Bài tập Định phương tiện Ôm: Cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện cụ đặt vào nhị đầu dây và tỉ lệ nghịch với năng lượng điện trở của dây: I = UR">U/R.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 sbt bài 2

Điện trở của một dây dẫn được xác định bằng công thức: R = UI">U/I.


Bài 2.1 trang 6 SBT đồ vật lí 9

Trên hình 2.1 vẽ đồ dùng thị biểu diễn sự nhờ vào của cường độ loại điện vào hiệu điện nuốm của ba dây dẫn khác nhau

*


a) Từ vật thị, hãy xác định giá trị cường độ chiếc điện chạy qua từng dây dẫn lúc hiệu điện cố đặt giữa hai đầu dây dẫn là 3V.

b) Dây dẫn nào tất cả điện trở lớn số 1 ? nhỏ nhất ? lý giải bằng bố cách không giống nhau.

Trả lời:

a) Từ đồ vật thị, lúc U = 3V thì:

I1 = 5mA cùng R1 = 600Ω

I2 = 2mA cùng R2 = 1500Ω

I3 = 1mA với R3 = 3000Ω

b) ba cách khẳng định điện trở bự nhất, nhỏ dại nhất là:

Cách 1:

Từ kết quả đã tính sinh sống trên ta thấy dây dẫn 3 bao gồm điện trở lớn nhất, dây dẫn 1 gồm điện trở nhỏ nhất.

Cách 2.

Từ đồ gia dụng thị, không bắt buộc tính toán, ở cùng một hiệu điện thế, dây dẫn nào cho dòng điện chạy qua tất cả cường độ lớn nhất thì năng lượng điện trở của dây đó nhỏ dại nhất. Ngược lại, dây dẫn nào cho mẫu điện chạy qua tất cả cường độ nhỏ nhất thì dây đó có điện trở phệ nhất.

Cách 3:

Nhìn vào thiết bị thị, khi cái điện chạy qua năng lượng điện trở có mức giá trị hệt nhau thì cực hiếm hiệu điện nạm giữa hai đầu năng lượng điện trở nào khủng nhất, năng lượng điện trở đó có giá trị to nhất.


Bài 2.2 trang 6 SBT đồ gia dụng lí 9

Khi mắc điện trở này vào hiệu điện nắm 6V thì dòng điện chạy qua nó bao gồm cường độ là từng nào ?

Cho điện trở R = 15 Ω

a) khi mắc điện trở này vào hiệu điện vắt 6V thì loại điện chạy qua nó gồm cường độ là từng nào ?

b) muốn cường độ cái điện chạy qua năng lượng điện trở tăng lên 0,3A đối với trường hòa hợp trên thì hiệu điện vắt đặt vào nhì đầu điện trở khi đó là từng nào ?

Trả lời: I=UR=615=0,4A">I=U/R=6/15=,4A

Cường độ cái điện qua năng lượng điện trở là: 

Cường độ dòng điện tăng lên 0,3A tức là I = 0,7A

Khi đó hiệu điện cố là: U = I x R = 0,7 x 15 = 10,5V

Bài 2.3 trang 6 SBT đồ vật lí 9

Làm thí nghiệm điều tra khảo sát sự nhờ vào của cường độ chiếc điện vào hiệu điện chũm đặt giữa hai đầu vật dẫn bằng kim loại, bạn ta chiếm được bảng số liệu sau :

Làm thí nghiệm điều tra khảo sát sự phụ thuộc vào của cường độ loại điện vào hiệu điện cố kỉnh đặt thân hai đầu đồ dẫn bởi kim loại, fan ta thu được bảng số liệu sau :


U(V)

1,5

3,0

4,5

6,0

7,5

9,0

I(A)

0,31

0,61

0,90

1,29

1,49

1,78


a) Vẽ thiết bị thi màn trình diễn sự phụ thuộc vào của I vào U.

b) nhờ vào đồ thị sống câu a, hãy tính năng lượng điện trở của đồ vật dẫn nếu bỏ qua những sai số trong phép đo.


Trả lời:

a) Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện núm được vẽ như hình bên dưới đây:

*


b) Từ đồ dùng thị ta thấy:

Khi U = 4,5V thì I = 0,9A

Khi đó: R=4,50,9=5Ω">R=4,5/9=5Ω

Bài 2.4 trang 7 SBT vật dụng lí 9

Tính cường độ dòng điện I1 chạy qua R1

Cho mạch điện bao gồm sơ vật như hình 2.2, năng lượng điện trở R1= 10Ω , hiệu điện vậy giữa nhị đầu đoạn mạch là UMN = 12V.

*

a) Tính cường độ chiếc điện I1 chạy qua R1

b) không thay đổi UMN = 12V, nắm điện trở R1 bằng năng lượng điện trở R2, khi ấy ampe kế chỉ giá bán trị I2=I12">I2 = I12. Tính năng lượng điện trở R2

Trả lời:

a) Cường độ chiếc điện chạy qua R1 là: I1=U1R1=1210=1,2A">I1 = U1/R1 = 12/10 = 1,2A

b) Ta có: I2=I12=0,6A">I2 = I12 = ,6A Vậy R2=U2I2=120,6=20Ω">R2=U2/I2 = 12/,6 = 20Ω

Bài 2.5 trang 7 SBT thiết bị lí 9

Điện trở của một dây dàn nhất định có mối quan lại hệ dựa vào nào tiếp sau đây ?

Điện trở của một dây dàn độc nhất vô nhị định bao gồm mối quan hệ phụ thuộc vào nào dưới đây ?

A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện nạm đặt vào hai đầu dây dẫn.

B. Tỉ lệ nghịch với cường độ loại điện chạy qua dây dẫn.

C. Không dựa vào vào hiệu điện nạm đặt váo nhị đầu dây dẫn.

D.Giám khi cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm

Trả lời:

Chọn C. Không phụ thuộc vào hiệu điện vắt đặt nhị đầu dây dẫn.

Bài 2.6 trang 7 SBT đồ lí 9

Khi đặt một hiệu điện cụ U vào nhị đầu một năng lượng điện trở R thì cái điện chạy qua nó có cường độ là I. Hệ thức nào bên dưới đây biểu thị định giải pháp Ôm ?

Khi đặt một hiệu điện ráng U vào nhị đầu một điện trở R thì chiếc điện chạy qua nó tất cả cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây bộc lộ định lao lý Ôm ?

A. U=IR">U=IR B. I=UR">I=U/R

C. I=RU">I=RU D. R=UI">R=UI

Trả lời:

Chọn B. I=UR">I=U/R

Bài 2.7 trang 7 SBT đồ lí 9

Đơn vị như thế nào dưới đây là đơn vị đo năng lượng điện trở ?

Đơn vị như thế nào dưới đây là đơn vị đo năng lượng điện trớ ?

A. Ôm (R2=U2I2=120,6=20Ω">Ω). B. Oát (W). C. Ampe (A). D. Vôn (V).

Trả lời:

Chọn A. Ôm (R2=U2I2=120,6=20Ω">Ω)

Bài 2.8 trang 7 SBT trang bị lí 9

Trong thí nghiệm khảo sát định vẻ ngoài Ôm. Bao gồm thế làm đổi khác đại lượng nào trong những các đại lượng tất cả hiệu điện thế, cường độ dòng điện, điện trở dây dẫn ?

Trong thí nghiệm khảo sát định qui định Ôm. Gồm thế làm chuyển đổi đại lượng nào trong những các đại lượng có hiệu điện thế, cường độ loại điện, điện trở dây dẫn ?

A. Chỉ biến đổi hiệu điện nắm B. Chỉ đổi khác cường độ chiếc điện

C. Chỉ thay đổi điện trở dây dẫn. D. Cả bố đại lượng trên.

Trả lời:

Chọn D. Cả tía đại lượng trên.

Bài 2.9 trang 8 SBT đồ dùng lí 9

“Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện rứa giữa nhị đầu dây với tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây”. Phát biểu này đúng tuyệt sai ? vị sao ?

Dựa vào bí quyết R=UI">R=U/I có học sinh phát biểu như sau:

“Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện thay giữa hai đầu dây và tỉ lệ nghịch cùng với cường độ loại điện chạy qua dây”. Tuyên bố này đúng hay sai ? do sao ?


Trả lời:

Phát biểu trên không đúng vì: Điện trở nhờ vào vào bản chất của đồ dẫn, không dựa vào vào cường độ mẫu điện với hiệu năng lượng điện thế

Bài 2.10 trang 8 SBT vật lí 9

Đặt hiệu điện cố gắng 6V vào nhì đầu một điện trở thì cái điện trải qua điện trở tất cả cường độ 0,15A.

Đặt hiệu điện vậy 6V vào hai đầu một năng lượng điện trở thì cái điện đi qua điện trở tất cả cường độ 0,15A.

a.Tính trị số của điện trở này. .

b. Giả dụ tăng hiệu điện nỗ lực đặt vào nhị đầu điện trở này lên thanh 8V thì trị số của điện trở này có biến hóa không ? Trị số của nó khi ấy là bao nhiêu ? mẫu điện trải qua nó khi đó có cường độ là bao nhiêu

Trả lời:

a.Trị số của điện trở: R=UI=60,15=40Ω">R=U/I=6/0,15=40Ω

b. Nếu như tăng hiệu điện cầm cố đặt vào hai đầu điện trở là 8V thì năng lượng điện trở từ bây giờ không cụ đổi. R’ = 40Ω

c. Cường độ mẫu điện qua R: I=UR=840=0,2A">I=U/R=8/40=,2A

Bài 2.11 trang 8 SBT trang bị lí 9

Giữa hai đầu một điện trở R1 = 20Ω tất cả một hiệu điện gắng là U = 3,2V.

Giữa nhì đầu một năng lượng điện trở R1 = 20Ω bao gồm một hiệu điện núm là U = 3,2V.

a.Tính cường độ dòng điện I1 đi qua năng lượng điện trở này khi đó.

b. Giữ nguyên hiệu điện vắt U đã mang đến trên đây, cố gắng điện trở R1 bằng năng lượng điện trở R2 sao cho chiếc điện đi qua R2 có cường độ I2 = 0,8I1. Tính R2

Trả lời:

a. Cường độ mẫu điện qua điện trở:

b. Ta có: I2 = 0,8I1 = 0,8 x 0,16 = 0,128A

Bài 2.12 trang 8 SBT thứ lí 9

Trên hình 2.3 tất cả vẽ vật thị màn trình diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu năng lượng điện thế so với hai năng lượng điện trở R1 cùng R2.

Xem thêm: Sqrt ( Hàm Sqrt Trong Excel Là Gì, Hàm Sqrt Trong Excel Là Gì

Trên hình 2.3 gồm vẽ vật dụng thị màn biểu diễn sự phụ thuộc vào của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế so với hai năng lượng điện trở R1 và R2.

a.Từ thiết bị thị này hãy tính trị số các điện trở R1 và R2

b.Tính cường độ chiếc điện I1, I2 tương ứng đi qua mỗi điện trở khi lần lượt để hiệu điện ráng U = 1,8V vào nhì đầu mỗi năng lượng điện trở đó­

Trả lời:

R1=U1I1=60,3=20Ω;R2=U2I2=40,8=5Ω">a. R1=U1/I1=6/3=20Ω; R2=U2/I2=40/8=5Ω 

I1=UR1=1,820=0,09A;I2=UR2=1,85=0,36A">b. I1=U/R1=1,8/20=,09A; I2=U/R2=1,8/5=,36A