Trong công việc, lương và phúc lợi là đầy đủ yếu tố quan trọng tạo đụng lực làm việc cho nhân viên. Hãy cùng circologiannibrera.com – Tiếng Anh cho những người đi làm cập nhật vốn từ bỏ vựng và đông đảo mẫu câu giao tiếp thuộc chủ đề này cùng chúc chúng ta lương và phúc lợi ngày càng tăng, quá trình ngày càng thăng tiến.Bạn đã xem: nút lương giờ đồng hồ anh là gì


*

1. income: thu nhập

2. salary : lương (thường chỉ lương theo tháng)

3. wage: chi phí công (theo giờ)

4. compensation: thù lao, tiền bồi hoàn công tác

5. pension: chi phí trợ cấp, lương hưu

6. pay raise: sự tăng lương

7. bonus: tiền thưởng

1. By the way, what is your present monthly salary?

À này, lương sản phẩm tháng hiện nay của anh là bao nhiêu?

2. How much vị you hope to get a month here?

Anh hy vọng nhận 1 tháng ở đây bao nhiêu?

3. That’s not the problem I care about. You can decide on my capacity & experience

Đó không phải là sự việc tôi quan lại tâm. Ông hoàn toàn có thể quyết định dựa trên năng lực và kinh nghiệm của tôi

4. Our salary scale is different. We pay on weekly basic

Khung lương shop chúng tôi thì khác. Chúng tôi trả lương theo tuần

5. We give bonuses semi-annually

Chúng tôi trả chi phí thưởng thêm hàng nửa năm

6. How much vì you expect to be paid?

Anh muốn được trả lương bao nhiêu?

7. Referring khổng lồ your job description seeking people with construction engineering qualifications, I would lượt thích to state that I am fully qualified with a degree và on-site engineering experience. I would appreciate it if you could look at my background when considering my salary

Trong phiên bản mô tả các bước của công ty, ông tìm người dân có bằng cung cấp kĩ sư xây dựng, tôi muốn khẳng định rằng tôi có bởi cấp và kinh nghiệm tay nghề thực tế. Tôi rất hàm ơn nếu ông coi qua yếu tố hoàn cảnh của tôi lúc xét lương đến tôi

8. I am not sure what kind of salary range you have been thinking about for this position. I am xuất hiện to a salary that is fair for the position

Tôi phân vân chắc ông tính khung tiền lương cầm cố nào so với vị trí này. Tôi thấy dễ chịu với nấc lương tương xứng cho địa điểm này

1.What perks does this job give you?

Công câu hỏi này cho bạn những phúc lợi phụ gì?

2. A perk is something you receive outside your salary for doing a job.Bạn sẽ xem: chi phí công tiếng anh là gì

Phúc lợi phụ là tất cả những gì bạn thừa nhận được bên cạnh tiền lương khi làm cho một công việc.

Bạn đang xem: Tiền công tiếng anh là gì

4. How many bonus you can get depends on your performance in the company.

Anh được thưởng thêm bao nhiêu tùy thuộc vào khoảng độ trả thành các bước của anh sinh hoạt công ty.

Xem thêm: User Experience Là Gì ? Hướng Dẫn Tối Ưu Ux/Ui Website User Experience

Tôi suy nghĩ tiền thưởng anh đã có được là tùy thuộc vào khoảng độ hoàn thành quá trình của anh ngơi nghỉ công ty.