Giải bài bác 1: khởi đầu về phương trình - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 5. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài bác học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học viên nắm giỏi kiến thức bài học.


A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. C) cho ví dụ về phương trình

- cùng với ẩn là x:.................................................................

Bạn đang xem: Mở đầu về phương trình lớp 8

- với ẩn là t:.................................................................

- cùng với ẩn là m:..............................................................

Trả lời:

- cùng với ẩn là x: 2( x + 3) = x - 6

- với ẩn là t: t - 3 = 7

- cùng với ẩn là m: 3m - 6 = 2

2. A) Thực hiện vận động sau

- Quan cạnh bên hình vẽ cùng tìm x thỏa mãn hình vẽ bên.

*

Kết trái x =............

- Điền công dụng vào ô trống trong bảng sau (theo mẫu):


Phương trình

Giá trị của x

Giá trị của vế trái

Giá trị của vế phải

3x – 4 = 5 - 6x

0

-4

5

1

-2

$frac13$


Trả lời:

- Quan sát hình ta bao gồm phương trình:

x + 6 = 9

$Leftrightarrow $ x = 3

- Ta có bảng sau:


Phương trình

Giá trị của x

Giá trị của vế trái

Giá trị của vế phải

3x – 4 = 5 - 6x

0

-4

5

1

-1

-1

-2

-10

17

$frac13$

-3

3


3. A) triển khai các vận động sau

- tìm nghiệm của phương trình: x - 10 = 2006 ;$x^2$ + 1 = 0

Trả lời:

* x - 10 = 2006$Leftrightarrow $ x = 2006 + 10 = 2016

Vậy phương trình x - 10 = 2006 tất cả nghiệm là x = 2016

* $x^2$ + 1 = 0 $Leftrightarrow $ $x^2$= -1$Rightarrow $ phương trình vô nghiệm

Vậy phương trình $x^2$ + 1 = 0 vô nghiệm

c) Điền vào nơi trống (....) (theo mẫu)

- Phương trình x - 3 = 0 gồm tập nghiệm là: S = 3 ;

- Phương trình x + 5 = 0 bao gồm tập nghiệm là S = ..... ;

- Phương trình vô nghiệm bao gồm tập nghiệm là: S = .......

Trả lời:

- Phương trình x - 3 = 0 gồm tập nghiệm là: S = 3 ;

- Phương trình x + 5 = 0 gồm tập nghiệm là S = -5 ;

- Phương trình vô nghiệm gồm tập nghiệm là: S =$oslash $

4. A) Điền vào bảng sau tập nghiệm của từng phương trình

Phương trình

Tập nghiệm

x – 5 = 0

5 – x = 0

Trả lời:

Phương trình

Tập nghiệm

x – 5 = 0

5

5 – x = 0

5


B. Bài bác tập và lý giải giải


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Câu 1: Trang 8 sách VNEN 8 tập 2

Với mỗi phương trình sau, xét xem x = - 2 có phải là nghiệm của phương trình kia không?

a) 3x - 2 = x - 2 ; b) 5 + 2x = x + 3 ; c) -3(x + 3) + 6 = 4x - 2.

Xem thêm: Loans Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Loans Là Gì


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: trang 8 sách VNEN 8 tập 2

Nối từng phương trình sau với các nghiệm của nó:

2(x + 1) + 6 = 12x - 2 (a) x = 3

5 - 3(x - 2) = 9 - 2x (b) x = - 2

$x^2$ - 6x + 5 = 0 (c) x = 1

$frac2x-1$= $frac-61 - x$ (d) x = 2


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 3: Trang 8 sách VNEN 8 tập 2

Hai phương trình sau có tương tự không? do sao?

a) x = 2 và $x^2$ = 4 ; b) x - 3 = 0 và $x^2$ + 1 = 0


=> Xem lí giải giải
Từ khóa kiếm tìm kiếm: giải bài 1 khởi đầu về phương trình, khởi đầu về phương trình trang 05 vnen toán 8, bài xích 1 sách vnen toán 8 tập 2, giải sách vnen toán 8 tập 2 cụ thể dễ hiểu.

Bình luận


Giải bài bác tập gần như môn không giống
Giải sgk lớp 8
Giải sgk toán 8 tập 1
Giải sgk toán 8 tập 2
Soạn văn 8 tập 1
Soạn văn 8 tập 2
Soạn văn 8 tập 1 giản lược
Soạn văn 8 tập 2 giản lược
Giải sgk sinh học 8
Giải sgk hoá học tập 8
Giải sgk vật dụng lí 8
Giải sgk địa lí 8
Giải sgk lịch sử dân tộc 8
Giải sgk GDCD 8
Giải sgk giờ đồng hồ Anh 8
Giải mĩ thuật Đan Mạch 8

TRẮC NGHIỆM LỚP 8


Trắc nghiệm GDCD 8
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 8
Trắc nghiệm toán 8
Trắc nghiệm ngữ văn 8
Trắc nghiệm địa lí 8
Trắc nghiệm giờ Anh 8
Trắc nghiệm sinh học tập 8
Trắc nghiệm trang bị lí 8
Trắc nghiệm hóa 8
Trắc nghiệm technology 8
Trắc nghiệm tin học 8
Giải sgk lớp 8 VNEN
Soạn văn 8 VNEN
Soạn văn 8 tập 1 VNEN
Soạn văn 8 tập 2 VNEN
Soạn văn 8 VNEN vô cùng ngắn
Soạn văn 8 tập 1 VNEN giản lược
Soạn văn 8 tập 2 VNEN giản lược
Giải toán 8 tập 1VNEN
Giải toán 8 tập 2 VNEN
Giải kỹ thuật xã hội 8
Giải khoa học tự nhiên và thoải mái 8
Giải GDCD 8 VNEN
Giải công nghệ 8 VNEN
Giải tin học 8 VNEN
Giải giờ đồng hồ anh 8 VNEN
VBT giờ đồng hồ Anh 8 tập 1 VNEN
VBT giờ đồng hồ Anh 8 tập 2 VNEN

TÀI LIỆU LỚP 8


Văn mẫu mã lớp 8
Tập bạn dạng đồ địa lí 8
Chuyên đề toán 8
Chuyên đề lý lớp 8
Chuyên đề Địa Lý 8
Đề ôn thi Hóa 8
Đề ôn tập Toán 8
Đề ôn tập vật dụng lí 8
Đề ôn tập lịch sử dân tộc 8
Giáo án lớp 8
Giáo án toán 8
Giáo án ngữ văn 8
Giáo án thứ lý 8
Giáo án hóa 8
Giáo án sinh 8
Giáo án địa lý 8
Giáo án lịch sử 8
Giáo án GDCD 8
Giáo án giờ Anh 8
Giáo án technology 8
Giáo án tin học 8
Giáo án âm nhạc 8
Giáo án mỹ thuật 8
Giáo án thể thao 8
Giáo án VNEN toán 8
Giáo án VNEN văn 8
Giáo án VNEN khoa học thoải mái và tự nhiên 8
*

Kết nối: