Những hằng đẳng thức đáng nhớ là gì? Ta áp dụng chúng nhằm giải bài tập như vậy nào?

Đó là hầu hết đẳng thức quan trọng và dễ dàng nhớ, nhờ chúng ta sẽ làm bài tập rút gọn tốt giải phương trình (tìm x) nhanh hơn, tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Những hằng đẳng thức đáng nhớ toán 8

Đó cũng là nội dung kiến thức và kỹ năng của bài hôm nay, chúng ta cần chăm chú nắm được 7 hằng đằng thức lưu niệm để áp dụng giải các dạng bài bác tập.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài 27.

Viết những biểu thức sau bên dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) −x³ + 3x² − 3x + 1 = (1 − x)³

b) 8 − 12x + 6x² − x³ = − x³ + 6x² − 12x + 8 = (2 − x)³

Bài 28.

Xem thêm: Định Nghĩa Của Từ ' Tiền Tiết Kiệm Tiếng Anh Là Gì, Tiền Tiết Kiệm

Tính quý hiếm của biểu thức:

a) x³ + 12x² + 48x + 64 trên x = 6

Ta vận dụng những hằng đẳng thức đang nhớ để viết lại những biểu thức bên dưới dạng lập phương của tổng hoặc hiệu.