Bycircologiannibrera.com Apr 1, 2022 giải bài xích tập trang bị lý 9 tập 1, giải sách bài xích tập đồ dùng lý lớp, giải sbt trang bị lý 9, giải sbt đồ dùng lý lớp 9, giải sbt vật dụng lý lớp 9 trang 10, sách giải bài bác tập vật lý lớp 9, sách giải bt đồ dùng lý 9

Giải sách bài xích tập đồ dùng lý lớp 9 bài 4 câu 5, 6, 7 trang 10 đúng & cụ thể nhất: Ba điện trở có các giá trị là 10 Ω, đôi mươi Ω, 30 Ω. Hoàn toàn có thể mắc điện trở này như thê như thế nào vào mạch bao gồm hiệu điện thay 12V đế loại điện trong mạch tất cả cường độ 0,4A? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó. Cho hai năng lượng điện trở R1 = 20Ω chịu đựng được mẫu điện gồm cường độ buổi tối đa là 2A cùng R2 = 40Ω chịu được loại điện có cường độ về tối đa 1,5A. Hiệu năng lượng điện thế về tối đa có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch có R1 tiếp liền R2 là:


Giải bài bác 4.3 SBT đồ lý 9

Giải bài xích 2.12 SBT thứ lý 9

Giải sách bài tập đồ vật lý lớp 9 bài bác 4 câu 5, 6, 7 trang 10 đúng & cụ thể nhất


Giải sách bài xích tập đồ gia dụng lý lớp 9 bài xích 4 câu 5, 6, 7 trang 10 đúng & cụ thể nhất

Phần câu hỏi sách bài tập vật dụng lý lớp 9 bài 4 câu 5, 6, 7 trang 10

+ câu hỏi sbt lớp 9 bài 4. 5 trang 10

Ba điện trở có các giá trị là 10 Ω, trăng tròn Ω, 30 Ω. Hoàn toàn có thể mắc điện trở này như thê làm sao vào mạch bao gồm hiệu điện cầm cố 12V đế loại điện trong mạch gồm cường độ 0,4A? Vẽ sơ đồ các cách mắc đó.

Bạn đang xem: Giải sbt lý 9 bài 4

+ câu hỏi sbt lớp 9 bài xích 4. 6 trang 10

Cho hai điện trở R1 = 20Ω chịu đựng được chiếc điện tất cả cường độ buổi tối đa là 2A và R2 = 40Ω chịu đựng được chiếc điện tất cả cường độ về tối đa 1,5A. Hiệu điện thế buổi tối đa hoàn toàn có thể đặt vào hai đầu đoạn mạch bao gồm R1 nối tiếp R2 là:

A. 210V

B. 120V

C. 90V

D. 100V

+ thắc mắc sbt lớp 9 bài bác 4. 7 trang 10

Ba điện trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, R3 = 15Ω được mắc tiếp nối nhau vào hiệu điện chũm 12V

a) Tính năng lượng điện trở trương đương của đoạn mạch

b) Tính hiệu điện cố gắng giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở

Câu giải sách bài tập thiết bị lý lớp 9 bài 4 câu 5, 6, 7 trang 10

+ lời giải sbt lớp 9 bài 4. 5 trang 10

Điện trở của đoạn mạch tất cả hiệu điện cố U = 12 V với cường độ mẫu điện I = 0,4 A là:

*

Có hai cách mắc những điện trở kia vào mạch:

+ Cách đầu tiên là chỉ mắc năng lượng điện trở R3 = 30 Ω trong khúc mạch;

*

+ cách thứ hai là mắc hai điện trở R1 = 10 Ω cùng R2 = 20 Ω nối liền nhau trong đoạn mạch.

*

+ giải thuật sbt lớp 9 bài bác 4. 6 trang 10

Chọn câu C.

Khi R1,R2 mắc thông suốt thì mẫu điện chạy qua hai năng lượng điện trở gồm cùng cường độ.

Do đó đoạn mạch này chỉ chịu đựng được cường độ mẫu điện về tối đa là:

Imax = I2max = 1,5A.

Điện trở tương tự của đoạn mạch là: R = R1 + R2 = 20 + 40 = 60Ω

Vậy hiệu điện vậy tôi nhiều là: Umax = Imax . R = 1,5.60 = 90V.

+ giải mã sbt lớp 9 bài 4. 7 trang 10

a. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Rtđ = R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 15 = 30Ω

b. Vì bố điện trở ghép nối tiếp nên I1 = I2 = I3 = I = U/R = 12/30 = 0,4A.

Xem thêm: Kim Loại Metal " - Metal In Vietnamese

→ Hiệu điện nỗ lực giữa nhì đầu mỗi điện trở là:

U1 = I.R1 = 0,4.5 = 2V

U2 = I.R2 = 0,4.10 = 4V

U3 = I.R3 = 15.0,4 = 6V.

Đáp số: a) Rtđ = 30Ω; b) U1 = 2V, U2 = 4V, U3 = 6V