Bài 1: phần đa cuộc biện pháp mạng tư sản đầu tiên

Bài 1 trang 3 Tập phiên bản đồ lịch sử dân tộc 8 Dựa vào lược đồ gia dụng “Cuộc kháng chiến ở Anh” hình một trong các SGK, em hãy:

Lời giải:

+) Tô phần đa màu khác biệt thể hiện vùng ủng hộ công ty Vua cùng vùng cỗ vũ Quốc hội vào lược thiết bị ở hình bên

*

+) Nêu hồ hết sự kiện chủ yếu về cuộc nội chiến ở Anh

– mon 8/1642: kháng chiến ở Anh bùng nổ. Quân đội Quốc hội vượt mặt quân đội trong phòng Vua.

Bạn đang xem: Giải tập bản đồ lịch sử 8

+) trình bày kết quả, chân thành và ý nghĩa lịch sử của cách mạng tứ sản Anh cố kỉ XVII:

– Kết quả:

Chế độ Quân công ty lập hiến ra đời, đơn vị vua không thay thực quyền, hồ hết quyền lực nước nhà thuộc về tư sản với quý tộc mới.

– Ý nghĩa:

Mở đường cho sự trở nên tân tiến của nhà nghĩa tư bản

Bài 2 trang 3 Tập phiên bản đồ lịch sử hào hùng 8 Quan sát bức ảnh trong hình 2 của SGK, em hãy cho thấy bức tranh diễn tả sự kiện gì? Nêu ý nghĩa sâu sắc của sự khiếu nại đó:

Lời giải:

– Hình 2 biểu thị sự kiện vua Sác – lơ I bị xử tử.

– Ý nghĩa: Sự ách thống trị của cơ chế phong kiến dường như không còn phù hợp với nước Anh.

Bài 3 trang 4 Tập phiên bản đồ lịch sử vẻ vang 8 Dựa vào lược đồ vật “13 ở trong địa Anh ở Bắc Mĩ” hình 3 vào sách giáo khoa ,em hãy:

Lời giải:

+) Tô các màu khác nhau và điền vào địa điểm chấm (…..) trong lược đồ vật ở hình trên các nằm trong địa Anh ngơi nghỉ Bắc Mĩ.

*

+) Nêu những sự kiện chính trong các trận chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh sống Bắc Mĩ:

– 12/1773: dân chúng cảng Bô – xtơn tiến công tàu trở trà của Anh.

– từ bỏ 5 -9 đến 26 – 10 – 1774: đại biểu những thuộc địa Bắc Mĩ họp Hội nghị châu lục đòi quyền lợi của chính bản thân mình với vua Anh.

– 4/1775: cuộc chiến tranh bùng nổ.

+) Nêu hiệu quả và ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành chủ quyền của 13 ở trong địa Anh sinh hoạt Bắc Mĩ:

– Kết quả: Anh xác định nền độc lập của những thuộc địa Bắc Mĩ.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 9 Bài 47 : Sự Tạo Ảnh Trong Máy Tính, Sbt Vật Lí 9 Bài 47: Sự Tạo Ảnh Trong Máy Tính

– Ý nghĩa: Giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân.

Bài 4 trang 4 Tập bản đồ lịch sử 8 Quan giáp bức ảnh trong hình 4 của SGK, em hãy:

Lời giải:

+) cho thấy ,năm sinh ,năm mất của nhân thiết bị trong bức ảnh:

G. Oa – sinh – tơn (1732 – 1799)

+) Nêu đa số nét chủ yếu về lao động , góp phần của nhân thiết bị đó đối với trận chiến tranh giành tự do của các thuộc địa Anh làm việc Bắc Mĩ: