Home » Tài Liệu chuyên môn » ứng dụng » Microsoft Access là gì? Cách áp dụng Microsoft Access

Access là một phần mềm giúp bạn tạo ra và thống trị các cơ sở dữ liệu một cách bài bản với các tính năng đa dạng. Access rất danh tiếng trong mảng so sánh thông kê và thuộc circologiannibrera.com tò mò ngay phần mềm Access là gì? Làm nắm nào để sử dụng Access?


Microsoft Access là gì?

Access là viết tắt của ứng dụng Microsoft Access một hệ thống cai quản cơ sở dữ liệu (DBMS) hoặc một hệ quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS – Relational Database Management System) giúp người dùng lưu trữ và quản lý thông tin (RAD – Rapid Application Development). Access sử dụng Microsoft Jet Database Engine cùng là một trong những phần của bộ ứng dụng Microsoft Office với được sử dụng thoáng rộng trên các hệ quản lý Windows.

Bạn đang xem: Phần mềm access là gì


*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tạo và sử dụng biểu mẫu

Bước 3: Điều phía biểu mẫu mới. Dựa vào nút mũi thương hiệu ở phía dưới cùng để di chuyển giữa những hồ sơ. Bạn cũng có thể dùng nút này trên các cạnh để dịch chuyển từ hồ sơ thứ nhất tới hồ sơ cuối cùng.

Tạo một báo cáo

Bước 1: chọn bảng hoặc truy vấn vấn.Bước 2: Nhập tab mới.Bước 3: tùy chỉnh nguồn cho report trống.Bước 4: Thêm ngôi trường vào báo cáo.Bước 5: Thêm đội vào báo cáo.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Site Plan Là Gì, Nghĩa Của Từ Site Plan, Định Nghĩa Site Plan Là Gì

Bước 6: lưu giữ và phân chia sẻ.