Giải bài bác 2: contact giữa trang bị tự cùng phép nhân - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 30. Phần dưới đã hướng dẫn trả lời và lời giải các thắc mắc trong bài học. Cách làm đưa ra tiết, dễ dàng hiểu, hi vọng các em học viên nắm tốt kiến thức bài xích học.
Bạn đang xem: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. A) tiến hành các vận động sau

- So sánh: - 2 và 3 ; ( -2).5 với 3.5

- Dự đoán hiệu quả so sánh ( -2).c cùng 5.c, với c > 0

Trả lời:

- So sánh: - 2 0

c) thực hiện các vận động sau

- Điền dấu tương thích () vào ô vuông:

*

- trao đổi để vấn đáp câu hỏi: "Khi phân chia cả nhị vế của bất đẳng thức cho cùng một số trong những dương ta được bất đẳng thức thuộc chiều giỏi ngược chiều với bất đẳng thức vẫn cho? bởi sao?"

Trả lời:

- Điền dấu phù hợp () vào ô vuông:

*

- Khi phân tách cả nhì vế của bất đẳng thức cho cùng một trong những dương ta được bất đẳng thức cùng chiều với bất đẳng thức sẽ cho

Chứng minh:

Cho a > b

Nhân cả hai vế của bất đẳng thức bên trên với số$frac12$

Theo đặc thù 1 đã làm được học: "Khi nhân cả nhị vế của bất đẳng thức cho cùng một trong những dương ta được bất đẳng thức cùng chiều với bất đẳng thức vẫn cho" cần ta có:

a . $frac12$ > b . $frac12$

$Leftrightarrow $ $frac12$a > $frac12$b

Hay a : 2 > b : 2

Vậy ta tất cả tính chất: khi chia cả hai vế của bất đẳng thức đến cùng một trong những dương ta được bất đẳng thức thuộc chiều cùng với bất đẳng thức vẫn cho

2.

Xem thêm: Bài Tập Giải Bất Phương Trình Lớp 10 Hay Nhất, Các Bài Tập Về Bất Phương Trình Lớp 10

A) triển khai các hoạt động sau

- So sánh: (- 2).(- 5) cùng 3.(- 5)

- Dự đoán hiệu quả so sánh ( -2).c với 3.c, cùng với c Trả lời:

- So sánh: (- 2).(- 5) > 3.(- 5)

- Dự đoán: ( -2).c > 3.c, với c -$frac13$b, hãy đối chiếu a với b.

- vấn đáp câu hỏi:

"Khi chia cả hai vế của bất đẳng thức đến cùng một trong những âm ta được bất đẳng thức cùng chiều tốt ngược chiều với bất đẳng thức sẽ cho? bởi vì sao?"

Trả lời:

- So sánh:

Ta có: - $frac13$a > -$frac13$b

Nhân cả nhị vế của bất đẳng thức trên với số (- 3) ta được:

- $frac13$a . (- 3) b

Nhân cả nhị vế của bất đẳng thức bên trên với số - $frac12$

Theo tính chất 1 đã có học: "Khi nhân cả nhì vế của bất đẳng thức mang lại cùng một trong những âm ta được bất đẳng thức trái chiều với bất đẳng thức vẫn cho" cần ta có: