Bài 13: tình hình phát triển tài chính – xóm hội khu vực Đông Á

Bài 1 trang 16 Tập bạn dạng đồ Địa Lí 8: ): nhờ vào các bảng 5.1 và 13.1 trong SGK, em hãy tính:

– Tổng sô dân khoanh vùng Đông Á năm 2002…………………………………………………………….

Bạn đang xem: Làm tập bản đồ lớp 8

– tỉ lệ % dân số quanh vùng Đông Á đối với châu Á…………………………………………………….

– Số dân khoanh vùng Đông Á cấp …………..lần số dân châu Phi; vội ……….lần số dân châu Âu; cấp …………lần số dân châu Mĩ; cấp ………….lần số dân châu Đại Dương.

Lời giải:

– Tổng sô dân quanh vùng Đông Á năm 2002 là 1509,5 triệu người.

– tỉ trọng % dân số quanh vùng Đông Á đối với châu Á là 40%.

– Số dân khoanh vùng Đông Á vội 1,8 lần số dân châu Phi; gấp 2 lần số dân châu Âu; vội vàng 1,8 lần số dân châu Mĩ; vội 47 lần số dân châu Đại Dương.

Bài 2 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 8: Em bao gồm nhận xét gì về dân sinh Trung Quốc. Điều này tác động thế nào tới sự phát triển kinh tế – xóm hộ của Trung Quốc.

Lời giải:

Trung Quốc là nước đông dân nhất nỗ lực giới. Nhờ đường lối chế độ cải giải pháp và mở cửa, đẩy mạnh được nguồn lao cồn dồi dào, mối cung cấp tài nguyên đa dạng mẫu mã nên trong khoảng 20 năm quay lại đây nền kinh tế tài chính Trung Quốc đã bao gồm những thay đổi lớn lao.

Bài 3 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 8: Đặc điểm nền kinh tế các nước Đông Á thời nay là ……………………………….

Lời giải:

– trở nên tân tiến nhanh và gia hạn tốc độ lớn mạnh cao.

– thừa trình phát triển đi từ bỏ sản xuất thay thế hàng nhập khẩu đến cung ứng để xuất khẩu. Biểu hiện điển hình là sự việc phát triển của Nhật Bản, nước hàn và Trung Quốc.

Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ Địa Lý 7 Hay Nhất, Giải Tập Bản Đồ Địa Lí 7 Hay Nhất

Bài 4 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 8: Dựa vào câu chữ SGK và kiến thức đã học, hãy khắc ghi X vào ô trống ý em cho rằng đúng.

– Nước có mức giá trị xuất khẩu vượt cực hiếm nhập khẩu tối đa là:

*

– Nhật phiên bản có những ngành nào dưới đây không trực thuộc ngành công nghiệp mở màn thế giới:

*

– Nước có nền tài chính phát triển cấp tốc và có nhiều tiềm năng để phát triển trong quanh vùng Đông Á là:

*

Lời giải:

– Nước có mức giá trị xuất khẩu vượt cực hiếm nhập khẩu cao nhất là:

*

– Nhật bạn dạng có các ngành nào tiếp sau đây không nằm trong ngành công nghiệp dẫn đầu thế giới:

*
*

– Nước gồm nền kinh tế tài chính phát triển nhanh và có rất nhiều tiềm năng để cải cách và phát triển trong quanh vùng Đông Á là: