Bạn đang xem: Giải toán hình 10 trang 80

a) Đường thẳng d trải qua điểm(M(2;1)) và bao gồm vectơ chỉ phương(vecu=(3;4)) tất cả phương trình là

(left{ eginaligned và x=2+3t \ và y=1+4t \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight) )

b) Ta có(vecn=(5;1)Rightarrow overrightarrowu=left( 1;-5 ight))

Đường thẳng d đi qua điểm(M(-2;3)) và gồm vectơ chỉ phương(overrightarrowu=left( 1;-5 ight)) bao gồm phương trình là

(left{ eginaligned & x=-2+t \ & y=3-5t \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight) )

Ghi nhớ

Đường thẳng d đi qua điểm(M(x_o;y_o)) và gồm vectơ chỉ phương(overrightarrowu=left( a;b ight)) bao gồm phương trình tham sốlà

(left{ eginaligned & x=x_o+at \ & y=y_o+bt \ endaligned ight.,left( tin mathbbR ight))

Đường thẳng d gồm vectơ pháp tuyến(vecn=(a;b)) thì một vec tơ chỉ phương của d là(overrightarrowu=left( b;-a ight) .)


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài bác 1: Phương trình con đường thẳng khác • Giải bài 1 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Lập phương trình tham... • Giải bài xích 2 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Lập phương trình tổng... • Giải bài 3 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 mang lại tam giác ABC,... • Giải bài 4 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Viết phương trình tổng... • Giải bài 5 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 Xét địa điểm tương đối... • Giải bài 6 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 đến đường trực tiếp d có... • Giải bài xích 7 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 kiếm tìm số đo góc giữa hai... • Giải bài xích 8 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10 Tìm khoảng cách từ... • Giải bài bác 9 trang 81 – SGK Hình học lớp 10 Tìm bán kính của...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập hòa hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và vận dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc hai - Đại số 10 •Chương 3: cách thức tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học tập 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: những thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Công thức lượng giác - Đại số 10
bài bác trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 10
Bài 1: Phương trình mặt đường thẳng
• Giải bài xích 1 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 2 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 3 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 4 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 5 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 6 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài bác 7 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 8 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 9 trang 81 – SGK Hình học lớp 10
Giải bài bác tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập phù hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và áp dụng Chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc nhì Chương 3: phương pháp tọa độ trong phương diện phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: những thống kê Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Phương pháp lượng giác
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ gia dụng Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Smart Objective Là Gì ? Cách Xác Định Mục Tiêu Theo Nguyên Tác Smart

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12