Hướng dẫn giải các bài tập phần ôn tập chương 1 (Hình học) hay, ngắn gọn, dễ áp dụng với các dạng toán tương tự. Hỗ trợ các em học sinh ôn luyện và đối chiếu đáp án chính xác nhất.

Bạn đang xem: Giải toán 8 ôn tập chương 1


Sau khi xong xuôi 1 chương học, nhằm tránh triệu chứng quên kiến thức những em học viên cần ôn tập thường xuyên thông qua ôn luyện con kiến thức triết lý trọng trọng tâm cùng ứng dụng giải các bài tập trong sách giáo khoa, sách bài bác tập, quan trọng các bài bác trong phần ôn tập chương. Dưới đó là hướng dẫn giải cụ thể các bài tập Ôn tập chương 1 - Toán 8 (Hình học) đầy đủ nhất, hi vọng sẽ là tư liệu hữu ích dành riêng cho các em thuộc quý thầy giáo viên tham khảo.

Trọn cỗ 50 đề ôn tập Toán lớp 8 giỏi nhất

Lời giải bài 53 trang 96 SGK toán 8 tập 1 hay nhất

Giải bài xích 59 trang 99 SGK Toán 8 tập 1 chi tiết nhất

Giải bài tập Ôn tập chương 1 - Toán 8 (Hình học):

Câu hỏi ôn tập:

Câu 1 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu khái niệm tứ giác.

Trả lời:

Tứ giác ABCD là hình có bốn đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA, trong đó bất kì nhị đoạn thẳng nào thì cũng không cùng nằm trên một đường thẳng.

Câu 2 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu có mang hình thang, hình thang cân.

Trả lời:

- Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối tuy vậy song.

- Hình thang cân nặng là hình thang tất cả hai góc kề một đáy bởi nhau.

Câu 3 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu các đặc thù của hình thang cân.

Trả lời:

Tính chất:

- Định lí 1: trong hình thang cân, hai ở kề bên bằng nhau.

- Định lí 2: trong hình thang cân, nhị đường chéo bằng nhau.

Câu 4 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu các tính chất của đường trung bình của tam giác, đường trung bình của hình thang.

Trả lời:

- Đường vừa phải của tam giác:

+ Định lí 1: Đường thẳng trải qua trung điểm một cạnh của tam giác và tuy vậy song với cạnh đồ vật hai thì đi qua trung điểm cạnh vật dụng ba.

+ Định lí 2: Đường mức độ vừa phải của tam giác thì tuy nhiên song cùng với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

- Đường trung bình của hình thang:

+ Định lí 3: Đường thẳng đi qua trung điểm của một sát bên của hình thang và tuy nhiên song cùng với hai đáy thì đi qua trung điểm sát bên thứ hai.

+ Định lí 4: Đường vừa đủ của hình thang thì tuy nhiên song cùng với hai lòng và bởi nửa tổng nhì đáy.

Câu 5 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu tư tưởng hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Trả lời:

- Hình bình hành là tứ giác có những cạnh đối tuy vậy song.

- Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông.

- Hình thoi là tứ giác tất cả bốn cạnh bởi nhau.

- hình vuông vắn là tứ giác có bốn góc vuông và gồm bốn cạnh bằng nhau.

Câu 6 (trang 110 sgk Toán 8): 

Phát biểu các đặc điểm của hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Trả lời:

Tính chất:

- Hình bình hành:

Trong hình bình hành:

a) các cạnh đối bằng nhau.

b) các góc đối bằng nhau.

c) nhì đường chéo cánh cắt nhau trên trung điểm của từng đường.

- Hình chữ nhật:

Trong hình chữ nhật, nhì đường chéo bằng nhau và giảm nhau tại trung điểm của từng đường.

- Hình thoi:

Trong hình thoi:

a) hai đường chéo cánh vuông góc với nhau.

b) hai đường chéo cánh là những đường phân giác của các góc của hình thoi.

- Hình vuông:

Hình vuông có tất cả các đặc điểm của hình chữ nhật cùng hình thoi.

Câu 7 (trang 110 sgk Toán 8): 

Nêu những dấu hiệu nhận ra hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

Trả lời:

Dấu hiệu thừa nhận biết:

- Hình bình hành:

1) Tứ giác có các cạnh đối tuy vậy song là hình bình hành.

2) Tứ giác có những cạnh đối đều nhau là hình bình hành.

3) Tứ giác gồm hai cạnh đối song song và đều bằng nhau là hình bình hành.

4) Tứ giác có những góc đối cân nhau là hình bình hành.

5) Tứ giác có hai đường chéo cánh cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

- Hình chữ nhật:

1) Tứ giác có tía góc vuông là hình chữ nhật.

2) Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

3) Hình bình hành tất cả một góc vuông là hình chữ nhật.

4) Hình bình hành gồm hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

- Hình thoi:

1) Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.

2) Hình bình hành bao gồm hai cạnh kề bằng nhau là hình thoi.

3) Hình bình hành gồm hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.

4) Hình bình hành gồm một đường chéo là đường phân giác của một góc là hình thoi.

- Hình vuông:

1) Hình chữ nhật có hai cạnh kề đều nhau là hình vuông.

2) Hình chữ nhật gồm hai đường chéo vuông góc cùng nhau là hình vuông.

3) Hình chữ nhật có một đường chéo là con đường phân giác của một góc là hình vuông.

4) Hình thoi gồm một góc vuông là hình vuông.

5) Hình thoi bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình vuông.

Câu 8 (trang 110 sgk Toán 8): 

Thế nào là nhị điểm đối xứng với nhau qua một đường thẳng? Trục đối xứng của hình thang cân là mặt đường thẳng nào?

Trả lời:

- hai điểm điện thoại tư vấn là đối xứng cùng nhau qua đường thẳng d ví như d là đường trung trực của đoạn thẳng nối nhì điểm đó.

- Trục đối xứng của hình thang cân nặng là đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình thang cân.

Câu 9 (trang 110 sgk Toán 8): 

Thế làm sao là hai điểm đối xứng với nhau sang 1 điểm? chổ chính giữa đối xứng của hình bình hành là vấn đề nào?

Trả lời:

- nhì điểm điện thoại tư vấn là đối xứng với nhau qua điểm O ví như O là trung điểm của đoạn thẳng nối nhì điểm đó.

- trung khu đối xứng của hình bình hành là giao điểm nhì đường chéo của hình bình hành đó.

Bài tập:

Bài 87 (trang 111 SGK Toán 8 Tập 1): 

Sơ đồ ở hình 109 biểu thị quan hệ giữa các tập đúng theo hình thang, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. Phụ thuộc sơ vật đó, hãy điền vào vị trí trống:

a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp nhỏ của tập hợp các hình ...

b) Tập hợp những hình thoi là tập hợp bé của tập hợp những hình ...

c) Giao của tập hợp những hình chữ nhật cùng tập hợp những hình thoi là tập hợp các hình ...

Lời giải:

a) Tập hợp các hình chữ nhật là tập hợp bé của tập hợp những hình bình hành, hình thang.

b) Tập hợp những hình thoi là tập hợp nhỏ của tập hợp các hình bình hành, hình thang.

c) Giao của tập hợp các hình chữ nhật và tập hợp những hình thoi là tập hợp các hình vuông.

Kiến thức áp dụng

+ Hình bình hành luôn là các hình thang.

+ Hình chữ nhật luôn là các hình bình hành

+ Hình thoi luôn là những hình bình hành

+ Tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi là hình vuông.

Bài 88 (trang 111 SGK Toán 8 Tập 1): 

Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo sản phẩm tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Những đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có điều kiện gì thì EFGH là:

a) Hình chữ nhật?

b) Hình thoi?

c) Hình vuông?

Lời giải:

Ta có: EB = EA, FB = FC (gt)

⇒ EF là con đường trung bình của ΔABC

⇒ EF // AC cùng EF = AC/2.

HA = HD, HC = GD

⇒ HG là mặt đường trung bình của ΔADC

⇒ HG // AC và HG = AC/2.

Do kia EF // HG, EF = HG

⇒ EFGH là hình bình hành.

a) Hình bình hành EFGH là hình chữ nhật ⇔ EH ⊥ EF

⇔ AC ⊥ BD (vì EH // BD, EF// AC)

b) Hình bình hành EFGH là hình thoi

⇔ EF = EH

⇔ AC = BD (Vì EF = AC/2, EH = BD/2)

c) EFGH là hình vuông

⇔ EFGH là hình thoi cùng EFGH là hình chữ nhật

⇔ AC = BD với AC ⊥ DB.

Kiến thức áp dụng

+ Tứ giác có hai cạnh đối tuy vậy song và cân nhau là hình bình hành.

+ Hình bình hành tất cả một góc vuông là hình chữ nhật.

+ Hình bình hành bao gồm hai đường chéo vuông góc cùng nhau là hình thoi.

+ Tứ giác vừa là hình chữ nhật, vừa là hình thoi là hình vuông.

→Còn tiếp.......................

Tổng hợp lý thuyết ôn tập chương 1:

1. Tứ giác

a) Định nghĩa

Tứ giác ABCD là hình tất cả bốn đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA trong các số ấy bất kì đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một mặt đường thẳng.

b) Tổng những góc của tứ giác

Định lí: Tổng những góc của một tứ giác bởi 3600.

2. Hình thang

a) Định nghĩa

Hình thang là tứ giác gồm hai cạnh đối tuy nhiên song.

Hai cạnh tuy vậy song hotline là nhị đáy.

Hai cạnh còn sót lại gọi là hai cạnh bên.

b) Hình thang vuông

Định nghĩa: Hình thang vuông là hình thang bao gồm một góc vuông

Dấu hiệu thừa nhận biết: Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông

3. Hình thang cân

a) Định nghĩa

Hình thang cân là hình thang gồm hai góc kề một đáy bởi nhau.

Tứ giác ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) ⇔ 

Chú ý: giả dụ ABCD là hình thang cân nặng (đáy AB, CD) thì  =  và  = .

b) Tính chất

Định lí 1: Trong một hình thang cân, hai sát bên bằng nhau, ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) ⇒ AD = BC

Định lí 2: Trong một hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau, ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) ⇒ AC = BD

Định lí 3: Hình thang gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cân. Hình thang ABCD (đáy AB, CD) bao gồm AC = BD ⇒ ABCD là hình thang cân.

c) tín hiệu nhận biết

Hình thang gồm hai góc kề một đáy đều bằng nhau là hình thang cân.

Hình thang tất cả hai đường chéo cánh bằng nhau là hình thang cân.

→Còn tiếp...........................

Tải trọn bộ hướng dẫn giải chi tiết phần ôn tập chương 1 toán lớp 8 dưới đây.

File thiết lập miễn phí chỉ dẫn giải chi tiết phần Ôn tập chương 1 Lớp 8:

Hy vọng tài liệu đang hữu ích cho các em học viên và quý thầy cô tham khảo và so sánh đáp án.

Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 84 Sgk Toán 10, Giải Bài 4 Trang 84 Sgk Hình Học 10

Ngoài ra các em học viên và thầy cô có thể tham khảo thêm những tài liệu bổ ích hỗ trợ ôn luyện thi môn toán như đề kiểm tra, khuyên bảo giải sách giáo khoa, vở bài tập được cập nhật tiếp tục tại chuyên trang của chúng tôi.