Giải Toán lớp 8 trang 56, 57, 58, 59 SGK tập 2 cung cấp các em học sinh củng cố kiến thức và đọc rõ phương thức giải những dạng bài xích tập trong sách giáo khoa

Hướng dẫn giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 56, 57, 58, 59 tập 2 bài bác 1: Định lí Ta-lét vào tam giác đầy đủ, chi tiết nhất. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn học sinh tham khảo, chuẩn bị cho bài học sắp tới được giỏi nhất.

Bạn đang xem: Giải toán hình 8 tập 2

Trả lời thắc mắc SGK Toán 8 tập 2 trang 56

Cho AB = 3cm; CD =5cm;  = ?; EF = 4dm; MN = 7cm; 

Lời giải:

Trả lời câu hỏi Toán lớp 8 SGK tập 2 trang 57

Cho tư đoạn trực tiếp AB, CD, A'B', C'D' (h.2). So sánh tỉ số

Lời giải:

Trả lời thắc mắc Toán 8 SGK trang 57 tập 2

Vẽ tam giác ABC trên chứng từ kẻ học viên như trên hình 3. Dựng đường thẳng a song song với cạnh BC, cắt hai cạnh AB, AC theo lắp thêm tự tại B' và C'.

Đường thẳng a định ra bên trên cạnh AB ba đoạn trực tiếp AB', B'B cùng AB, với định ra trên cạnh AC tía đoạn thẳng khớp ứng là AC', C'C và AC.

So sánh các tỉ số:

Lời giải

 

Trả lời thắc mắc trang 58 SGK Toán 8 tập 2 

Tính các độ lâu năm x và y trong hình 5.

Lời giải

a) vày a // BC, theo định lí Ta – lét ta có:

b) bởi DE // AB (cùng ⊥ AC), theo định lí Ta – lét ta có:

⇒ y = 4 + 2,8 = 6,8

Giải bài xích 1 trang 58 SGK Toán tập 2 lớp 8

Viết tỉ số của nhị đoạn thẳng tất cả độ nhiều năm như sau:

a) AB = 5cm với CD = 15 cm

b) EF = 48cm với GH = 16dm

c) PQ = 1,2m với MN = 24cm

(Ghi ghi nhớ (định nghĩa địa 56 sgk Toán 8 Tập 2)

Tỉ số của hai đoạn thẳng là tỉ số độ lâu năm của bọn chúng theo cùng một đơn vị đo.)

Lời giải:

Giải bài xích 2 SGK Toán lớp 8 trang 58 tập 2

Cho biết AB/CD = ba phần tư và CD bằng 12cm. Tính độ dài của AB.

Lời giải:

Thay CD = 12cm vào tỉ số độ dài ta được:

Vậy độ lâu năm AB = 9cm

Giải bài 3 trang 59 tập 2 SGK Toán lớp 8

Cho biết độ lâu năm của AB vội 5 lần độ lâu năm của CD và độ nhiều năm của A'B' cấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của nhì đoạn thẳng AB với A'B'.

Lời giải:

Độ lâu năm AB vội 5 lần độ dài của CD buộc phải AB = 5CD.

Độ nhiều năm A'B' vội 12 lần độ nhiều năm của CD yêu cầu A'B' = 12CD.

=> Tỉ số của nhị đoạn thẳng AB và A'B' là:

Giải bài xích 4 SGK Toán lớp 8 tập 2 trang 59

Cho biết AB'/AB = AC'/AC (h.6). Chứng minh rằng:

Hướng dẫn: Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức.

Lời giải:

Giải bài 5 trang 59 SGK Toán lớp 8 tập 2

Tính x trong số trường hòa hợp sau (h.7):

Lời giải:

a) Ta có: MN // BC

Áp dụng định lý Ta-let ta có: 

Mà AM = 4, AN = 5, NC = AC – AN = 8,5 – 5 = 3,5

⇒ 5x = 4.3,5

⇔ 5x = 14

x = 14:5 = 2,8

Vậy x = 2,8

b) Ta tất cả PQ // EF

Áp dụng định lý Talet vào tam giác DEF ta có: 

Mà DP = x, PE = 10,5 ; DQ = 9 ; QF = DF – DQ = 24 – 9 = 15

Do đó ta gồm : 

⇒ 15x = 9.10,5

⇔ 15x = 94,5

⇔ x = 94,5:15 = 6,3

Vậy x = 6,3.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ : Symbol Là Gì, Nghĩa Của Từ Symbol, Nghĩa Của Từ : Symbol

►► CLICK ngay lập tức vào nút TẢI VỀ dưới đây để giải Toán lớp 8 Sách giáo khoa trang trang 56, 57, 58, 59 tập 2 file word, pdf trọn vẹn miễn phí.