Sách giáo khoa đại số cùng giải tích 11Sách gia sư Đại Số cùng Giải Tích Lớp 11Sách giáo khoa hình học 11Sách giáo viên Hình học Lớp 11Giải Toán Lớp 11Giải Sách bài bác Tập Toán Lớp 11Sách cô giáo Đại Số với Giải Tích Lớp 11 Nâng CaoSách giáo khoa đại số và giải tích 11 nâng caoSách giáo khoa hình học tập 11 nâng caoSách cô giáo Hình học Lớp 11 Nâng CaoSách bài xích Tập Đại Số cùng Giải Tích Lớp 11Sách bài bác Tập Đại Số với Giải Tích Lớp 11 Nâng CaoSách bài xích Tập Hình học tập Lớp 11 Nâng Cao

Sách giải toán 11 bài 3: Nhị thức Niu-tơn (Nâng Cao) khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 11 để giúp đỡ bạn rèn luyện kĩ năng suy luận hợp lí và hợp logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Bài 17 (trang 67 sgk Đại Số cùng Giải Tích 11 nâng cao): Tìm thông số của x101y99 trong khai triển (2x 3y)200

Lời giải:

Giải bài xích 17 trang 67 SGK Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

*

Số hạng chứa x101y99 ứng với k = 99, sẽ là C99200(2x)101(-3y)
Bạn đang xem: Nhị thức niu tơn lớp 11 nâng cao

Vậy thông số của x101y99 là -C992002101399 .

n

*

Bài 18 (trang 67 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao):
Tính thông số của x5y8 trong khai triển (x + y)13

Lời giải:

Giải bài 18 trang 67 SGK Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao

*

Số hạng chứa x5y8 ứng với k = 8 sẽ là C813x5y8

Vậy thông số của x5y8 là C813 = 1287


n
Xem thêm: To Be Keen On Nghĩa Là Gì ? Cách Phân Biệt To Be Keen On Nghĩa Là Gì

*

Bài 19 (trang 67 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao):
Tính hệ số của x7 trong triển khai (1 + x)11

Lời giải:

Giải bài 19 trang 67 SGK Đại Số với Giải Tích 11 cải thiện Giải bài xích 19 trang 67 SGK Đại Số với Giải Tích 11 cải thiện

Hệ số của x7 trong khai triển (1 + x)11 là C711 =330

n

*


Bài 20 (trang 67 sgk Đại Số và Giải Tích 11 nâng cao):
Tính thông số của x9 trong triển khai (2 x)19

Lời giải: