And when Jacques closes the door behind them, I understand that one friend is missing from the roll-call.

Bạn đang xem: Roll call là gì


On April 10, 1945, as Allied forces approached Beendorff, we had to lớn stand for roll call in the courtyard almost the entire day.
Ngày 10 tháng 4 năm 1945, lực lượng Đồng Minh đến gần Beendorff, chúng tôi phải đứng xung quanh sân gần như cả ngày để điểm danh.
The high point of each reunion was a solemn, private ceremony in which the surcircologiannibrera.comcircologiannibrera.comng Raiders performed a roll call, then toasted their fellow Raiders who had died during the precircologiannibrera.comous year.
Cao trào của buổi tái ngộ là một nghi lễ long trọng và riêng biệt tư, nơi phần lớn Raider còn sống được gọi tên, rồi bên nhau nâng cốc tưởng niệm những bọn Raider đã mệnh chung những thời gian trước đó.
The traveling overseer reports that “some walk 17 kilometers <10 miles> khổng lồ attend meetings on Sunday & have to leave the meeting in a hurry in order to lớn get back for roll call.
Giám thị lưu động report rằng “một số fan phải quốc bộ 17 cây số nhằm dự cuộc họp vào ngày nhà Nhật và tiếp nối phải hối hả về trại tù nhằm kịp tiếng điểm danh.
Its features included isolation of circologiannibrera.comctims from the outside world, elaborate roll calls & work details, the use of force và executions to lớn exact obedience, và a strict disciplinary code for the guards.
Những điểm đặc thù của nó bao gồm khả năng cô lập các nạn nhân với trái đất bên ngoài, những chi tiết công circologiannibrera.comệc và những cuộc gọi điểm danh được sửa soạn công phu, sử dụng vũ lực cùng hành quyết nhằm buộc tù nhân nhân yêu cầu vâng lời, với một bộ qui định nghiêm khắc về tính kỷ pháp luật cho những bộ đội canh.
In Chile, spring rolls are called Arrollado Primavera, và supermarkets, street vendors và Chinese restaurants sell them.
Tại Chile, chả giò được gọiArrollado Primavera, rất thị, những nhà cung ứng đường phố và nhà hàng Trung Quốc bán ra cho họ.
Rolling Stone called it an "elaborately choreographed, sexually provocative extravaganza" and proclaimed it "the best tour of 1990".
Rolling Stone gọi công tác "dàn dựng công phu, hoành tráng một phương pháp khêu gợi" và tuyên bố đấy là "chuyến lưu diễn xuất sắc tốt nhất năm 1990".
The album was received well by critics; Gordon Fletcher of Rolling Stone called it "superb", & Chicago"s Daily Herald called it an "above average debut".

Xem thêm: Giải Bài 10.5 Sbt Vật Lý 9, Bài 5 Trang 28 Sbt Vật Lí 9


Các bên phê bình chuyển ra recircologiannibrera.comew tích cực; Gordon Fletcher của Rolling Stone gọi album này "phi thường", Daily Herald biểu đạt đây là "sự mở đầu trên nấc trung bình".
Danh sách truy tìm vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M