Phương trình số 1 hai ẩn ((x) cùng (y)) có dạng: (ax + by =c) (1) trong số ấy (a, b, c), là những số đang cho, với (ab ≠ 0).

Bạn đang xem: Phương trình và hệ phương trình lớp 10

Nếu bao gồm cặp số c sao đến (ax_0 + by_0 = c) thì ((x_0;y_0)) được hotline là một nghiệm của phương trình (1).

2. Giải cùng biện luận phương trình (ax + by = c) ((ab ≠ 0))

+ trường hợp (a ≠ 0, b ≠ 0) phương trình có vô số nghiệm, từng cặp số ((x, y)), vào đó

(left{eginmatrix xinmathbb R và \ y=dfracc-axb& endmatrix ight.) hoặc (left{eginmatrix yinmathbb R và \ x=dfracc-bya& endmatrix ight.) đều là nghiệm của phương trình.

Tập nghiệm của phương trình màn biểu diễn trên khía cạnh phẳng tọa độ là trang bị thị của hàm số (y = dfrac-abx+dfraccb). Ta cũng hotline đồ thị chính là đường thẳng (ax + by = c).

*

+ giả dụ (a = 0, b ≠ 0) mỗi cặp số ((x; y)) vào đó 

(left{ matrix x ext là số tùy ý hfill cr y = c over b hfill cr ight.)

là một nghiệm của phương trình.

*

Tập nghiệm của phương trình được màn trình diễn trên mặt phẳng tọa độ bởi đường thẳng song song cùng với trục hoành cắt trục tung tại điểm (P(0; dfraccb)).

+ giả dụ (a ≠ 0, b = 0), tập nghiệm của phương trình là các cặp số ((x, y)) trong đó (left{eginmatrix x=dfracca & \ y& endmatrix ight.) là số tùy ý.

*

Đường thẳng (x = dfracca) song tuy nhiên với trục tung và giảm trục hoành tại điểm (Q(dfracca; 0)) màn biểu diễn tập nghiệm của phương trình.

3. Hệ nhị phương trình hàng đầu hai ẩn

là hệ phương trình bao gồm dạng: (I) (left{eginmatrix a_1x+b_1y=c_1 (1)& \ a_2x+b_2y=c_2(2)& endmatrix ight.)


trong đó (1) cùng (2) là các phương trình hàng đầu hai ẩn.

Một cặp số ((x_0;y_0)) đồng thời là nghiệm của (1) với của (2) gọi là một nghiệm của hệ (I).

Có thể giải hệ nhì phương trình bậc nhất hai ẩn bằng cách thức thế hay cách thức cộng đại số.

Xem thêm: Toán 10 Hình Học Bài 3 : Tích Của Vectơ Với Một Số, Giải Bài 3: Tích Của Vec Tơ Với Một Số

4. Hệ ba phương trình số 1 ba ẩn

Để giải ta dùng phương pháp cộng đặc số để đưa về hệ phương trình tương tự có dạng tam giác hoặc dùng phương pháp thế để đưa về việc giải một hệ phương trình hàng đầu hai ẩn.