Áp dụng: nguyên tắc nhân đơn thức với đa thức: muốn nhân một đơn thức cùng với một nhiều thức ta nhân đơn thức cùng với từng hạng tử của đa thức rồi cộng những tích cùng với nhau.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 8 bài 1

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,,x^2left( 5x^3 - x - 1 over 2 ight) cr & = x^2.5x^3 + x^2.left( - x ight) + x^2.left( - 1 over 2 ight) cr & = 5x^5 - x^3 - 1 over 2x^2 cr )


LG b.

((3xy-x^2 + y)dfrac23x^2y);

Phương pháp giải:

Áp dụng: nguyên tắc nhân đối chọi thức với đa thức: hy vọng nhân một 1-1 thức cùng với một đa thức ta nhân đối kháng thức cùng với từng hạng tử của đa thức rồi cộng các tích cùng với nhau.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


LG c.

((4x^3 - 5xy + 2x)left( - dfrac12xy ight)).

Phương pháp giải:

Áp dụng: luật lệ nhân đối chọi thức với nhiều thức: mong mỏi nhân một 1-1 thức cùng với một đa thức ta nhân đơn thức cùng với từng hạng tử của nhiều thức rồi cộng các tích cùng với nhau.

Xem thêm: Practise Là Gì ? Practise Tiếng Anh Là Gì

Lời giải chi tiết:

*

circologiannibrera.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp circologiannibrera.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng circologiannibrera.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép circologiannibrera.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.