Written by Ptran . Published on 25 mon 6 2012. Posted in General English. Lượt xem: 32981

Gửi thư điện tử bài này

Sự khác biệt về biện pháp dùng thân actually, in fact well


*

1/ actually, in fact

a/ Cả actually với infact đều dùng làm bổ nghĩa hoặc phủ nhận lại ý đã có đề cập trước đó:

Example:

I hear that you"re a doctor. ~ Well, actually, I"m a dentist.

Bạn đang xem: In fact là gì

Bạn đang xem: In fact là gì Well, it may sound very straightforward to you, but in fact it"s all very complicated.

Would you agree with me that teachers should refrain from socialising with their students? ~ Well, actually I think it"s a good idea for them to lớn socialise - up to lớn a certain point!

b/ hình như actuallyin fact hoàn toàn có thể được cần sử dụng để cung ứng thêm thông tin chi tiết hoặc làm rõ nghĩa hơn cho điều vừa nói

Example:

I"m going to lớn take on a bit more responsibility now that Kevin"s left ~ John, that"s wonderful news. ~ Yes, well, actually / in fact I"ve been promoted to senior sales manager.

I got so bored listening to what he was saying that I actually fell asleep / in fact I fell asleep half way through his presentation.

 

c/ giữ ý:

Có thể dùng in actual fact hoặc as a matter of fact để triển khai rõ nghĩa hoặc trình làng thông tin mới

Example:

I got so bored with what he was saying that in actual fact / as a matter of fact I dozed off before he"d finished speaking.

Actually is sometimes used lớn introduce unwelcome news:

Richard wants lớn invite us khổng lồ spend the weekend at his cottage in the Lake District. Isn"t that exciting? ~ Well, actually, I"ve already said we can"t go.

 

Khi được đặt tại cuối mệnh đề, actually sử dụng để chứng thực thông tin mà bạn ta không ước ao đợi hoặc không nghĩ là tới.

Example:

 

2/ well

a/ Well được sử dụng phổ biến trong những cuộc bàn luận hơn so với in factactually. Chủ yếu nhằm dẫn dắt cho điều họ sẽ nói, thỉnh phảng phất cũng rất có thể dùng để cho những người nói thêm thời hạn suy nghĩ.

Example:

So how much bởi you want for your 1999 Renault? ~ Well, I was thinking of £2,500. So how vị you propose lớn furnish the house? ~ Well, I thought we might invest in some second-hand furniture.

b/ dùng well khi muốn kể đến 1 dự tính không được trả thành

Example:

You know I said I thought I might go skiing with Jamie this year? Well, I"m not going to lớn now. How was the tennis lesson? ~ Well, in actual fact, we forgot khổng lồ go.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Bài 2 : Điện Trở Của Dây Dẫn, Giải Sbt Vật Lí 9

c/ xung quanh ra, fan ta còn cần sử dụng well trong cách nói giảm

Example:

Well can also serve lớn introduce important information:

You know I"ve been seeing a lot of Eddie lately? ~ Hmm. ~ Well, we"re going khổng lồ get engaged.

 

d/ Oh well!

Dùng oh well trong trường hợp bạn phải gật đầu dù không phù hợp lắm

If you say oh well, you are saying that you accept the situation as it is, even though you are not very happy about it:

Example:

I"m afraid you"ll have to pull out of the trip khổng lồ Greece. ~ Oh well, it doesn"t matter.

I"m afraid I forget to save that document và now I"ve lost it. ~ Oh well, it can"t be helped. I"ll just have to lớn re-type it.

 

 

Đăng ký thi xếp lớp MIỄN PHÍ vào thời gian 8h30 sáng lắp thêm 2, 4, 7 sản phẩm tuần nhằm học và được điểm cao như mong muốn muốn với chương trình luyện thi IELTS trên Du học tập SET