Đáp án và lý giải giải bài xích ôn tập chương 2 đại số 10. Giải bài xích 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 50; Bài 10,11,12,13,14,15 trang 51 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 2. (Gồm cả giải đáp phần trắc nghiệm)

Xem lại kiến thức và kỹ năng và giải đáp giải bài bác tập SGK Đại số 10 chương 2:

Hướng dẫn giải bài bác tập trang 50, 51 ôn tập chương 2 Đại 10.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 2 đại số 10

Bài 1.Phát biểu quy mong về tập xác định của hàm số cho vì công thức. Từ đó hai hàm số

*
 có gì khác nhau?

Giải: Tập xác định của hàm sô đến bởi cách làm y = f (x) là tập hợp các giá trị của x sao đến biểu thức f (x) bao gồm nghĩa.

Với quy mong đó,

Bài 2. Thế như thế nào là hàm số đồng biến, nghịch phát triển thành trên khoảng chừng (a;b)?

Hàm số đồng biến trên khoảng tầm (a;b)

⇔ ∀x1,x2 ∈ (a;b): x1 f(x2)

Bài 3 

Thế làm sao là hàm số chẵn? cầm nào là hàm số lẻ?

Đáp án:

Cho hàm số y =f(x) tất cả tập xác minh D.

Nếu: x ∈ D => -x ∈ D cùng f(- x)= f(x) thì f là hàm số chẵn trên D.

Nếu: x ∈ D => -x ∈ D cùng f(- x)= -f(x) thì f là hàm số lẻ bên trên D.

Bài 4. Chỉ ra khoảng đồng biến, khoảng chừng nghịch biến đổi của hàm số y = ax + b, trong từng trường vừa lòng a > 0 ; a Đồng đổi mới trên (-∞;+∞) ví như a > 0;Nghịch thay đổi trên (-∞;+∞) nếu a

Bài 5. Chỉ ra khoảng chừng đồng biến, khoảng tầm nghịch trở nên y = ax2 + bx + c, trong mỗi trường vừa lòng a > 0 ; a Quảng cáo


a > 0 hàm số nghịch biến hóa trên (-∞; -b/2a). Cùng đồng thay đổi trên khoảng tầm (-b/2a; +∞)a

*
Trong đó ∆ = b2 – 4ac.

Bài 6. Xác định tọa độ của đỉnh, phương trình của trục đối xứng của parabol y = ax2 + bx + c

Tọa độ đỉnh (-b/2a; -∆/4a)

Trục đối xứng x = -b/2a

Bài 7 trang 50. Xác định tọa độ giao điểm của parabol y = ax2 + bx + c với trục tung. Tìm điều kiện để parabol này cắt trục hoành tại nhì điểm phân biệt, tại một điểm và viết tọa độ của các giao điểm trong những trường hợp đó.

Giải: Tọa độ giao điểm của (P): y = ax2 + bx + c với trục tung là (0;c)

Điều kiện nhằm parabol (P) giảm trục hoành tại nhì điểm phân biệt là phương trình ax2 + bx + c = 0 có ∆ >0; cắt tại một điểm khi ∆ = 0;

*

Bài 8. Tìm tập khẳng định các hàm số

*

Đáp án bài 8:

*

*


Quảng cáo


Bài 9 trang 50 Đại số 10. Xét chiều biến thiên cùng vẽ thứ thị những hàm số.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Vẽ Bản Đồ Việt Nam Lớp 12 Trên Giấy A4 Đơn Giản

a) y=1/2x -1; b) y= 4 – 2x; c) y=√x2; d) y =| x +1 |

Đáp án bài xích 9:

*

*

Bài 10. Lập bảng biến thiên với vẽ đồ vật thị các hàm số

a) y = x2 – 2x – 1 b) y = -x2 + 3x + 2

Giải: a) y = x2 – 2x – 1; D = R

Đồ thị là (P) bao gồm đỉnh S(1; -2); trục đối xứng x = 1. Cắt Ox tại A(1+√2;0); B(1-√2;0)

Cắt Oy tại C(0;-1) (học sinh từ bỏ vẽ hình)

b) (học sinh từ bỏ giải)

Bài 11. Xác định a,b biết đường thẳng y = ax + b trải qua hai điểm A(1;3), B(-1;5)

Đường trực tiếp d: y = ax + b

A(1;3 )∈ d ⇔ 3 = a + b

B(-1;5) ∈ d ⇔ 5 = -a + b

Giải hệ (1) và (2) ta được a = -1; b = 4

Bài 12 – ôn tập chương 2. Xác định a b c biết parabol y = ax2 + bx + c

a) Đi qua ba điểm a(0;-1), B(1;-1), C(-1;1);

b) có đỉnh I(1;4) và đi qua điểm D(3;0).

*

Phần bài bác tập trắc nghiệm chương 2 Đại 10:

Chọn đáp án đúng cho các phần bài bác tập sau