Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Outbreak là gì
Bạn đang xem: Outbreak là gì

*

*

*

*

outbreak /”autbreik/ danh từ sự phun lửa (núi lửa) cơn; sự bột phátan outbreak of anger: cơn giận, sự nổi xung sự bùng nổ (của chiến tranh…)at the outbreak of war: khi chiến tranh bùng nổ sự nổi dậy, sự đảo chính (của quần chúng) (địa lý,địa chất) (như) outcrop nội động từ xịt ra, phụt ra bùng nổsự bùng nổsự phá vỡsự phun rasự phun tràovật chất phun ravết lộ vỉaLĩnh vực: cơ khí & công trìnhphần lộsự lộsự phun (núi lửa)Ngành nghề: vật lýsự phun lửaLĩnh vực: hóa học & vật liệusự trồi rawater outbreaknước phun o vệt lộ vỉa o sự xịt ra, sự trồi ra, sự bùng nổ § water outbreak : nước phun

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): break, breakage, outbreak, break, broken, unbreakable, unbroken


*

outbreak

Từ điển Collocation

outbreak noun

ADJ. large, major, serious | fresh, further, new | occasional, periodic, sporadic | recurrent, repeated | sudden | cholera, salmonella, etc.

VERB + OUTBREAK lead phệ the events that led lớn the outbreak of World War I

OUTBREAK + VERB occur

PREP. ~ of A new outbreak of smallpox occurred in 1928.


PHRASES an outbreak of disease, an outbreak of rain, an outbreak of war/fighting/hostilities/violence

Từ điển WordNet

English Synonym với Antonym Dictionary

outbreakssyn.: disturbance eruption outburst rebellion revolt riot torrent uprising

Thể Loại: Giải bày kỹ năng và kiến thức Cộng Đồng
Xem thêm: Vietnam Silicon Valley Là Gì ? Có Gì Đặc Biệt Tại Đây? Vietnam Silicon Valley (Vsv)

Bài Viết: Outbreak Là Gì – Nghĩa Của tự Outbreak

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://circologiannibrera.com Outbreak Là Gì – Nghĩa Của tự Outbreak


Leave a Reply Hủy

lưu giữ tên của tôi, email, và trang web trong trình phê chuẩn này đến lần comment kế tiếp của tôi.