Kĩ năng là giữa những yếu tố quyết định thành công của hồ hết lĩnh vực. Bạn đã biết được từng nào loại tài năng trong cuộc sống? Bạn đã có lần nghe về khả năng mềm chưa? bạn có biết các kỹ năng được ấy được viết trong tiếng Anh như vậy nào? thuộc TOPICA Native khám phá từ vựng giờ Anh về những kĩ năng để có một hành trang tốt nhất trong cuộc sống đời thường và công việc.

Bạn đang xem: Kỹ năng tiếng anh là gì

1. Từ bỏ vựng giờ Anh chủ thể kĩ năng

 Các loại tài năng trong công việc

Communication skills /kəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃən skɪl/ khả năng giao tiếpComputer skills/ PC skills /kəmˈpjuː.tər skɪl /ˌpiːˈsiː skɪl/ kĩ năng vi tínhDecision-making skills /dɪˈsɪʒ·ənˌmeɪ·kɪŋ skɪl/ khả năng ra quyết địnhEvent management skills /ɪˈvent ˈmæn.ɪdʒ.mənt skɪl/ kỹ năng quản lí sự kiệnInternet Users Skills /ˈɪn.tə.net ˈjuː.zər skɪl/ kĩ năng sử dụng những ứng dụng mạngLeadership skills /ˈliː.də.ʃɪp skɪl/ tài năng lãnh đạoNegotiation skills /nəˌɡəʊ.ʃiˈeɪ.ʃən skɪl/ kĩ năng đàm phánProblem-solving skills /ˈprɒb.ləm sɒlvɪŋ skɪl/ Kỹ năng giải quyết và xử lý vấn đềPresentation skills /ˌprez.ənˈteɪ.ʃən skɪl/ khả năng thuyết trìnhPublic-speaking skills /ˈpʌb.lɪk ‘spiː.kɪŋ skɪl/ tài năng nói trước đám đôngQuantitative skills /ˈkwɒn.tɪ.tə.tɪv skɪl/ tài năng định lượngSales skills /seɪlz skɪl/ khả năng bán hàngTeamwork/ Collaboration skills /ˈtiːm.wɜːk/ kəˌlæb.əˈreɪ.ʃən skɪl/ khả năng làm bài toán nhómTeaching/ Training skills /tiːtʃ /ˈtreɪ.nɪŋ skɪl/ năng lực đào tạoTime management skills /ˈtaɪm ˌmæn.ɪdʒ.mənt skɪl/ Kỹ năng thống trị thời gianWritten skills /ˈrɪt.ən skɪl/ kĩ năng viết

*

Từ vựng tiếng Anh những loại kỹ năng trong cuộc sống thường ngày đời thường

Academic/learning skills/ˌæk.əˈdem.ɪk/ ˈlɜː.nɪŋ skɪl/Kỹ năng về lòng tin học hỏiComprehension skills/ˌkɒm.prɪˈhen.ʃən skɪl/Kỹ năng quan sát toàn diệnInfluencing skills/ˈɪn.flu.əns skɪl/Kỹ năng gây hình ảnh hưởngInterpersonal skills/ˌɪn.təˈpɜː.sən.əl skɪl/Kỹ năng kết nốiMulticultural skills/ˌmʌl.tiˈkʌl.tʃər.əl skɪl/Kỹ năng nắm bắt văn hóaOrganization skills/ˌɔː.ɡən.aɪˈzeɪ.ʃən skɪl/Kỹ năng tổ chứcQuestioning skills/ˈkwes.tʃə.nɪŋ skɪl/Kỹ năng để câu hỏiResearch skills/rɪˈsɜːtʃ skɪl/Kỹ năng nghiên cứuRisk-taking skills/rɪsk teɪkɪŋ skɪl/Kỹ năng giải quyết khủng hoảng
Để test trình độ và cải thiện kỹ năng giờ Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn rất có thể tham khảo khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm tại TOPICA Native để được bàn bạc trực tiếp thuộc giảng viên bản xứ.

Các tự vựng giờ đồng hồ Anh liên quan đến kĩ năng

Act as a team player /ækt æz ə tiːm ˈpleɪ.ər/ chơi đồng độiBusiness etiquette know-how /ˈbɪz.nɪs ˈet.ɪ.ket ˈnəʊ.haʊ/ gọi biết về quy tắc trong giao thiệpBuild bridges = Improve relationships /bɪld brɪdʒ/ ɪmˈpruːv rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp/ Sự kết nốiBe able khổng lồ prioritize tasks /biː eɪ.bəl tuː praɪˈɒr.ɪ.taɪz tɑːsk/ Ưu tiên trong công việcConsensus building /kənˈsen.səs ˈbɪl.dɪŋ/ tạo ra được sự đồng lòngCreativity /kriˈeɪ.tɪv/ tư duy sáng tạoCritical thinking /ˈkrɪt.ɪ.kəl ˈθɪŋ.kɪŋ/ tài năng tập trungDetail orientation /ˈdiː.teɪl ˌɔː.ri.enˈteɪ.ʃən/ Định hướng cụ thể công việcFlexibility/ Adaptability/ˌflek.səˈbɪl.ə.ti/ /əˌdæp.təˈbɪl.ə.ti/Linh hoạt/ Dễ ham mê ứngHonesty/ˈɒn.ə.sti/Sự trung thựcRelationship-building /rɪˈleɪ.ʃən.ʃɪp building/ gây ra mối quan tiền hệSelf-motivation/ initiative/self ˌməʊ.tɪˈveɪ.ʃən/ ɪˈnɪʃ.ə.tɪv/ Sự công ty độngTake leadership role/teɪk ˈliː.də.ʃɪp rəʊl/ giữ lại vai trò lãnh đạoWork ethic/dependability /ˈwɜːk ˌeθ.ɪk/ dɪˌpen.dəˈbɪl.ə.ti/ lòng tin cậyWorking under pressure /wɜː.kɪŋ ʌn.dər ˈpreʃ.ər/ chịu đựng được áp lực công việc

2. Các mẫu câu cho các từ vựng trên

Môi trường mà chúng ta gặp nhiều nhất những lời thoại về năng lực là trong môi trường giáo dục hoặc công việc. Dưới đây là một số chủng loại câu minh họa cho những mẫu từ bỏ vựng trên thường xuyên được gặp trong công ty hay các cuộc bỏng vấn:

How would you describe your communication skills?(Bạn mô tả năng lực giao tiếp của chính mình như cố kỉnh nào?)A: How can I improve my time management skills?(Làm phương pháp nào để nâng cao kỹ năng thống trị thời gian của mình?)B: Let’s prioritize work. Before the start of the day, make a danh mục of tasks that need your immediate attention.(Hãy ưu tiên công việc. Trước khi bắt đầu một ngày, hãy lập danh sách các công việc bạn nên ưu tiên.)A: What is the importance of teamwork?(Tầm quan trọng của thao tác làm việc nhóm là gì?)B: A teamwork environment promotes an atmosphere that foster friendship & loyalty.(Kĩ năng làm việc nhóm làm cho môi trường liên quan bầu ko khí mang đến tình bạn và lòng trung thành)A: What can you bring to lớn a leadership role?(Điều gì giúp chúng ta có thể giữ mục đích lãnh đạo?)B: Communication. As a leader, I need to be able lớn clearly và succinctly explain lớn my employees everything from organizational goals to lớn specific tasks.(Giao tiếp. Là 1 nhà lãnh đạo, tôi cần có khả năng giải thích cụ thể và ngắn gọn mang đến nhân viên của chính bản thân mình mọi thứ, tự các phương châm của tổ chức triển khai đến những nhiệm vụ ráng thể)

Bài viết bên trên là cỗ từ vựng giờ Anh cực hữu ích trong chủ đề kĩ năng, chúc bạ có thể áp dụng nó thành công trong cuộc sống. ở kề bên đó bạn có thể “Bỏ túi tức thì một cách dễ dàng” 150 chủ thể thông dụng khác trong cuộc sống đời thường và quá trình trong 6 mon nhờ phương thức hiệu quả tại đây.

Xem thêm: Tìm Số Tự Nhiên A Nhỏ Nhất Khác 5 Biết Khi Chia A Cho 12; Cho 15 Và Cho 18 Đều Dư 5. Vậy A =


Để test chuyên môn và nâng cấp kỹ năng giờ đồng hồ Anh chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu nhu cầu các bước như viết Email, thuyết trình,…Bạn hoàn toàn có thể tham khảo khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm tại TOPICA Native nhằm được hiệp thương trực tiếp thuộc giảng viên bạn dạng xứ.