Trong bài học kinh nghiệm này, chúng ta sẽ có tác dụng quen vói Những hằng đẳng thức xứng đáng nhớ. Đúng như tên bài học này, việc nhớ phần nhiều hằng đẳng thức để giúp các em tiến hành phép tính nhanh hơn, cũng tương tự làm tiền đề cho những em giải các bài tập trong tương lai một giải pháp hiệu quả.

Bạn đang xem: Giải toán 8 bài 3: những hằng đẳng thức đáng nhớ


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1 kiến thức và kỹ năng cần nhớ

2. Bài tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 3 Toán 8 tập 1

3.1 Trắc nghiệm vềNhững hằng đẳng thức đáng nhớ

3.2. Bài tập SGK vềNhững hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

4. Hỏi đáp bài 2 Chương 1 Đại số 8 tập 1


1. Bình phương của một tổng: (left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2)

2. Bình phương của một hiệu:(left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

3. HIệu nhị bình phương: (A^2 - B^2 = left( A - B ight)left( A + B ight))

Chúng ta có thể dễ dàng chứng mính các hằng đẳcng tức này bằng cách thực hiện phép nhân đa thức với đa thức đã học ở bài bác trước.


Bài 1. Tính nhẩm:

a.(99^2)

b.(102^2)

Hướng dẫn:

Đối cùng với dang bài tập này, chúng ta cũng có thể tách thành bình phương của một tổng hoặc một hiệu mà những số hạng vào đó bạn có thể nhẩm tính được bình phương và áp dụng hằng đẳng thức khiến cho ra tác dụng nhanh nhất.

a.

(eginarrayl 99^2 = (100 - 1)^2\ = 100^2 - 2.100 + 1\ = 10000 - 200 + 1 = 9801 endarray)

b.

(eginarrayl 102^2 = (100 + 2)^2\ = 100^2 + 2.2.100 + 2^2\ = 10000 + 400 + 4 = 10404 endarray)

Bài 2. Viết những biểu thức sau bên dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:

a.(4x^4 + 12x^2 + 9)

b.(x^2y^2 - 4xy + 4)

Hướng dẫn:

a.

Xem thêm: Đá Hổ Phách: 5 Tác Dụng Của Hổ Phách Với Sức Khỏe Và Tâm Linh

(eginarrayl 4x^4 + 12x^2 + 9\ = (2x^2)^2 + 2.2x^2.3 + 3^2\ = (2x^2 + 3)^2 endarray)

b.

(eginarrayl x^2y^2 - 4xy + 4\ = (xy)^2 - 2.xy.2 + 2^2\ = (xy - 2)^2 endarray)

Bài 3. Thu gọn gàng biểu thức:((x + y)(x - y)(x^2 + y^2))

Hướng dẫn:

(eginarray*20l (x + y)(x - y)(x^2 + y^2)\ = left< (x + y)(x - y) ight>(x^2 + y^2)\ = (x^2 - y^2)(x^2 + y^2)\ = x^4 - y^4 endarray)