Để củng cố kỉnh về quan niệm và kỹ năng và kiến thức về cung, góc lượng giác và phương pháp lượng giác, circologiannibrera.com xin chia sẻ với chúng ta bài: Ôn tập chương 6 nằm trong phần đại số lớp 10. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hy vọng rằng đây đã là tài liệu hữu dụng giúp chúng ta học tập tốt hơn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Ôn tập chương 6 đại số 10

*

Ôn tập lý thuyếtHướng dẫn giải bài xích tập sgk

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Cung và góc lượng giác => xem chi tiết

2. Cực hiếm lượng giác của một cung => xem chi tiết

3. Bí quyết lượng giác => xem đưa ra tiết


Câu 9: trang 157 sgk Đại số 10

Chọn giải pháp đúng

Giá trị (sin 47pi over 6) là:

(A) (sqrt 3 over 2)(B) (1 over 2)
(C) (sqrt 2 over 2)(D) ( - 1 over 2)

Câu 10: trang 157 sgk Đại số 10

Chọn cách thực hiện đúng

Cho (cos - sqrt 5 over 3,pi (A) ( - 4 over sqrt 5 )(B) (2 over sqrt 5 )(C) (-2 over sqrt 5 )(D) ( - 3 over sqrt 5 )

Câu 11: trang 157 sgk Đại số 10

Chọn phương pháp đúng

Cho (alpha = 5pi over 6).

Giá trị của biểu thức (cos3alpha + 2cos(pi - 3alpha )sin ^2(pi over 4 - 1,5alpha ))là:

(A) (1 over 4)(B) (sqrt 3 over 2)
(C) 0(D) (2 - sqrt 3 over 4)

Câu 12: trang 157 sgk Đại số 10

Chọn phương án đúng

Giá trị của biểu thức (A = 2cos ^2pi over 8 - 1 over 1 + 8sin ^2pi over 8cos ^2pi over 8) là:

(A) ( - sqrt 3 over 2)(B) ( - sqrt 3 over 4)
(C) ( - sqrt 2 over 2)(D) (sqrt 2 over 4)

Câu 13: trang 157 sgk Đại số 10

Chọn phương pháp đúng

Cho (cot alpha = 1 over 2) .Tính quý hiếm của biểu thức (B = 4sin alpha + 5cos alpha over 2sin alpha - 3cos alpha ) là:

(A) (1 over 17)(B) (5 over 9)
(C) 13(D) (2 over 9)Xem thêm: Phần Mềm After Effect Là Gì, Học After Effects Như Thế Nào

Câu 14: trang 157 sgk Đại số 10

Chọn phương pháp đúng

Cho ( an a = 2).

Giá trị của biểu thức (C = sin a over sin ^3a + 2cos ^3a)là:

(A) (5 over 12)(B) 1
(C) ( - 8 over 11)(D) ( - 10 over 11)