Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Heaven là gì

*
*
*

heaven
*

heaven /"hevn/ danh từ thiên con đường ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))to be in heaven: lên thiên đường, chết Ngọc hoàng, Thượng đế, trờiit was the will of Heaven: sẽ là ý trờiby heaven!; good heavens!: trời ơi! ((thường) số nhiều) (văn học) thai trời, khoảng trờithe broad expanse of heaven: khoảng chừng trời rộng bao lathe heavens: khoảng chừng trời niềm sung sướng thần tiênto move haven & earth (xem) movein the seventh heaven vui sướng tốt trầnseventh heavenheaven of heavens bên trên cao chín tầng mây (nơi Thượng đế ở, theo đạo vì thái)
bầu trời
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

heaven

Từ điển Collocation

heaven noun

1 believed to be the home of God

VERB + HEAVEN ascend to, go lớn I feel lượt thích I"ve died & gone to lớn heaven.

PREP. from ~ Our child seemed a gift from heaven. | in ~ (figurative) It was a marriage made in heaven.

PHRASES the kingdom of heaven

2 place/situation in which you are very happy

ADJ. absolute, sheer It was sheer heaven being alone at last.

PREP. in ~ The kids were in absolute heaven at the fair.

PHRASES a heaven on earth The island is truly a heaven on earth. | sb"s idea of heaven Building up a tan by the pool with a good book is my idea of heaven.

Từ điển WordNet


n.
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Abode Là Gì ? Abode Thành Ngữ, Tục Ngữ, Slang Phrases

English Synonym and Antonym Dictionary

heavenssyn.: bliss ecstasy paradise sky spaceant.: earth hell

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu