- Chọn bài -Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhậtBài 2: Hình vỏ hộp chữ nhật (tiếp)Bài 3: Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật - luyện tập (trang 104-105)Luyện tập (trang 104-105)Bài 4: Hình lăng trụ đứngBài 5: diện tích s xung quanh của hình lăng trụ đứngBài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng - rèn luyện (trang 115-116)Luyện tập (trang 115-116)Bài 7: Hình chóp đa số và hình chóp cụt đềuBài 8: diện tích s xung quanh của hình chóp đềuBài 9: Thể tích của hình chóp số đông - rèn luyện (trang 124-125)Luyện tập (trang 124-125)Ôn tập chương 4Bài tập ôn thời điểm cuối năm (Phần Đại Số - Phần Hình Học)

Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài 1: Hình hộp chữ nhật giúp cho bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 để giúp bạn rèn luyện năng lực suy luận phù hợp và phù hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống cùng vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài bác 1 trang 96: Quan gần cạnh hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ (h.71a). Hãy nói tên các mặt, những đỉnh và những cạnh của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Hình hộp chữ nhật lớp 8

*

Lời giải

– những mặt: ABCD, A’B’C’D’, ABB’A’, CDD’C’, ADD’A’, BCC’B’

– những đỉnh: A, B, C, D, A’, B’, C’, D’

– những cạnh: AB, BC, CD, DA, A’B’, B’C’, C’D’, D’A’, AA’, BB’, CC’, DD’

Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật

Bài 1 (trang 96 SGK Toán 8 tập 2): Hãy nhắc tên những cạnh bằng nhau của hình hộp chữ nhật ABCD.MNPQ (h.72).

*

Hình 72

Lời giải:

Trong hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.MNPQ gần như cạnh cân nhau là:

AB = CD = PQ = MN

AD = QM = PN = CB

DQ = AM = BN = CP

Bài 1: Hình hộp chữ nhật

Bài 2 (trang 96 SGK Toán 8 tập 2): ABCD.A1B1C1D1 là một hình vỏ hộp chữ nhật (h.73).

a) ví như O là trung điểm của đoạn CB1 thì O có là vấn đề thuộc đoạn BC1 giỏi không?

b) K là vấn đề thuộc cạnh CD, liệu K hoàn toàn có thể là điểm ở trong cạnh BB1 hay không?

*

Hình 73

Lời giải:

Với hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1:

a) ví như O là trung điểm của đoạn CB1 thì O cũng là trung điểm của đoạn C1B vì CBB1C1 là hình chữ nhật đề xuất hai đường chéo có thông thường một trung điểm.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Bài 28 : Động Cơ Điện Một Chiều, Giải Sbt Vật Lí 9

b) K là điểm thuộc cạnh CD thì K không thuộc cạnh BB1 bởi bốn điểm C, D, B, B1 không thuộc một mặt phẳng.

Bài 1: Hình vỏ hộp chữ nhật

Bài 3 (trang 97 SGK Toán 8 tập 2): Các form size của hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 là DC = 5cm, CB = 4cm, BB1 = 3cm. Hỏi độ lâu năm DC1 với CB1 là từng nào xentimet?

Lời giải: