12 September, 2019 8 December, 2020 / Học tiếng Anh qua truyện tranh, Mẫu câu tiếng Anh – Thành ngữ / By Minh Anh / thành ngữ tiếng Anh, thành ngữ tiếng anh bài 19, thành ngữ tiếng Anh tiếp xúc

Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài số 19 trong loạt bài học 25 Bài thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày 2019.

Bạn đang xem: Go wrong là gì

Bạn đang xem: Go wrong là gì

Các cụm từ này đều là những cụm từ cực kỳ thông dụng trong cuộc trò chuyện hàng ngày ở The United States of American ( USA ) hoặc United Kingdom ( UK ). Mọi người sẽ nghe thấy chúng trong những bộ phim và chương trình TV và hoàn toàn có thể sử dụng chúng để làm cho tiếng Anh của mình giống với tiếng của người bản ngữ hơn .

Như đã nói trong bài đầu, các câu nói thành ngữ sẽ được đặt vào hoàn cảnh một câu chuyện cụ thể. Nếu bạn nào chưa hiểu rõ vui lòng đọc lại tại đây: Lời giới thiệu những thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày.


Bạn đang đọc: To Go Wrong Là Gì ? Từ Điển Anh Việt Go Wrong Là Gì


Các câu chính:1. Câu thành ngữ số 1 : by a hair 2. Câu thành ngữ số 2 : ( to ) cheer up 3. Câu thành ngữ số 3 : Face it 4. Câu thành ngữ số 4 : fair and square 5. Câu thành ngữ số 5 : for sure 6. Câu thành ngữ số 6 : Get real 7. Câu thành ngữ số 7 : ( to ) give it one’s best shot 8. Câu thành ngữ số 8 : give me a break 9. Câu thành ngữ số 9 : ( to ) give up 10. Câu thành ngữ số 10 : ( to ) go wrong 11. Câu thành ngữ số 11 : ( to ) live with it 12. Câu thành ngữ số 12 : ( to ) make a fool of oneself 13. Câu thành ngữ số 13 : ( to ) mess up 14. Câu thành ngữ số 14 : ( to ) put the blame on ( someone ) 15. Câu thành ngữ số 15 : ( to ) set the record straight 16. Câu thành ngữ số 16 : sure thing

*


Table of Contents


Lesson 19: Nicole’s close election.

Bài 19 – Thành ngữ tiếng Anh tiếp xúc hàng ngày 2019

Nicole: I lost the election by a hair -just 10 votes! But I’m not giving up.

Ted: Give me a break, Nicole. You lost. Live with it!

Nicole: But I was a sure thing! If I hadn’t stayed up so late baking cookies, I wouldn’t have messed up my speech.

Ted:   Get real, Nicole.

Nicole:  It’s your fault, Ted. I lost because your friends didn’t vote for me!

Ted:  Don’t try to put the blame on me! I gave it my best shot.

Nicole:  They must’ve made a mistake while counting the votes. I’ll demand a re-count on Monday and set the record straight.

Ted: Don’t make a fool of yourself, Nicole. Face it, Andrea won the election fair and square!

Nicole: Well, I just don’t know where I went wrong.

Susan:  Here, take a chocolate chip cookie. That’ll cheer you up for sure!

*

Ý nghĩa các thành ngữ tiếng Anh giao tiếp hàng ngày trong bài

1. Câu thành ngữ số 1: by a hair

Ưu đãi khóa học ngọai ngữ tại NNYC– Nghĩa tiếng Anh : very narrowly ; by a small amount– Nghĩa tiếng Việt : xê dịch, suýt soát

Ví dụ 1: Larry won the bicycle race by a hair. The second-place win- ner came in just a second behind him. Ví dụ 2: Was the tennis ball in or out? I think it was out by a hair. You know the old saying: “When in doubt, call it out!”

2. Câu thành ngữ số 2: (to) cheer up

– Xem lại bài 6

3. Câu thành ngữ số 3: Face it 

– Xem lại bài 1

4. Câu thành ngữ số 4: fair and square

– Nghĩa tiếng Anh : Honestly– Nghĩa tiếng Việt : Một cách công minh

Ví dụ 1: Did George Bush win the 2000 presidential election fair and square? That depends on whether you ask a Democrat or a Republican!

Ví dụ 2: Tony won the ping pong tournament fair and square.

5. Câu thành ngữ số 5: for sure

– Nghĩa tiếng Anh : definitely– Nghĩa tiếng Việt : Chắc chắn

Ví dụ 1: This year, Tom Cruise will win an Academy Award for sure.

Ví dụ 2: Mike is the most popular guy in school. If he runs for student body president, he’ll win for sure.

6. Câu thành ngữ số 6: Get real

– Xem lại bài 3

7. Câu thành ngữ số 7: (to) give it one’s best shot

– Nghĩa tiếng Anh : to try as hard as one can– Nghĩa tiếng Việt : cố gắng nỗ lực hết mình

Ví dụ 1 : Courtney lost the race, but at least she gave it her best shot.

Ví dụ 2: I know you’re nervous about the interview. Just give it your best shot and see what happens.

8. Câu thành ngữ số 8: give me a break

– Xem lại bài 14


9. Câu thành ngữ số 9: (to) give up

– Nghĩa tiếng Anh : to admit defeat ; to surrender

Ví dụ 1: Bill gave up golf after realizing he’d never be good at it.

Ví dụ 2: I know you’re 100 points ahead ofme, but I still might win the Scrabble game. I’m not giving up yet!

10. Câu thành ngữ số 10: (to) go wrong

– Nghĩa tiếng Anh : to make a mistake ; to go astray ; to malfunction ; work incorrectly

– Nghĩa tiếng Việt: đi sai hướng, xảy ra sai sót, hỏng hóc Ví dụ 1: Follow the directions I gave you, and you can’t go wrong.

Ví dụ 2: Something went wrong with my neighbor’s car alarm system, and the alarm wouldn’t stop ringing all night.

11. Câu thành ngữ số 11: (to) live with it

– Nghĩa tiếng Anh : to accept a difficult reality– Nghĩa tiếng Việt : đồng ý việc gì đó không tự do

Ví dụ 1: Your boss is an idiot. Live with it.

Ví dụ 2: Your hair will never be straight. Just live with it!

Chú ý : một cụm từ khác là “ to learn to live with it, ” nghĩa là tập làm quen với việc gì đó không tự do .

Ví dụ: Sandra knew that Roger would always throw his dirty clothes on the floor. She’d just have to learn to live with it.

12. Câu thành ngữ số 12: (to) make a fool of oneself

– Nghĩa tiếng Anh : to cause oneself to look stupid .– Nghĩa tiếng Việt : tự làm bẽ mặt bản thân, tự đánh lừa bản thân .

Ví dụ 1: Dan drank too much and then made a fool of himself.

Ví dụ 2: Please stop arguing with me in front of all these people. You’re making a fool of yourself!

13. Câu thành ngữ số 13: (to) mess up

– Nghĩa tiếng Anh : to make a mistake ; to spoil an opportunity– Nghĩa tiếng Việt : làm hỏng việc

Ví dụ 1: Amber messed up and put salt instead of sugar in the cookies.

Ví dụ 2: Ted really messed up on his chemistry test. He got a “D.”

Từ đồng nghĩa: screw up

14. Câu thành ngữ số 14: (to) put the blame on (someone)

– Nghĩa tiếng Anh : to name somebody else as responsible for a misdeed or misfortune

– Nghĩa tiếng Việt: đổ lỗi cho ai vì lỗi lầm nào đó Ví dụ 1: Mrs. Lopez put the blame on her husband for losing their life savings in the stock market.

Ví dụ 2: Don’t put the blame on me that your plants died while you were on vacation. You forgot to tell me to water them!

15. Câu thành ngữ số 15: (to) set the record straight

– Nghĩa tiếng Anh : to correct an inaccurate account– Nghĩa tiếng Việt : làm rõ điều gì đó, thanh minh

Ví dụ 1: Ken knew his father was innocent, and he hoped he could set the record straight one day.

Ví dụ 2: Let me set the record straight. I won the last game.

16. Câu thành ngữ số 16: sure thing

– Nghĩa tiếng Anh : an outcome that is assured– Nghĩa tiếng Việt : chắc như đinh, một nhận định và đánh giá được xác nhận vững chãi

Ví dụ 1: Gary bet all his money on a horse named Trixie, thinking she was a sure thing.


Ví dụ 2: Nicole has a good chance of getting accepted to Yale, but it’s still not a sure thing.

Như vậy chúng ta đã kết thúc bài số 19. Các bạn hãy học tiếp bài số 20 để khám phá thêm nữa.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Y Sĩ Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ Y Sĩ

Hy vọng các bạn có thể sử dụng thành thạo các thành ngữ tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày để phục vụ tốt hơn cho công việc và cuộc sống.