Sự xuất hiện của tân ngữ (object) sẽ ra quyết định xem một rượu cồn từ (verb) là ‘transitive’ tốt ‘intransitive’. Vậy Transitive & Intransitive Verbs là gì? Tầm đặc trưng của nó vào Ngữ pháp giờ Anh và ứng dụng của nó trong bài thi IELTS? bài học kinh nghiệm dưới đây để giúp đỡ các bạn.

Bạn đang xem: Intransitive là gì


Nội dung chính

1. Ngoại động từ (Transitive Verbs) là gì?Các lỗi thường gặp với nội rượu cồn từ cùng ngoại động từ trong giờ Anh

1. Ngoại cồn từ (Transitive Verbs) là gì?

Ngoại cồn từ là đa số động từ cần phải có tân ngữ theo sau để tạo thành câu tất cả nghĩa.

I wrote yesterday.→ I wrote a letter yesterday.

Động từ bỏ write (viết) yêu cầu một tân ngữ (a letter – lá thư).

Tân ngữ (object) sinh hoạt đây có thể là danh từ (noun), đại trường đoản cú (pronoun) hoặc cụm từ (phrase) đề cập tới người/vật chịu ảnh hưởng tác động của hành vi (verb). Trong số ví dụ bên dưới đây, “raise,”, “pay”,”discuss” là các ngoại hễ từ.

I paid $3 for the shirt.

The team have discussed the problem for a few times.

It is my grandparents who raised me up.

Tân ngữ trực tiếp với tân ngữ loại gián tiếp

Tân ngữ trực tiếp (Direct object) là người/vật chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp của đụng từTân ngữ con gián tiếp (Indirect object) là người/vật chịu ảnh hưởng gián tiếp của hễ từ

Her husband gave her a new ring.

a new ring là tân ngữ thẳng (chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp của rượu cồn từ give), còn her là tân ngữ gián tiếp (người nhận mẫu nhẫn)

Could you bring me a cup of coffee?

a cup of coffee là tân ngữ thẳng (chịu tác động ảnh hưởng trực tiếp của cồn từ bring), còn me là tân ngữ loại gián tiếp (người nhận cốc cà phê)


2. Nội đụng từ (Intransitive Verbs) là gì?

Nội cồn từ là hầu như động từ bỏ không yêu cầu tân ngữ theo sau để tạo thành câu gồm nghĩa.

The workers are talking in the room.

talk là 1 trong những nội rượu cồn từ→ in the room là giới trường đoản cú chỉ nơi trốn chứ chưa hẳn tân ngữ.

3. Những trường đúng theo vừa là ngoại cồn từ, vừa là nội cồn từ

Nhiều từ bỏ vừa rất có thể là ngoại hễ từ, vừa là nội đụng từ. Ví dụ:

1. Because of blood sugar problems, Linh always eats before leaving for school.2. Linh usually eats eggs for breakfast.

1. eat là nội hễ từ2. eat là ngoại cồn từ, eggs là tân ngữ

Để xác định xem một trường đoản cú là nội động từ tốt ngoại hễ từ, các bạn có thể sử dụng từ điển Anh – Anh.


*
Các từ điển cho thấy thêm một trường đoản cú là ngoại rượu cồn từ tốt nội đụng từ

Các lỗi thường gặp gỡ với nội động từ và ngoại rượu cồn từ trong tiếng Anh

Do không biết cách sử dụng mà nhiều người thường nhầm lẫn thân nội rượu cồn từ với ngoại cồn từ. Trong bài thi IELTS Writing cùng Speaking, nhầm lẫn này dẫn mang đến việc không ít người bị trừ điểm tiêu chí Grammar Range & Accuracy.

Ví dụ 1:

The figure raised dramatically by một nửa after 2 years.

The figure increased dramatically by một nửa after 2 years.

raise increase đều có nghĩa là tăng. Mặc dù trong trường hòa hợp này, bạn dạng thân công ty ngữ (the figure) không tác động ảnh hưởng lên đồ gia dụng thể nào cả. Vị đó, ta ko thể cần sử dụng ngoại động từ raise, mà buộc phải dùng nội cồn từ increase mới chính xác.


Ví dụ 2:

Due to global warming, some animals have been disappeared forever.Do sự nóng lên toàn cầu, nhiều loài động vật đã bị biến mất mãi mãi

Due to lớn global warming, some animals has disappeared forever.Do sự tăng cao lên toàn cầu, các loài động vật hoang dã đã biến mất mãi mãi.

Một nguyên nhân khác cho việc nhầm lẫn giữa nội/ngoại đụng từ là việc dịch từng tự trong tiếng Việt sang trọng tiếng Anh. Trong ví dụ như này, từ bỏ disappear là 1 nội đụng từ (bản thân động vật hoang dã “biến mất” chứ không xẩy ra tác động vị “việc biến hóa mất”).

Ví dụ 3:

I have been lost my wallet I have lost my wallet. My wallet has been lost.Tôi làm mất.

Xem thêm: Alcohol Denat Là Gì ? Alcohol Denat Có Thực Sự Gây Hại Khi Sử Dụng Không?

Hy vọng sau nội dung bài viết này các bạn đã gọi transitive & intransitive verbs là gì với cách vận dụng nó trong giờ Anh.