Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Plane là gì

*
*
*

plane
*

plane /plein/ danh từ (thực đồ gia dụng học) cây tiêu huyền ((cũng) plane-tree, platan) dòng bào ngoại hễ từ bào (gỗ, kim loại...) (từ cổ,nghĩa cổ) làm bằng phẳng, san bằngto plane the way: san bởi con đườngto plane awayto plane down bào nhẵn danh từ mặt, mặt bằng, khía cạnh phẳnginclinedn plane: khía cạnh nghiêng cánh đồ vật bay; thứ bay khía cạnh tinh thể (ngành mỏ) con đường chính (nghĩa bóng) mức, trình độplane of thought: trình độ chuyên môn tư tưởngplane of knowledge: trình độ chuyên môn hiểu biếton the same as animals: ở cùng một mức như thú vật, không không giống gì thú vật nội rượu cồn từ đi du lịch bằng thứ bay (+ down) lướt xuống (máy bay) tính từ bằng, bằng phẳng (toán học) phẳngplane figure: hình phẳng
máy baychartered plane: máy cất cánh thuê baoex plane: giá bán giao trên vật dụng bayfeeder plane: máy cất cánh cỡ nhỏfreight plane: thứ bay vận tải đường bộ chở hàngmercantile plane: máy cất cánh (dùng trong) yêu đương mạiplane ticket: vé lắp thêm bayshort-haul plane: đồ vật bay vận tải đường bộ cự ly ngắntransport plane: máy bay vận tảiphi cơchartered planechuyên cơcost, insurance, freight by planegiá CiF mặt đường khôngcost, insurance, freight by planegiá hàng, phí bảo đảm cộng vận phí đường khôngcost, insurance, freight by planegiá ko vận mang lại bờplane boltermáy sàng bằngplane phobiatật sợ hãi ruồi danh từ o mặt, mặt phẳng o loại bào § anticlinal axial plane : mặt phẳng trục nếp lồi § axial plane : mặt phẳng trục § base plane : mặt phẳng đáy, mặt cơ sở § bedding plane : mặt phân lớp § boundary plane : mặt biển, mặt giới hạn § cleavage plane : mặt thớ chẻ § composition plane : mặt tuy vậy tinh (thể) § crestal plane : mặt vòm (của nếp uốn) § datum plane : mặt phẳng chuẩn § deposition plane : mặt lắng đọng § divisional plane : mặt phân giới, mặt thớ nứt § fault plane : mặt đứt gãy § focal plane : mặt tiêu § fracture plane : mặt đứt gãy, mặt gãy vỡ § gliding plane : mặt trượt, gương trượt § haulage plane : mặt phẳng kéo, đường vận chuyển § inclined plane : mặt nghiêng § juncture plane : mặt phẳng tiếp xúc § lattice plane : mặt mạng tinh thể § overthrust plane : mặt nghịch chườm § twinning plane : mặt tuy vậy tinh § plain of cleavage : mặt phẳng thớ chẻ, mặt phẳng mèo khai § plain of polatization : mặt phân cực § plain of spin : mặt spin § plain of stratification : mặt địa tầng, mặt lớp § plain of symmetry : mặt đối xứng § plain of unconformity : mặt ko chỉnh hợp § plain of vanish point : mặt những đỉnh ren (khoan) § plane table : bàn đạc § plane wave : sóng phẳng
*

*

*

plane

Từ điển Collocation

plane noun

1 aeroplane

ADJ. private

VERB + PLANE catch, get, take She caught the first plane out. | miss | board, get on | get off, step off I fell in love with the thành phố the moment I stepped off the plane. | fly, pilot | charter

PLANE + VERB take off | come down, land | crash | cruise, fly | carry sb/sth The plane was carrying 350 people.

PLANE + NOUN crash, disaster

PREP. by ~ We left by plane for Peking. | in a/the ~ I"ve never flown in a plane. | on a/the ~ The president was never on the plane at all.

2 flat surface

ADJ. horizontal, parallel, vertical

3 standard/level of thought/activity

ADJ. higher With practice, an athlete can reach a higher plane of achievement. | mental, mystical, spiritual

PHRASES be/exist/function/operate on a different plane Like all talented musicians, he operates on a different plane from most people.

Từ điển WordNet


n.

a màn chơi of existence or development

he lived on a worldly plane

v.

make even or smooth, with or as with a carpenter"s plane

plane the đứng đầu of the door

adj.
Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Heaven Là Gì, Nghĩa Của Từ Heaven

English Synonym and Antonym Dictionary

planes|planed|planingsyn.: aircraft airplane even flat horizontal màn chơi smooth