Vật lí 9 bài 17 giúp những em học viên lớp 9 hối hả biết biện pháp giải những Bài tập vận dụng định biện pháp Jun - Lenxo trang 47, 48.

Bạn đang xem: Làm bài tập vật lý 9

Việc giải bài bác tập vật lí 9 bài bác 17 trước khi đi học các em nhanh lẹ nắm vững kỹ năng hôm sau ngơi nghỉ trên lớp đã học gì, phát âm sơ qua về câu chữ học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, hối hả soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đó là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm tại đây.


Bài tập vận dụng định giải pháp Jun - Lenxo

Câu 1

Một bếp từ hoạt động thông thường có điện trở R = 80Ω với cường độ loại điện qua bếp khi đó là I = 2,5 A


a.Tính nhiệt độ lượng mà phòng bếp tỏa ra trong một s

b.Dùng bếp điện trên để hâm sôi 1,5l nước gồm nhiệt độ ban đầu là 25o C thì thời gian đun nước là 20 phút. Coi rằng sức nóng lượng cung cấp để lun sôi nước là bao gồm ích, tính năng suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là c = 4200 J/kg.K.

c.Mỗi ngày sử dụng bếp từ này 3 giờ. Tính chi phí điện buộc phải trả cho bài toán sử dụng bếp từ đó trong 30 ngày, ví như giá 1 kWh.h là 700 đồng

Tóm tắt:

R = 80Ω; I = 2,5A

a) Q = ?

b) V = 1,5 lít ↔ m = 1,5kg; t0º = 25ºC, nước sôi: to = 100ºC, c = 4200J/kg.K, t = đôi mươi phút = 1200s;

Hiệu suất H = ?

c) t = 3.30 = 90h; 700đ/kW.h; chi phí = ?đồng

Gợi ý câu trả lời

a) nhiệt lượng do phòng bếp tỏa ra trong 1 giây là:

Q = R.I2 .t1 = 80.(2,5)2.1 = 500J

b) sức nóng lượng quan trọng để hâm nóng nước là:

Qích = Qi = m.c.Δt = 1,5.4200.(100º - 25º) = 472500J

Nhiệt lượng do phòng bếp tỏa ra là:

Qtp = R.I2 .t = 80.(2,5)2.1200 = 600000J

Hiệu suất của bếp là:

*


c) Điện năng áp dụng trong 30 ngày là:

A = P.t = I2.R. T = (2,5)2 .80.90h = 45000W.h = 45kW.h

Tiền điện nên trả là:

Tiền = 700.45 = 31500 đồng

Câu 2

Một ấm điện tất cả ghi 220V - 1000W được thực hiện với hiệu điện thay 220V để đun sôi 2l nước từ nhiệt độ độ lúc đầu 20oC. Năng suất của nóng là 90%, trong số đó nhiệt lượng cung cấp để đung nóng nước được coi là có ích.

a. Tính nhiệt độ lượng cần cung cấp để đun sôi lượng nước trên, biết sức nóng dung riêng biệt của nước là 4200 J/kg.K.

b. Tính nhiệt độ lượng mà nóng điện đang tỏa ra lúc đó.

c. Tính thời gian đun sôi số lượng nước trên.

Tóm tắt:

Uđm = 220V; Pđm = 1000W = 1kW; U = 220V; T0 = 20ºC, nước sôi T = 100ºC

Hiệu suất H = 90%

a) c = 4200 J/kg.K; Qi = ?

b) Qấm = Q = ?

c) t = ?

Gợi ý đáp án 

a) sức nóng lượng cần cung ứng để hâm nóng lượng nước trên là:

Q = cm(t2 – t1) = 4200.2.(100-20) = 672000 J.

b) Với hiệu suất của nóng là 90% thì nhiệt lượng bếp tỏa ra là:

QTP = Q/H = 672000 / 90% = 746700 J.

c) thời hạn cần để hâm sôi lượng nước bên trên là:

t = A/P = QTP / P= 746700 /1000 = 746,7 (s)

Câu 3

Đường dây dẫn từ mạng điện tầm thường tới một mái ấm gia đình có chiều dài tổng cộng là 40m và tất cả lõi đồng với tiết diện là 0,5mm2. Hiệu điện cụ ở cuối con đường dây (tại nhà) là 220V. Mái ấm gia đình này sử dụng các đèn dây tóc rét sáng bao gồm tổng hiệu suất là 165W trung bình 3h mỗi ngày. Biết điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.


a) Tính điện trở của cục bộ đường dây dẫn từ mạng điện tầm thường tới gia đình.

b) Tính cường độ loại điện chạy trong con đường dây dẫn lúc sử dụng năng suất đã đến trên đây.

Xem thêm: Giải Bài 11.2 Sbt Vật Lý 9 Bài 11, Giải Bài Tập Sbt Vật Lý Lớp 9 Bài 11

c) Tính nhiệt độ lượng tỏa ra trên đường dây dẫn này trong 30 ngày theo đơn vị kW.h.

Gợi ý đáp án

a) Điện trở của toàn bộ đường dây dẫn từ bỏ mạng điện phổ biến tới mái ấm gia đình là:

Từ công thức:

*

b) Cường độ loại điện chạy trong con đường đây dẫn khi sử dụng công suất đã mang lại trên đây là: