thắc mắc 1 trang 14 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 1 trang 14 SGK Hình học 10: xác định độ dài và hướng của vectơ ...

Bạn đang xem: Giải toán hình 10 bài 3

Xem giải mã


thắc mắc 2 trang 14 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 14 SGK Hình học 10. Tìm vectơ đối của những vectơ...

Xem lời giải


thắc mắc 3 trang 15 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 15 SGK Hình học tập 10. Hãy áp dụng mục 5 của bài bác 2 để minh chứng các xác minh trên...

Xem giải thuật


bài bác 1 trang 17 sgk toán hình học tập lớp 10

Giải bài xích 1 trang 17 SGK Hình học 10. Mang đến hình bình hành ABCD. Bệnh mỉnh rằng

Xem lời giải


bài 2 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài xích 2 trang 17 SGK Hình học tập 10. đến AK với BM là nhì trung tuyến của tam giác ABC

Xem giải thuật


bài bác 3 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài bác 3 trang 17 SGK Hình học 10. Trên đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC mang một điểm M

Xem lời giải


bài xích 4 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài bác 4 trang 17 SGK Hình học tập 10. điện thoại tư vấn AM là trung con đường của tam giác ABC cùng D là trung điểm của đạn AM. Chứng tỏ rằng:

Xem giải mã


bài 5 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài 5 trang 17 SGK Hình học 10. Gọi M với N lần lượt là trung điểm những cạnh AB với CD của tứ giác ABCD. Minh chứng rằng:

Xem giải mã


bài bác 6 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài bác 6 trang 17 SGK Hình học 10. Cho hai điểm phân minh A và B. Tìm điểm K sao cho

Xem giải thuật


bài 7 trang 17 sgk hình học lớp 10

Giải bài xích 7 trang 17 SGK Hình học 10. Mang lại tam giác ABC. Kiếm tìm điểm m sao cho

Xem giải thuật


bài bác 8 trang 17 sgk hình học tập lớp 10

Giải bài 8 trang 17 SGK Hình học 10. Mang đến lục giác ABCDEF. điện thoại tư vấn M, N, P, Q, R, S theo thứ tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng tỏ rằng nhị tam giác MPR với NQS có cùng trọng tâm.

Xem giải mã


bài 9 trang 17 SGK Hình học 10

Cho tam giác hồ hết ABC có trung tâm O cùng M là 1 trong những điểm tùy ý vào tam giác. Gọi D,E,F thứu tự là chân con đường vuông góc hạ trường đoản cú M mang lại BC, AC, AB.

Xem thêm: Whats Up Là Gì ? Cách Diễn Đạt 'What'S Up

Xem giải mã


>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học new 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép circologiannibrera.com gởi các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.