Giải bài xích tập trang 9 bài 4 đoạn mạch tiếp nối Sách bài xích tập (SBT) đồ lí 9. Câu 4.1: Hai điện trở R1, R2 và ampe kế được mắc nối tiếp với nhau vào nhị điểm A, B...

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 sbt bài 4


Bài 4.1 trang 9 Sách bài xích tập (SBT) vật lí 9

Hai điện trở R1, R2 với ampe kế được mắc nối liền với nhau vào nhì điểm A, B.

a. Vẽ sơ đổ mạch điện trên.

b. đến R1 = 5Ω, R2 = 10Ω, ampe kế chỉ 0,2A. Tính hiệu điện cố gắng của đoạn mạch AB theo hai cách.

Trả lời

Sơ trang bị mạch năng lượng điện như hình dưới

Tính hiệu điện cố theo nhị cách:

Cách 1: (U_1 = mI mR_1 = 1V;U_2 = mI mR_2 = 2V;U_AB = U_1 + U_2 = 1 + 2 = 3V)

Cách 2: (U_AB = mI mR_t md = 0,2 imes 15 = 3V)

 

 

Bài 4.2 trang 9 Sách bài xích tập (SBT) thứ lí 9

Một điện trở 10Ω được mắc vào hiệu điện chũm 12V.

a. Tính cường độ dòng điện chạy qua điện trở đó.

b. Mong mỏi kiểm tra hiệu quả tính sống trên, ta có thể dùng ampe kế để đo. ý muốn ampe kế chỉ giá chuẩn trị cường độ cái điện đang tính được bắt buộc có đk gì so với ampe kế ? bởi vì sao ?

Trả lời:

Cường độ cái điện chạy qua năng lượng điện trở là: (I = U over R = 12 over 10 = 1,2A)

Ampe kế phải bao gồm điện trở rất bé dại so với điện trở của đoạn mạch, khi đó điện trở của ampe kế không tác động đến năng lượng điện trở của đoạn mạch. Dòng điện chạy qua ampe kế đó là cường độ loại điện chạy qua đoạn mạch đang xét.

Bài 4.3 trang 9 Sách bài tập (SBT) đồ dùng lí 9

Cho mạch điện bao gồm sơ vật như hình 4.1, trong số ấy điện trờ R1 = 10Ω, R2 = 20Ω, hiệu điện nắm giữa nhì đầu đoạn mạch AB bằng 12V.

a. Số chỉ của vôn kế cùng ampe kế là từng nào ?

b. Chỉ với hai năng lượng điện trở bên trên đây, nêu hai giải pháp làm tăng cường độ mẫu điện vào mạch lên gấp bố lần (có thế thay đổi UAB).

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý Lớp 9 Bài 6 : Bài Tập Vận Dụng Định Luật Ôm

Trả lời:

Ta có: (I = U_AB over R_td = U_AB over R_1 + R_2 = 12 over 30 = 0,4A;U = IR_1 = 0,4.10 = 4V)

Vậy số chỉ của vôn kế là 4V, ampe kế là 0,4A

b. Phương pháp 1:

Giữ nguyên hai năng lượng điện trở mắc nối liền nhưng tăng hiệu điện rứa của đoạn mạch lên cấp 3 lần

Cách 2:

Chỉ mắc điện trở R1 =10Ω sinh hoạt trong mạch, giữ lại hiệu điện cố gắng như ban đầu.

Bài 4.4 trang 9 Sách bài xích tập (SBT) trang bị lí 9

Cho mạch điện tất cả sơ đổ như hình 4.2,trong đó điện trở R1 = 5Ω, R2 = 15Ω, vôn kế chỉ 3V 

a. Số chỉ của ampe kế là bao nhiêu?

b. Tính hiệu điện cụ giữa hai đầu AB của đoạn mạch

Trả lời:

a. Số chỉ của ampe kế là: (I = U_2 over mR_2 = 3 over 15 = 0,2 mA)