụng

Your letter of credit is used up: Thư tín dụng của ông đã không còn hạn sử dụng

Deposit slip: phiếu gửi tiền

Please fill out the deposit slip first: Xin hãy điền không thiếu vào phiếu gởi tiền

Withdrawal: rút tiền

I need to make a withdrawal: Tôi bắt buộc rút tiền

Transfer: gửi khoản

Could you transfer $1,000 from my current trương mục to my deposit account?: Anh/chị chuyển mang đến tôi 1.000 đô từ tài khoản vãng lai sang tài khoản tiền gửi của mình được không?


*

“Tiếng Anh bồi” có cân xứng với môi trường công sở?

Tiếng Anh bồi trong môi trường văn phòng còn tồn tại tương đối nhiều. Cho dù bị...