Cho mạch điện có sơ trang bị như hình 5.1 SBT, trong số đó R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, vôn kế chỉ 12V.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập vật lý 9 bài 5

*

a) Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch

b) Tính số chỉ của các ampe kế.

Tóm tắt:

R1 = 15Ω; R2 = 10Ω; UV = 12V

a) Rtđ= ?b) IA= ?; IA1= ?; IA2 = ?

Lời giải:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

*

b)Cường độ dòng điện qua mạch bao gồm là:

*

Vì R1 mắc song song cùng với R2 nên U1 = U2 = UV = 12V

→ I1 = U1/R1 = 12/15 = 0,8A.

I2 = U2/R2 = 12/10 = 1,2A.

Vậy ampe kế sinh hoạt mạch chính chỉ 2A, ampe kế 1 chỉ 0,8A, ampe kế 2 chỉ 1,2A.

Câu 8 trang 14 SBT thứ Lí 9 

Điện trở tương tự của đoạn mạch tất cả hai năng lượng điện trở R1 = 4Ω và R2 = 12Ω mắc tuy nhiên song có mức giá trị nào dưới đây?

A. 16Ω

B. 48Ω

C. 0,33Ω

D. 3Ω

Lời giải:

Chọn D

Ta bao gồm điện trở tương tự của đoạn mạch là:

*

Câu 9 trang 14 SBT đồ Lí 9 

Trong mạch điện bao gồm sơ đồ như hình 5.5, hiệu điện núm U cùng điện trở R1 được giữ không đổi. Hỏi khi giảm dần năng lượng điện trở R2 thì độ mạnh I của cái điện mạch bao gồm sẽ chuyển đổi như cố nào?

*

A. Tăng

B. Không nuốm đổi

C. Giảm

D. Ban sơ tăng, kế tiếp giảm.

Lời giải:

Chọn A. Vì khi sút dần điện trở R2 , hiệu điện nuốm U không thay đổi thì cường độ mẫu điện I2 tăng cần cường độ I = I1 + I2 của loại điện vào mạch chủ yếu cũng tăng.

Câu 10 trang 14 SBT thiết bị Lí 9 

Ba điểm trở R1 = 5Ω, R2 = 10Ω và R3 = 30Ω được mắc tuy nhiên song với nhau. Điện trở tương đương của đoạn mạch song song này là bao nhiêu?

A. 0,33Ω

B. 3Ω

C. 33,3Ω

D. 45Ω

Tóm tắt:

R1 = 5Ω; R2 = 10 Ω; R3 = 30 Ω; Rtđ = ?

Lời giải:

Gọi điện trở tương tự của đoạn mạch là Rtđ

Vì R1, R2, R3 mắc song song với nhau đề xuất ta có:

*

→ Rtđ = 3Ω

Chọn B.

Câu 11 trang 15 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Cho mạch điện có sơ thiết bị như hình 5.6, trong những số ấy điện trở R1 = 6Ω; mẫu điện mạch thiết yếu có cường độ I = 1,2A và loại điện đi qua điện trở R2 có độ mạnh I2 = 0,4A

*

a) Tính R2.

b) Tính hiệu điện cầm cố U đặt vào nhị đầu đoạn mạch

c) Mắc một năng lượng điện trở R3vào mạch năng lượng điện trên, tuy nhiên song với R1và R2 thì chiếc điện mạch chính có cường độ là 1,5A. Tính R3 và năng lượng điện trở tương tự Rtđ của đoạn mạch này lúc đó

Tóm tắt:

R1 = 6Ω; R2 song song R1; I = 1,2A; I2 = 0,4A;

a) R2= ?

b) U = ?

c) R3 song tuy nhiên với R1và R2; I = 1,5A; R3 = ?; Rtđ = ?

Lời giải:

a) R1 và R2 mắc tuy vậy song nên:

I = I1 + I2 → I1 = I – I2 = 1,2 – 0,4 = 0,8A

Và 

*

Và U = U2 = U1 = I1.R1 = 0,8.6 = 4,8V

→ Điện trở R2 là: 

*

b) Hiệu điện cầm U để vào nhì đầu đoạn mạch là:

U = U1 = U2 = I2 .R2 = 0,4.12 = 4,8V

c) vì chưng R3 song song với R1 và R2 nên:

U = U1 = U2 = U3 = 4,8V

I = I1 + I2+ I3 → I3 = I – I1 – I2 = 1,5 – 0,8 – 0,4 = 0,3A

Điện trở R3 bằng: 

*

Điện trở tương đương của toàn mạch là: 

*

Câu 12 trang 15 SBT đồ gia dụng Lí 9 

Cho một ampe kế, một hiệu điện vắt U ko đổi, những dây dẫn nối, một năng lượng điện trở R vẫn biết quý hiếm và một năng lượng điện trở Rx chưa biết giá bán trị. Hãy nêu một phương án giúp khẳng định giá trị của Rx (vẽ hình và phân tích và lý giải cách làm).

Lời giải:

Trước tiên, mắc R với ampe kế tiếp liền nhau và mắc vào ngồn điện gồm hiệu điện thế U không thay đổi nhưng không biết giá trị của U như hình vẽ.

*

Đọc số chỉ của ampe kế lúc này ta được I

Áp dụng công thức: U = I.R ta tìm được được giá trị của U

+ tiếp nối ta quăng quật điện trở R ra bên ngoài và ráng điện trở Rx vào:

*

Lúc này gọi số chỉ của ampe kế ta được Ix

Ta có: U = Ix.Rx 

*

 như vậy ta tìm kiếm được giá trị của Rx.

Xem thêm: " Category Nghĩa Là Gì Và Cách Tạo Category Hiệu Quả Hiện Nay?

Câu 13 trang 15 SBT trang bị Lí 9 

Cho một hiệu điện nắm U = 1,8V với hai điện trở R1 và R2. Nếu như mắc tiếp nối hai năng lượng điện trở này vào hiệu điện chũm U thì chiếc điện đi qua chúng tất cả cường độ I1 = 0,2A; ví như mắc tuy vậy song hai năng lượng điện trở này vào hiệu điện vắt U thì dòng điện mạch bao gồm có độ mạnh I2 = 0,9A. Tính R1 và R2

Tóm tắt:

U = 1,8 V; R1 nối tiếp R2 thì I1 = 0,2 A;

R1 song tuy vậy với R2 thì I = I2 = 0,9 A; R1 = ?; R2 = ?

Lời giải:

R1 nối tiếp R2 nên năng lượng điện trở tương đương của mạch lúc này là:

*

R1 song tuy vậy với R2 nên năng lượng điện trở tương đương của mạch hôm nay là:

*

Lấy (1) nhân cùng với (2) theo vế ta được R1.R2 = 18

→ 

*
(3)

Thay (3) vào (1), ta được: R12 - 9R1 + 18 = 0

Giải phương trình, ta có: R1 = 3Ω; R2 = 6Ω xuất xắc R1 = 6Ω; R2 = 3Ω

Câu 14 trang 15 SBT thiết bị Lí 9 

Một đoạn mạch gồm tía điện trở R1 = 9Ω, R2 = 18Ω với R3 = 24Ω được mắc vào hiệu điện cố U = 3,6V như sơ đồ dùng hình 5.7.