Hôm nay con kiến xin giữ hộ đến các bạn về giải bài bác tập nhân solo thức với nhiều thức lớp 8 sách giáo khoa tập 1. Bao gồm 6 bài nằm tại trang số 5 số 6 sách giáo khoa toán lớp 8 tập 1. được đặt theo hướng dẫn cụ thể mong rằng để giúp ích cho chúng ta trong câu hỏi học tập và rèn luyện để nâng cao khả năng đo lường và tính toán của bản thân. Các bạn hãy cùng xem thêm cùng con kiến nhé.

Bạn đang xem: Nhân đơn thức với đa thức

Bài tập nhân 1-1 thức với nhiều thức toán lớp 8 Sách Giáo Khoa

Bài 1 trang 5 toán lớp 8 tập 1: làm phép tính nhân.

*

Lời giải:

*

Kiến thức áp dụng

+ nếu còn muốn nhân một đơn thức cho một đa thức, ta lấy solo thức rồi nhân cùng với từng hạng tử của nhiều thức, rước các hiệu quả rồi cộng các tích cùng với nhau.

+ lưu giữ lại: xm.xn = xm + n.

Bài 2 trang 5 toán lớp 8 tập 1: triển khai phép tính giá trị của biểu thức sau:

a) trên x = - 6 , y = 8b) x(x2 – y) – x2(x+y) + y(x2 – x) tại với y = –100;

Lời giải:

a)

= x.x – x.y + y.x + y.y

= x2– xy + xy + y2

= x2+ y2.

Tại x = –6 ; y = 8, quý giá biểu thức bằng : (–6)2+ 82= 36 + 64 = 100.

b) x.(x2 – y) – x2.(x + y) + y.(x2 – x)

= x.x2– x.y – (x2.x + x2.y) + y.x2– y.x

= x3– xy – x3– x2y + x2y – xy

= (x3– x3) + (x2y – x2y) – xy – xy

= –2xy

Tại với y = –100, giá trị biểu thức bằng:

*

Kiến thức áp dụng

+ nếu còn muốn nhân một đơn thức cho 1 đa thức, ta lấy đối kháng thức rồi nhân với từng hạng tử của đa thức, đem các kết quả rồi cộng những tích cùng với nhau.

Bài 3 trang 5 toán lớp 8 tập 1: tìm nghiệm x

a)

b)

Lời giải:

a)

3x(12x – 4) – 9x(4x – 3) = 30

3x.12x – 3x.4 – (9x.4x – 9x.3) = 30

36x2– 12x – 36x2+ 27x = 30

(36x2– 36x2) + (27x – 12x) = 30

15x = 30

x = 2

Vậy x = 2.

b)

x(5 – 2x) + 2x(x – 1) = 15

(x.5 – x.2x) + (2x.x – 2x.1) = 15

5x – 2x2+ 2x2– 2x = 15

(2x2– 2x2) + (5x – 2x) = 15

3x = 15

x = 5.

Vậy x = 5.

Kiến thức áp dụng

+ nếu còn muốn nhân một 1-1 thức cho 1 đa thức, ta lấy đối chọi thức rồi nhân với từng hạng tử của nhiều thức, rước các tác dụng rồi cộng các tích cùng với nhau.

Bài 4 trang 5 tập 1 bài bác tập toán lớp 8 Đố:

Đoán tuổi.

Bạn hãy đem tuổi của mình:

- thêm vào đó 5.

- Tổng được từng nào đem nhân cùng với 2.

- kế tiếp lấy kết quả trên lại cùng với 10.

- tiếp theo nhân kết quả vừa kiếm được ở trên với 5.

- cuối cùng đọc kết quả sau khi đang trừ đi 100.

Tôi vẫn đoán được tuổi của bạn. Giải thích tại sao.

Lời giải:

Giả sử tuổi chúng ta là x. Đem tuổi của mình:

+ cộng thêm 5 ⇒ x + 5

+ Được từng nào đem nhân với 2 ⇒ (x + 5).2

+ Lấy hiệu quả trên cộng với 10 ⇒ (x + 5).2 + 10

+ Nhân tác dụng vừa tìm được với 5 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5

+ Đọc công dụng cuối cùng sau khi đã trừ đi 100 ⇒ <(x + 5).2 + 10>.5 – 100

Rút gọn biểu thức bên trên :

<(x + 5).2 + 10>.5 – 100

= (x.2 + 5.2 + 10).5 – 100

= (2x + 20).5 – 100

= 2x.5 + 20.5 – 100

= 10x + 100 – 100

= 10x

Vậy hiệu quả cuối thuộc sẽ là 10 lần với số thực. VÌ vậy ta hãy lấy kết quả cuối cùng tiếp nối chia đến 10 là ra số tuổi thực đề nghị tìm.

Bài 5 trang 6 toán lớp 8 tập 1:

Rút gọn gàng biểu thức dưới dây:

a)
*
b) xn-1(x + y) – y(xn–1+ yn–1)

Lời giải:

a) x(x – y) + y(x – y)

= x.x – x.y + y.x – y.y

= x2– xy + xy – y2

= x2– y2+ (xy – xy)

= x2– y2

b) xn-1(x + y) – y(xn–1+ yn–1)

=xn - 1.x + xn - 1.y - y.xn - 1- y.yn - 1

=xn+ xn - 1y - xn - 1y - yn

=xn-yn

Kiến thức áp dụng

+ nếu như muốn nhân một đối chọi thức cho 1 đa thức, ta lấy 1-1 thức rồi nhân cùng với từng hạng tử của đa thức, lấy những kêt trái rồi cộng những tích với nhau.

+ am. An= am + n.

Bài 6 trang 6 toán lớp 8 tập 1:

Đánh vệt x em cho rằng đúng :

Giá trị của biểu thức ax(x – y) + y3(x + y) trên x = -1 cùng y = 1 (a là hằng số) là:

*

Thay x = - 1 và y = 1 vào

a(-1)(-1 – 1) + 13(- 1 + 1) = (-a).(-2) + 1.0 = 2a

Vậy 2a sẽ là công dụng đúng.

Xem thêm: Bài Tập Vật Lý 9 Bài 7 - Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 7

Giải bài xích tập nhân đối chọi thức với đa thức vì chưng Kiến biên soạn. Nhằm giúp các bạn giải quyết những bài toán trong sách giáo khoa cùng có một phía đi, cách làm công dụng nhất. Hướng dẫn cụ thể từng câu và giải thuật bám liền kề với đề. Bài tập vào sách giáo khoa kha khá dễ, mong muốn rằng chúng ta hãy nỗ lực làm thật các để ghi nhớ phương pháp, rèn luyện kĩ năng, hãy tìm những bài bác tập hay nhằm rèn luyện thêm cho bạn dạng thân. Chúc các bạn đạt các thành tích cao trong số kì thi và bài kiểm tra nhé.