“Tại sao cơ số của lũy quá với số mũ hữu tỉ nên dương?”, kia là thắc mắc mà một học sinh lớp 12 hoàn toàn có thể đặt ra khi học về định nghĩa lũy quá với số nón hữu tỉ1:

Cho là một trong những thực dương với là một vài hữu tỉ. đưa sử

*
, trong những số ấy
*
là một trong những nguyên còn
*
là một vài nguyên dương. Lúc đó, lũy vượt của với số nón là số
*
xác minh bởi a^m" title="Rendered by QuickLaTeX.com" height="19" width="129" style="vertical-align: -3px;"/>

Một câu hỏi mà học sinh không dễ trả lời, sách giáo khoa lại không có dòng nào “gợi mở” về chi tiết này, các tài liệu xem thêm thì lại càng không2, còn nằm trên lớp thì những thầy giáo viên lại không tồn tại đủ thời hạn để gợi ý và không phải học sinh nào cũng có khả năng khám phá vấn đề.


Bạn đang xem: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ


Xem thêm: Đối Tượng Nghiên Cứu Và Phạm Vi Nghiên Cứu Là Gì ? 1 Số Khái Niệm Trong

Đó là các lí bởi vì khiến nội dung bài viết này ra đời.

*

Nếu bạn vẫn tồn tại đọc mang lại đây, mừng đón bạn, một người hiếu kỳ và ham khám phá, hy vọng bài viết thú vị với bạn.