Nhân nhiều thức với nhiều thức là trong số những phép tính vô cùng khó, đòi hỏi người làm phải bao gồm kiến thức, sự nhậy bén và cẩn thận. Bây giờ Kiến sẽ gửi đến chúng ta về bài xích tập và khuyên bảo giải bí quyết làm về nhân nhiều thức với nhiều thức. Bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và được đặt theo hướng dẫn cụ thể . Chúng ta hãy cùng tham khảo với con kiến nhé.

Bạn đang xem: Nhân đa thức với đa thức

*

Bài tập nhân solo thức với nhiều thức toán lớp 8 lựa chọn lọc

Bài 1:Kết quả của phép tính (x -2)(x +5) bằng ?

x2- 2x - 10.x2+ 3x - 10x2- 3x - 10.x2+ 2x - 10

Bài 2:Thực hiện tại phép tính

*
ta có công dụng là ?

28x - 3.28x - 5.28x - 11.28x - 8.

Bài 3:Giá trị của x thỏa mãn nhu cầu ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ 1 là ?

x = - 1.x = x =
*
.x = 0

Bài 4:Biểu thức rút gọn của biểu thức A = ( 2x - 3 )( 4 + 6x ) - ( 6 - 3x )( 4x - 2 ) là ?

0B.40x- 40xD.Kết quả khác.

Bài 5:Rút gọn gàng biểu thức A = (x + 2).(2x - 3) + 2 ta được:

2x2+ x - 4 B. X2+ 4x - 32x2– 3x + 2 D. –2x2+ 3x -2

Bài 6:Rút gọn gàng biểu thức A = (2x2+ 2x).(-2x2+ 2x ) ta được:

4x4+ 8x3+ 4x2 B. –4x4+ 8x3–4x4+ 4x2 D. 4x4- 4x2

Bài 7:Biểu thức A bởi ?

*

Bài 8:Tính quý giá biểu thức: A = (x + 3).(x2– 3x + 9) tại x = 10

1980 B. 12011302 D.1027

Bài 9:Tìm x biết: (2x + 2)(x - 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

*

Bài 10:Tìm x biết: (3x + 1). (2x- 3) - 6x.(x + 2) = 16

x = 2 B. X = - 3x = - 1 D. X = 1

Giải tập nhân đối chọi thức với đa thức toán lớp 8 chọn lọc

Câu 1: Giải bài xích tập toán 8

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta gồm ( x - 2 )( x + 5 ) = x( x + 5 ) - 2( x + 5 )

= x2+ 5x - 2x - 10 = x2+ 3x - 10.

Chọn câu trả lời B.

Câu 2: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta gồm ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ 1

⇔ ( 2x - x2+ 2 - x ) - ( 3x2+ 6x + 5x + 10 ) = - 4x2+ 1

⇔ - 4x2- 10x - 8 = - 4x2+ 1 ⇔ - 10x = 9 ⇔ x =

Vậy nghiệm x ở đấy là

*
.

Chọn câu trả lời B.

Câu 3: Giải bài bác tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta bao gồm ( x + 1 )( 2 - x ) - ( 3x + 5 )( x + 2 ) = - 4x2+ 1

⇔ ( 2x - x2+ 2 - x ) - ( 3x2+ 6x + 5x + 10 ) = - 4x2+ 1

⇔ - 4x2- 10x - 8 = - 4x2+ 1 ⇔ - 10x = 9 ⇔ x = - 9/10

Vậy cực hiếm x phải tìm là x = - 9/10.

Chọn giải đáp B.

Câu 4: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

Ta gồm A = ( 2x - 3 )( 4 + 6x ) - ( 6 - 3x )( 4x - 2 )

= ( 8x + 12x2- 12 - 18x ) - ( 24x - 12 - 12x2+ 6x )

= 12x2- 10x - 12 - 30x + 12x2+ 12 = 24x2- 40x.

Chọn câu trả lời D.

Xem thêm: Debit Note Và Credit Memo Là Gì ? Sự Khác Nhau Như Thế Nào? Credit Memo Là Gì

Câu 5: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: A = (x + 2).(2x - 3) + 2

A = x.(2x – 3) + 2. (2x – 3) + 2

A = 2x2– 3x + 4x - 6 + 2

A = 2x2+ x – 4

Chọn đáp án A

Câu 6: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta có: A = (2x2+ 2x).(-2x2+ 2x )

A = 2x2.(-2x2+ 2x) + 2x.(-2x2+ 2x)

A = 2x2.(-2x2) + 2x2.2x + 2x. (-2x2) + 2x .2x

A = -4x4+ 4x3- 4x3+ 4x2

A = -4x4+ 4x2

Chọn đáp án C

Câu 7: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

*

Câu 8: Giải bài xích tập toán 8

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Ta có: A = (x + 3).(x2– 3x + 9)

A = x .(x2– 3x + 9) + 3.(x2– 3x + 9)

A = x3– 3x2+ 9x + 3x2– 9x + 27

A = x3+ 27

Giá trị biểu thức lúc x = 10 là : A = 103+ 27 = 1027

Chọn câu trả lời D

Câu 9: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: (2x + 2)(x - 1) – (x + 2).(2x + 1) = 0

⇔ 2x.(x - 1) + 2(x - 1) - x(2x + 1) – 2.(2x +1)= 0

⇔ 2x2– 2x + 2x – 2 - 2x2– x - 4x – 2 = 0

⇔ - 5x - 4 = 0

⇔ - 5x = 4

⇔ x =

*

Chọn lời giải A

Câu 10: Giải bài tập toán 8

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

⇔ (3x + 1).(2x - 3) - 6x.(x + 2) = 16

⇔ 3x(2x - 3) + 1.(2x – 3 ) - 6x. X – 6x . 2 = 16

⇔ 6x2– 9x + 2x – 3 – 6x2- 12x = 16

⇔ -19x = 16 + 3

⇔ - 19x = 19

⇔ x = - 1

Chọn đáp án C

Các bài tập nhân đa thức với nhiều thức chọn lọc trên vì Kiến biên soạn. Hy vọng rằng sẽ mang đến cho chúng ta kiến thức bửa ích, phương pháp giải tuyệt và có thể vận dụng vào chúng ta tập kho hay trong số bài kiểm tra, học kì . Các bạn hãy tham khảo và có tác dụng lại đầy đủ dạng toán như vậy, để bạn dạng thân rất có thể xử lý những bài toán cạnh tranh nhanh hơn. Chúc chúng ta đạt các thành tích cao trong những bài chất vấn và bài thi sắp tới.