","product_id":367638,"type":0,"date":1320218232,"date_text":"10 nu0103m","link":"/hoidap/6819/308387/so-sanh-su-giong-va-khac-nhau-giua-phep-doi-hinh-va-phep-dong-dang.html","num_reply":4,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"ngoctrungkt","name":"nguyen ngoc trung","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"banglangtimktv


Bạn đang xem: Phép tịnh tiến và phép dời hình

*

1. Phép đối xứng trục * Định nghĩa: Phép đặt tương ứng mỗi điểm M cùng với điểm M’ đối xứng cùng với M qua con đường thẳng d gọi là phép đối xứng trục. Kí hiệu: Đd * Tính chất: · trường hợp phép đối xứng trục đổi mới hai điểm bất kỳ M và N thành hai điểm M’ và N’ thì MN = M’N’. Nói một phương pháp khác: Phép đối xứng trục ko làm biến đổi khoảng phương pháp giữa hai điểm bất kì. · Phép đối xứng trục biến tía điểm thẳng mặt hàng thành bố điểm trực tiếp hàng với không làm thay đổi thứ từ của bố điểm thẳng mặt hàng đó. · Phép đối xứng trục trở thành một mặt đường thẳng thành mặt đường thẳng, trở nên một đoạn thẳng thành đoạn thẳng gồm độ dài bởi nó, biến một góc thành góc có số đo bởi nó; trở thành một tam giác thành tam giác bằng nó, một con đường tròn thành mặt đường tròn bởi nó. 2. Phép đối xứng trọng tâm * Định nghĩa: Phép đặt khớp ứng mỗi điểm M với điểm M’ đối xứng cùng với M qua điểm O call là phép đối xứng tâm. Kí hiệu: ĐO * Tính chất: · trường hợp phép đối xứng tâm biến hóa hai điểm bất kỳ M và N thành nhị điểm M’ với N’ thì MN = M’N’. Nói một phương pháp khác: Phép đối xứng chổ chính giữa không làm chuyển đổi khoảng biện pháp giữa nhì điểm bất kì. · Phép đối xứng tâm biến bố điểm thẳng hàng thành cha điểm trực tiếp hàng và không làm chuyển đổi thứ trường đoản cú của bố điểm thẳng mặt hàng đó. · Phép đối xứng tâm: a) trở thành một con đường thẳng thành con đường thẳng b) trở thành một tia thành một tia c) biến chuyển một đoạn trực tiếp thành đoạn thẳng bao gồm độ dài bởi nó. D) biến đổi một góc thành góc bao gồm số đo bằng nó. E) phát triển thành một tam giác thành tam giác bởi nó, một mặt đường tròn thành đường tròn bằng nó. 3. Phép tịnh tiến * Định nghĩa: Phép đặt khớp ứng mỗi điểm M với cùng một điểm M’ thế nào cho ( là vectơ vậy định) điện thoại tư vấn là phép tịnh tiến theo vectơ . Kí hiệu Tv * Tính chất: · nếu phép tịnh tiến biến chuyển hai điểm bất kể M với N thành nhị điểm M’ cùng N’ thì MN = M’N’. Nói một cách khác: Phép đối xứng chổ chính giữa không làm đổi khác khoảng biện pháp giữa nhị điểm bất kì. · Phép tịnh tiến biến ba điểm thẳng sản phẩm thành cha điểm thẳng hàng và không làm chuyển đổi thứ trường đoản cú của ba điểm thẳng sản phẩm đó. · Phép tịnh tiến: a) thay đổi một con đường thẳng thành con đường thẳng b) thay đổi một tia thành một tia c) biến chuyển một đoạn trực tiếp thành đoạn thẳng bao gồm độ dài bằng nó. D) biến một góc thành góc gồm số đo bởi nó. E) biến đổi một tam giác thành tam giác bằng nó, một con đường tròn thành mặt đường tròn bằng nó. 4. Phép quay: mang lại điểm O với góc Phép đặt tương xứng mỗi điểm M, một điểm M’ sao cho: OM’ = OM và hotline là phép quay trọng điểm O, góc . Kí hiệu: 5. Phép vị tự: * Định nghĩa: mang lại điểm O thắt chặt và cố định và số k không đổi, Phép đặt tương ứng mỗi điểm M, một điểm M’ làm thế nào cho gọi là phép vị tự trung ương O, tỉ số k. Kí hiệu * Tính chất: · trường hợp phép vị từ bỏ tỉ số k thay đổi hai điểm bất kể M với N thành nhì điểm M’ cùng N’ thì · ví như phép vị từ bỏ tỉ số k đổi mới hai điểm M, N thành nhì điểm M’, N’ thì hai đường thẳng MN với M’N’ tuy nhiên song hoặc trùng nhau và M’N’ = |k|MN · Phép vị từ bỏ biến tía điểm thẳng sản phẩm thành tía điểm trực tiếp hàng cùng không làm thay đổi thứ từ của ba điểm thẳng mặt hàng đó. · Phép vị tự thay đổi đường tròn thành con đường tròn. 6. Phép đồng dạng * Định nghĩa: Phép đồng dạng là quy tắc nhằm với từng điểm M xác định được điểm M’ (gọ là tương xứng với điểm M) làm sao để cho nếu M’ và N’ là những điểm tương xứng với M cùng N thì M’N’ = kMN, trong số ấy k là một vài dương ko đổi. Số dương k call là tỉ số của phép đồng dạng. * Tính chất: · Phép đồng dạng biến ba điểm thẳng sản phẩm thành cha điểm trực tiếp hàng cùng không làm thay đổi thứ từ bỏ của ba điểm đó. · Phép đồng dạng tỉ số k đổi thay đường trực tiếp thành con đường thẳng, vươn lên là tia thành tia, đổi mới đoạn thẳng thành đoạn thẳng gồm độ lâu năm gấp k lần độ dài đoạn thẳng ban đầu, biến đổi góc thành góc tất cả số đo bằng nó, phát triển thành tam giác thành tam giác đồng dạng với nó.
Xem thêm: Sự Thật Về Trap Là Gì? Trap Boy, Trap Girl Là Như Thế Nào? Ý Nghĩa Của Từ Trap

* u0110u1ecbnh nghu0129a: Phu00e9p u0111u1eb7t tu01b0u01a1ng u1ee9ng mu1ed7i u0111iu1ec3m M vu1edbi u0111iu1ec3m M’ u0111u1ed1i xu1ee9ng vu1edbi M qua u0111u01b0u1eddng thu1eb3ng d gu1ecdi lu00e0 phu00e9p u0111u1ed1i xu1ee9ng tru1ee5c. Ku00ed hiu1ec7u: u0110d * Tu00ednh chu1ea5t: · Nu1ebfu phu00e9p u0111u1ed1i xu1ee9ng tru1ee5c biu1ebfn hai u0111iu1ec3m bu1ea5t ku00ec M vu00e0 N thu00e0nh nhì u0111iu1ec3m M’ vu00e0 N’ thu00ec MN = M’N’. Nu00f3i mu1ed9t cu00e1ch khu00e1c: Phu00e9p u0111u1ed1i xu1ee9ng tru1ee5c khu00f4ng lu00e0m chũm u0111u1ed5i khou1ea3ng cu00e1ch giu1eefa nhì u0111iu1ec3m bu1ea5t ku00ec. · Phu00e9p u0111u1ed1i xu1ee9ng tru1ee5c biu1ebfn bố u0111iu1ec3m thu1eb3ng hu00e0ng thu00e0nh tía u0111iu1ec3m thu1eb3ng hu00e0ng vu00e0 khu00f4ng lu00e0m nuốm u0111u1ed5i thu1ee9 tu1ef1 cu1ee7a bố u0111iu1ec3m thu1eb3ng hu00e0ng u0111u00f3. · Phu00e9p u0111u1ed1i xu1ee9ng tru1ee5c biu1ebfn mu1ed9t u0111u01b0u1eddng thu1eb3ng thu00e0nh u0111u01b0u1eddng thu1eb3ng, biu1ebfn mu1ed9t u0111ou1ea1n thu1eb3ng thu00e0nh u0111ou1ea1n thu1eb3ng cu00f3 u0111u1ed9 du00e0i bu1eb1ng nu00f3, biu1ebfn mu1ed9t gu00f3c thu00e0nh gu00f3c cu00f3 su1ed1 u0111o bu1eb1ng nu00f3; biu1ebfn mu1ed9t tam giu00e1c thu00e0nh tam giu00e1c bu1eb1ng nu00f3, mu1ed9t u0111u01b0u1eddng tru00f2n thu00e0nh u0111u01b0u1eddng tru00f2n bu1eb1ng nu00f3. 2. Phu00e9p u0111u1ed1i xu1ee9ng tu00e2m * u0110u1ecbnh nghu0129a: Phu00e9p u0111u1eb7t tu01b0u01a1ng u1ee9ng mu1ed7i u0111iu1ec3m M vu1edbi u0111iu1ec3m M’ u0111u1ed1i xu1ee9ng vu1edbi M qua u0111iu1ec3m O gu1ecdi lu00e0 phu00e9p u0111u1ed1i xu1ee9ng tu00e2m. Ku00ed hiu1ec7u: u0110O * Tu00ednh chu1ea5t: · Nu1ebfu phu00e9p u0111u1ed1i xu1ee9ng tu00e2m biu1ebfn nhì u0111iu1ec3m bu1ea5t ku00ec M vu00e0 N thu00e0nh nhị u0111iu1ec3m M’ vu00e0 N’ thu00ec MN = M’N’. Nu00f3i mu1ed9t cu00e1ch khu00e1c: Phu00e9p u0111u1ed1i xu1ee9ng tu00e2m khu00f4ng lu00e0m ráng u0111u1ed5i khou1ea3ng cu00e1ch giu1eefa nhì u0111iu1ec3m bu1ea5t ku00ec. · Phu00e9p u0111u1ed1i xu1ee9ng tu00e2m biu1ebfn bố u0111iu1ec3m thu1eb3ng hu00e0ng thu00e0nh bố u0111iu1ec3m thu1eb3ng hu00e0ng vu00e0 khu00f4ng lu00e0m thay u0111u1ed5i thu1ee9 tu1ef1 cu1ee7a bố u0111iu1ec3m thu1eb3ng hu00e0ng u0111u00f3. · Phu00e9p u0111u1ed1i xu1ee9ng tu00e2m: a) Biu1ebfn mu1ed9t u0111u01b0u1eddng thu1eb3ng thu00e0nh u0111u01b0u1eddng thu1eb3ng b) Biu1ebfn mu1ed9t tia thu00e0nh mu1ed9t tia c) Biu1ebfn mu1ed9t u0111ou1ea1n thu1eb3ng thu00e0nh u0111ou1ea1n thu1eb3ng cu00f3 u0111u1ed9 du00e0i bu1eb1ng nu00f3. D) Biu1ebfn mu1ed9t gu00f3c thu00e0nh gu00f3c cu00f3 su1ed1 u0111o bu1eb1ng nu00f3. E) Biu1ebfn mu1ed9t tam giu00e1c thu00e0nh tam giu00e1c bu1eb1ng nu00f3, mu1ed9t u0111u01b0u1eddng tru00f2n thu00e0nh u0111u01b0u1eddng tru00f2n bu1eb1ng nu00f3. 3. Phu00e9p tu1ecbnh tiu1ebfn * u0110u1ecbnh nghu0129a: Phu00e9p u0111u1eb7t tu01b0u01a1ng u1ee9ng mu1ed7i u0111iu1ec3m M vu1edbi mu1ed9t u0111iu1ec3m M’ sao để cho ( lu00e0 vectu01a1 cu1ed1 u0111u1ecbnh) gu1ecdi lu00e0 phu00e9p tu1ecbnh tiu1ebfn theo vectu01a1 . Ku00ed hiu1ec7u Tv * Tu00ednh chu1ea5t: · Nu1ebfu phu00e9p tu1ecbnh tiu1ebfn biu1ebfn hai u0111iu1ec3m bu1ea5t ku00ec M vu00e0 N thu00e0nh hai u0111iu1ec3m M’ vu00e0 N’ thu00ec MN = M’N’. Nu00f3i mu1ed9t cu00e1ch khu00e1c: Phu00e9p u0111u1ed1i xu1ee9ng tu00e2m khu00f4ng lu00e0m cụ u0111u1ed5i khou1ea3ng cu00e1ch giu1eefa hai u0111iu1ec3m bu1ea5t ku00ec. · Phu00e9p tu1ecbnh tiu1ebfn biu1ebfn bố u0111iu1ec3m thu1eb3ng hu00e0ng thu00e0nh cha u0111iu1ec3m thu1eb3ng hu00e0ng vu00e0 khu00f4ng lu00e0m rứa u0111u1ed5i thu1ee9 tu1ef1 cu1ee7a tía u0111iu1ec3m thu1eb3ng hu00e0ng u0111u00f3. · Phu00e9p tu1ecbnh tiu1ebfn: a) Biu1ebfn mu1ed9t u0111u01b0u1eddng thu1eb3ng thu00e0nh u0111u01b0u1eddng thu1eb3ng b) Biu1ebfn mu1ed9t tia thu00e0nh mu1ed9t tia c) Biu1ebfn mu1ed9t u0111ou1ea1n thu1eb3ng thu00e0nh u0111ou1ea1n thu1eb3ng cu00f3 u0111u1ed9 du00e0i bu1eb1ng nu00f3. D) Biu1ebfn mu1ed9t gu00f3c thu00e0nh gu00f3c cu00f3 su1ed1 u0111o bu1eb1ng nu00f3. E) Biu1ebfn mu1ed9t tam giu00e1c thu00e0nh tam giu00e1c bu1eb1ng nu00f3, mu1ed9t u0111u01b0u1eddng tru00f2n thu00e0nh u0111u01b0u1eddng tru00f2n bu1eb1ng nu00f3. 4. Phu00e9p quay: mang đến u0111iu1ec3m O vu00e0 gu00f3c Phu00e9p u0111u1eb7t tu01b0u01a1ng u1ee9ng mu1ed7i u0111iu1ec3m M, mu1ed9t u0111iu1ec3m M’ sao cho: OM’ = OM vu00e0 gu1ecdi lu00e0 phu00e9p con quay tu00e2m O, gu00f3c . Ku00ed hiu1ec7u: 5. Phu00e9p vu1ecb tu1ef1: * u0110u1ecbnh nghu0129a: cho u0111iu1ec3m O cu1ed1 u0111u1ecbnh vu00e0 su1ed1 k khu00f4ng u0111u1ed5i, Phu00e9p u0111u1eb7t tu01b0u01a1ng u1ee9ng mu1ed7i u0111iu1ec3m M, mu1ed9t u0111iu1ec3m M’ sao cho gu1ecdi lu00e0 phu00e9p vu1ecb tu1ef1 tu00e2m O, tu1ec9 su1ed1 k. Ku00ed hiu1ec7u * Tu00ednh chu1ea5t: · Nu1ebfu phu00e9p vu1ecb tu1ef1 tu1ec9 su1ed1 k biu1ebfn nhì u0111iu1ec3m bu1ea5t ku00ec M vu00e0 N thu00e0nh nhì u0111iu1ec3m M’ vu00e0 N’ thu00ec · Nu1ebfu phu00e9p vu1ecb tu1ef1 tu1ec9 su1ed1 k biu1ebfn hai u0111iu1ec3m M, N thu00e0nh nhì u0111iu1ec3m M’, N’ thu00ec nhị u0111u01b0u1eddng thu1eb3ng MN vu00e0 M’N’ tuy vậy song hou1eb7c tru00f9ng nhau vu00e0 M’N’ = |k|MN · Phu00e9p vu1ecb tu1ef1 biu1ebfn ba u0111iu1ec3m thu1eb3ng hu00e0ng thu00e0nh cha u0111iu1ec3m thu1eb3ng hu00e0ng vu00e0 khu00f4ng lu00e0m chũm u0111u1ed5i thu1ee9 tu1ef1 cu1ee7a bố u0111iu1ec3m thu1eb3ng hu00e0ng u0111u00f3. · Phu00e9p vu1ecb tu1ef1 biu1ebfn u0111u01b0u1eddng tru00f2n thu00e0nh u0111u01b0u1eddng tru00f2n. 6. Phu00e9p u0111u1ed3ng du1ea1ng * u0110u1ecbnh nghu0129a: Phu00e9p u0111u1ed3ng du1ea1ng lu00e0 quy tu1eafc u0111u1ec3 vu1edbi mu1ed7i u0111iu1ec3m M xu00e1c u0111u1ecbnh u0111u01b0u1ee3c u0111iu1ec3m M’ (gu1ecd lu00e0 tu01b0u01a1ng u1ee9ng vu1edbi u0111iu1ec3m M) sao để cho nu1ebfu M’ vu00e0 N’ lu00e0 cu00e1c u0111iu1ec3m tu01b0u01a1ng u1ee9ng vu1edbi M vu00e0 N thu00ec M’N’ = kMN, vào u0111u00f3 k lu00e0 mu1ed9t su1ed1 du01b0u01a1ng khu00f4ng u0111u1ed5i. Su1ed1 du01b0u01a1ng k gu1ecdi lu00e0 tu1ec9 su1ed1 cu1ee7a phu00e9p u0111u1ed3ng du1ea1ng. * Tu00ednh chu1ea5t: · Phu00e9p u0111u1ed3ng du1ea1ng biu1ebfn ba u0111iu1ec3m thu1eb3ng hu00e0ng thu00e0nh tía u0111iu1ec3m thu1eb3ng hu00e0ng vu00e0 khu00f4ng lu00e0m chũm u0111u1ed5i thu1ee9 tu1ef1 cu1ee7a cha u0111iu1ec3m u0111u00f3. · Phu00e9p u0111u1ed3ng du1ea1ng tu1ec9 su1ed1 k biu1ebfn u0111u01b0u1eddng thu1eb3ng thu00e0nh u0111u01b0u1eddng thu1eb3ng, biu1ebfn tia thu00e0nh tia, biu1ebfn u0111ou1ea1n thu1eb3ng thu00e0nh u0111ou1ea1n thu1eb3ng cu00f3 u0111u1ed9 du00e0i gu1ea5p k lu1ea7n u0111u1ed9 du00e0i u0111ou1ea1n thu1eb3ng ban u0111u1ea7u, biu1ebfn gu00f3c thu00e0nh gu00f3c cu00f3 su1ed1 u0111o bu1eb1ng nu00f3, biu1ebfn tam giu00e1c thu00e0nh tam giu00e1c u0111u1ed3ng du1ea1ng vu1edbi nu00f3.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"9 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":308387,"user":{"id":1,"login_name":"chieuthuvang","name":"thu","company":"-","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"chieuthuvang_90