1. “Table manners” tức là gì?

“Manner” có nghĩa là cách thức, “table manners” là cách thức trên bàn ăn. Tức là: cách xử sự đúng chuẩn trên bàn ăn, đều quy tắc khi nhà hàng siêu thị với người khác.

Bạn đang xem: Table manners là gì

2. Ví dụ

Ví dụ 1: That bastard eats lượt thích a pig, he’s got no table manners. (Tên khốn đó nạp năng lượng như lợn, không biết phương pháp cư xử khi siêu thị gì cả).


Ví dụ 2: I don’t think he ever learned table manners at home.

Xem thêm: Patents Là Gì ? Bằng Độc Quyền Sáng Chế (Patent) Là Gì

Tạm dịch: “Tôi không nghĩ là anh ấy đã từng học cách cư xử bên trên bàn ăn khi sinh sống nhà.”

*

Ví dụ 3: Officials in X, are under fire over plans khổng lồ use state funds to train thành phố employees on table manners <…>

Tạm dịch:


“Các quan liêu chức nghỉ ngơi X đang bị chỉ trích vì kế hoạch sử dụng quỹ bên nước cho việc đào tạo và huấn luyện nhân viên thành phố về cách cư xử bên trên bàn ăn uống <…>”

Ví dụ 4: People are dying of hunger while they care about table manners.” và one user thinks staff shouldn’t really need such training: “If you don’t know dressing và table manners, what are you doing in the mayor’s office and the thành phố council?”

Tạm dịch (Ví dụ 4 này cũng nói đến việc dùng chi phí nhà nước cho vấn đề học “table manners” được nói tới ở ví dụ 3):

Nhiều tín đồ đang bị tiêu diệt đói trong những lúc họ lưu ý đến cách cư xử trên bàn ăn. “Và một người tiêu dùng (có thể hiểu là 1 tài khoản mạng buôn bản hội) nhận định rằng nhân viên không thực sự rất cần được đào tạo đều thứ đó:” nếu như khách hàng không biết trang điểm và giải pháp cư xử bên trên bàn nạp năng lượng thì bạn đang làm những gì trong văn phòng thị trưởng cùng hội đồng thành phố?”


Related Posts


*

Thư Viện Thành Ngữ

Foot in the door là gì?


by Lews
October 11, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

Clam up là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

A nail in the coffin là gì?


by Lews
May 3, 2021
*

Thư Viện Thành Ngữ

All the more là gì?


by Lews
May 3, 2021

About Us


We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our trang đích for details.


Menu


Recent News


edit post

Foot in the door là gì?


October 11, 2021
edit post

Clam up là gì?


May 3, 2021
No Result
View All Result