Dưới đấy là những mẫu mã câu bao gồm chứa tự "infancy", trong cỗ từ điển từ bỏ điển y khoa Anh - circologiannibrera.comệt. Bạn có thể tham khảo đầy đủ mẫu câu này để tại vị câu trong tình huống cần để câu với từ bỏ infancy, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ infancy trong cỗ từ điển trường đoản cú điển y khoa Anh - circologiannibrera.comệt

1. Training From Infancy

đào tạo và giảng dạy ngay tự thuở còn thơ

2. Train Them From Infancy

dạy dỗ dỗ con cái từ thuở thơ ấu

3. Train Your Child From Infancy

dạy dỗ con cái từ thuở thơ ấu

4. 5 Train Your Child From Infancy

5 dạy dỗ dỗ con cái từ thuở thơ ấu

5. Parents —Train Your Children From Infancy

Hỡi những bậc bố mẹ —Hãy dạy con từ khi còn thơ ấu

6. Parents —Train Your Children From Their Infancy

Hỡi các bậc bố mẹ —Hãy huấn luyện và đào tạo con từ bỏ thuở thơ ấu

7. Astronomy would still be in its infancy.

Bạn đang xem: Infancy là gì

Thiên văn học tập sẽ vẫn tồn tại trong thuở sơ khai.

8. Khadija financed the Islamic movement in its infancy.

Khadija lãnh đạo phong trào Hồi giáo, trong số những ngày đầu tiên.

9. Trăng tròn min: “Parents —Train Your Children From Infancy.”

20 phút: “Hỡi các bậc phụ vương mẹ—Hãy dạy con từ khi còn thơ ấu”.

10. 15 min: Parents —Teach Your Children From Infancy.

15 phút: Hỡi các bậc phụ thân mẹ—Hãy dạy con từ thuở thơ ấu.

11. From infancy we’ve taught you that immorality is bad.

tự thuở bé xíu ba mẹ đã dạy con điều gì là làm phản lại với luân lý.

12. Or they tell of alleged incidents regarding Jesus’ infancy.

một trong những ngụy thư kể phần lớn tình tiết lỗi cấu về thời thơ ấu của Chúa Giê-su.

13. □ What kind of attention should a child receive daily from infancy?

□ trẻ con nên được quan liêu tâm từng ngày như cụ nào từ thuở thơ ấu?

14. She says: “My parents taught us Bible truth from our infancy.

Chị nói: “Cha bà bầu dạy cửa hàng chúng tôi lẽ thật kinh Thánh tự thuở thơ ấu.

15. The problem is that after infancy the body produces less lactase.

Nhưng vấn đề là sau quy trình tiến độ thơ ấu, khung người tiết ra ít lactase hơn.

16. DEVOTED parents nurture their children through infancy, childhood, & the teenage years.

phụ thân MẸ tận tụy dưỡng dục con cái qua thời thơ ấu cho tới những năm vị thành niên.

17. (Romans 2:21, 22) From infancy, children learn by carefully obsercircologiannibrera.comng their parents.

(Rô-ma 2:21, 22) từ tuổi thơ ấu, nhỏ cái giao lưu và học hỏi qua câu hỏi quan gần kề kỹ phụ vương mẹ.

18. They suggest not merely the purity of infancy, but a wisdom clarified by experience.

bọn họ đề nghị không chỉ có đơn thuần là sự circologiannibrera.comệc thanh tịnh của quá trình phôi thai, tuy nhiên một sự khôn ngoan hiểu rõ kinh nghiệm.

19. They had had one earlier child, a daughter named Elizabeth, who died in infancy.

Họ đã có lần có một đứa phụ nữ trước đó, thương hiệu là Elizabeth, mặc dù thế đã chết yểu.

20. Parents are thus encouraged to start teaching their children proper values from infancy on.

bởi đó, bố mẹ được khích lệ nên ban đầu dạy những chân quý giá cho bé từ khi bọn chúng còn thơ ấu.

21. Timothy had been trained “from infancy” khổng lồ love the holy writings of the Hebrew Scriptures.

bởi vì được dạy bảo “từ thuở thơ ấu”, chàng thương yêu phần kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ (2 Ti-mô-thê 3:15).

22. (Acts 16:1) Eunice & Lois taught Timothy truths from the Hebrew Scriptures from his infancy.

(Công-vụ 16:1) từ bỏ thuở còn thơ ấu, Ti-mô-thê đã làm được bà và mẹ dạy lẽ thiệt từ phần tởm Thánh giờ đồng hồ Hê-bơ-rơ.

23. They had been taught about Jehovah from infancy by their father và got baptized as teenagers.

bọn họ được phụ thân dạy về Đức Giê-hô-va từ bỏ thuở thơ dại và báp-têm lúc không đủ niên.

24. Despite huge deposits of these natural resources, the mining industry in Nigeria is still in its infancy.

tuy nhiên còn nhiều tài nguyên quý bởi vậy nhưng ngành công nghiệp khai khoáng của Nigeria vẫn vẫn đang còn trong quá trình trứng nước.

25. (Acts 16:1, 2) One reason was that “from infancy” he had been taught “the holy writings.”

Một vì sao là bởi ‘từ khi còn thơ-ấu’, ông đã có dạy về “Kinh-thánh”.

26. Apart from the accounts of the birth & infancy of Jesus, Mary is mentioned little in the Gospels.

ngoài các lời trần thuật về sự ra đời và thời thơ ấu của Chúa Giê-su, những sách phúc âm ít đề cập mang đến bà Ma-ri.

27. Winston Churchill và his wife Elizabeth Drake had at least nine children, only five of whom surcircologiannibrera.comved infancy.

Winston và người vợ Elizabeth sinh ít nhất 9 người con, cơ mà chỉ 5 người không biến thành chết yểu.

28. When Paul said that Timothy’s education in “the holy writings” had been imparted “from infancy,” this ecircologiannibrera.comdently meant from babyhood.

lúc Phao-lô nói Ti-mô-thê được dạy theo ‘Kinh-thánh từ khi còn thơ-ấu’, vấn đề đó hiển nhiên có nghĩa là từ thuở sơ sinh.

29. She gave him 9 children, 5 would surcircologiannibrera.comve khổng lồ adulthood (one died in infancy), two would eventually become King of Siam.

Cô đã cho anh 9 trẻ em em, 5 hoàn toàn có thể sống sót mang lại tuổi trưởng thành (một đã bị tiêu diệt trong tiến độ trứng nước), hai sau cùng sẽ đổi mới vua Xiêm La.

30. All such training from infancy is important, in keeping with the truism, ‘The way the twig is shaped, so grows the tree.’

Sự đào tạo và giảng dạy dưới mọi bề ngoài như thế, ngay lập tức từ thời ấu thơ là quan trọng, thể theo đạo lý hiển nhiên: ‘Măng không uốn, nhằm tre uốn sao được’.

31. At the time, conservation programs were in their infancy and she won two different sustainability certifications for her program of ecoforestry of Belizean mahogany.

Vào thời khắc đó, các chương trình bảo tồn ở quy trình tiến độ phôi thai cùng cô đang giành được hai ghi nhận về tính bền bỉ khác nhau mang đến chương trình sinh thái của gỗ gụ Belizean.

32. The Bible says that Timothy was given spiritual training “from infancy,” and as a parent, you have likely procircologiannibrera.comded the same for your children.

tởm Thánh cho thấy thêm Ti-mô-thê được dạy phần đa điều linh nghiệm “từ thuở thơ ấu”.

33. (2 Timothy 3:14, 15) Ecircologiannibrera.comdently, his mother & his grandmother appreciated the value of training him from infancy, which very likely included reading aloud.

ví dụ mẹ với bà của Ti-mô-thê vẫn hiểu rõ ích lợi của circologiannibrera.comệc dạy dỗ nhỏ từ thuở thơ ấu, với rất có thể điều này bao gồm circologiannibrera.comệc đọc béo tiếng.

Xem thêm: Hóa Chất Soda Ash Light Là Gì ? Soda Ash Light Là Gì

34. The Greeks even invented a Limbo, the abode of children who had died in infancy, and a Purgatory, where a certain mild chastisement purified souls.”

tín đồ Hy-lạp đề ra cả Minh lấp là chỗ các đứa trẻ chết non, với lò luyện tội là nơi linh hồn bị phát nhẹ sẽ được tinh sạch”.

35. 13 Parents can cốt truyện in the molding of their young ones, right from the children’s infancy, & what splendid integrity-keepers our youths can turn out khổng lồ be!

13 bố mẹ có phần trong circologiannibrera.comệc uốn nắn con cái ngay trường đoản cú thuở thơ ấu, và nhỏ cái có thể trở thành những người dân giữ lòng trung kiên kiên cố biết bao!