*Bạn đang xem: Hướng dẫn học toán lớp 5

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích


• Ôn tập: quan niệm phân số • Ôn tập: tính chất cơ bạn dạng của phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • rèn luyện trang 9 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số • Ôn tập: Phép nhân cùng phép phân tách hai phân số • lếu láo số • hỗn số (tiếp theo) • luyện tập trang 14 • luyện tập chung trang 15 phần 1 • luyện tập chung trang 15 phần 2 • luyện tập chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung về giải toán • luyện tập trang 19 • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) • rèn luyện trang 21 • rèn luyện chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo độ lâu năm • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng • rèn luyện trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s • rèn luyện trang 28 • Héc-ta • rèn luyện trang 30 • luyện tập chung trang 31 phần 1 • luyện tập chung trang 31 phần 2 • rèn luyện chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Những phép tính cùng với số thập phân


• định nghĩa số thập phân • có mang số thập phân (tiếp theo) • sản phẩm của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • rèn luyện trang 38 • Số thập phân cân nhau • so sánh hai số thập phân • rèn luyện trang 43 • rèn luyện chung trang 43 • Viết những số đo độ dài dưới dạng số thập phân • rèn luyện trang 45 • Viết các số đo cân nặng dưới dạng số thập phân • Viết những số đo diện tích s dưới dạng số thập phân • rèn luyện chung trang 47 • rèn luyện chung trang 48 phần 1 • rèn luyện chung trang 48 phần 2
II - những phép tính với số thập phân
• 1. Phép cùng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép chia

Chương 3: Hình học


• Hình tam giác • diện tích hình tam giác • rèn luyện trang 88 • luyện tập chung trang 89 - Phần 1 • rèn luyện chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • diện tích hình thang • luyện tập trang 94 • luyện tập chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình trụ • rèn luyện trang 99 • Diện tích hình tròn • luyện tập trang 100 • rèn luyện chung trang 100 • giới thiệu biểu vật dụng hình quạt • luyện tập về tính diện tích s • rèn luyện về tính diện tích (tiếp theo) • rèn luyện chung trang 106 • Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương • diện tích s xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật • luyện tập trang 110 • diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương • luyện tập trang 112 • luyện tập chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • rèn luyện trang 119 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • luyện tập chung trang 123 • rèn luyện chung trang 124 • ra mắt hình trụ. Reviews hình ước • luyện tập chung trang 127 • luyện tập chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán hoạt động đều


• Bảng đơn vị chức năng đo thời gian • cộng số đo thời gian • Trừ số đo thời gian • luyện tập trang 134 • Nhân số đo thời hạn với một số • chia số đo thời gian cho một vài • rèn luyện trang 137 • luyện tập chung trang 137
• gia tốc • luyện tập trang 139 • Quãng đường • rèn luyện trang 141 • thời hạn • luyện tập trang 143 • luyện tập chung trang 144 phần 1 • rèn luyện chung trang 144 phần 2 • rèn luyện chung trang 145
• Ôn tập về số thoải mái và tự nhiên • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài cùng đo khối lượng • Ôn tập về đo độ dài cùng đo trọng lượng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời gian
• Phép cùng • Phép trừ • luyện tập trang 160 • Phép nhân • rèn luyện trang 162 • Phép phân tách • luyện tập trang 164 • luyện tập trang 165 • Ôn tập về các phép tính cùng với số đo thời gian
• Ôn tập về tính chu vi, diện tích một vài hình • luyện tập trang 167 • Ôn tập về tính chất diện tích, thể tích một số trong những hình • rèn luyện trang 169 • luyện tập chung trang 169
• một trong những dạng toán đã học • luyện tập trang 171 phần 1 • rèn luyện trang 171 phần 2 • rèn luyện trang 172 • Ôn tập về biểu đồ gia dụng • rèn luyện chung trang 175 • luyện tập chung trang 176 phần 1 • luyện tập chung trang 176 phần 2 • luyện tập chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • rèn luyện chung trang 179


Xem thêm: European Union Là Gì - Liên Minh Châu Âu (European Union) Là Gì

Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích s •Chương 2: Số thập phân. Những phép tính với số thập phân •Chương 3: Hình học •Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều •Chương 5: Ôn tập