Giải bài bác tập trang 26 bài 8 áp suất hóa học lỏng - bình thông trực tiếp với nhau Sách bài bác tập (SBT) vật lí 8. Câu 8.1: tứ bình A, B, c, D cùng đựng nước (H.8.1)...

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý lớp 8 bài 8


Bài 8.1 trang 26 Sách bài bác tập (SBT) trang bị lí 8

Bốn bình A, B, c, D thuộc đựng nước (H.8.1)

a) Áp suất của nước lên đáy bình nào là lớn số 1 ?

A. Bình A

B. Bình B

C. Bình C

D. Bình D

b) Áp suất của nước lên đáy bình như thế nào là nhỏ tuổi nhất ? 

A. Bình A

B. Bình B

C. Bình C

D. Bình D

Giải

a) chọn A

b) chọn D

Bài 8.2 trang 26 Sách bài bác tập (SBT) vật lí 8

Hai bình A, B thông nhau. Bình A đựng dầu, bình B đựng nước tới thuộc một độ dài (H.8.2). Khi unlock K, nước và dầu bao gồm chảy từ bình nọ sang bình tê không? 

A. Không, vày độ cao của cột hóa học lỏng ở nhị bình bằng nhau.

B. Dầu rã sang nước bởi vì lượng dầu những hơn.

C. Dầu tan sang nước vày dầu nhẹ hơn.

D. Nước tung sang dầu do áp suất cột nước lớn hơn áp suất cột dầu do trọng lượng riêng rẽ của nước to hơn của dầu.

Giải

=> chọn D

Bài 8.3 trang 26 Sách bài bác tập (SBT) trang bị lí 8


Hãy đối chiếu áp suất trên 5 điểm A, B, c, D, E trong một bình đựng chất lỏng vẽ ở hình 8.3.

Giải

Pe

Bài 8.4 trang 26 Sách bài xích tập (SBT) trang bị lí 8

Một tàu ngầm đang dịch rời ở dưới biển. Áp kế đặt tại ngoài vỏ tàu chỉ áp suất 2,02.106 N/m2. Một lúc sau áp kế chỉ 0,86.106 N/m2.

a) Tàu đã nổi lên hay sẽ lặn xuống? vày sao xác minh được do vậy ?

b) Tính độ sâu của tàu ngầm sinh sống hai thời điểm trên. Cho thấy thêm trọng lượng riêng biệt của nước biển bởi 10300 N/m3.

Xem thêm: Phân Mảnh Là Gì Xảy Ra Khi Bạn Chống Phân Mảnh Ổ Cứng Của Bạn?

Giải


a) Áp suất công dụng lên vỏ tàu ngầm, tức là cột nước ở phía bên trên tàu ngầm giảm. Vậy tàu ngầm vẫn nổi lên.

b) Áp dụng công thức p. = dh; (h_1 = p over d)

Độ sâu của tàu lặn ở thời khắc trước:

(h_1 = p_1 over d = 2020000 over 10300 approx 196m)

Đô sâu của tàu lặn ở thời gian sau:

(h_2 = p_2 over d = 860000 over 10300 approx 83,5m)

circologiannibrera.comgửi góp ý Hủy quăng quật
*

gmail.com