Bycircologiannibrera.com Feb 19, 2022 giải bài tập đồ gia dụng lý 9 tập 1, giải sách bài xích tập đồ vật lý lớp, giải sbt vật dụng lý 9, giải sbt vật dụng lý lớp 9, giải sbt thứ lý lớp 9 trang 22, sách giải bài tập đồ dùng lý lớp 9, sách giải bt thiết bị lý 9

Giải sách bài xích tập đồ lý lớp 9 bài xích 8 câu 5, 6, 7, 8, 9 trang 22 đúng & chi tiết nhất: Một dây nhôm dài l1 = 200m, máu diện S1 = 1 mm2 thì có điện trở R1 = 5,6Ω. Hỏi một dây nhôm khác tiết diện S2 = 2 mm2 với điện trở R2 = 16,8Ω thì có chiều lâu năm l2 là bao nhiêu? Để tìm hiểu sự phụ thuộc của năng lượng điện trở dây dẫn vào tiết diện dây dẫn, đề nghị phải xác minh và so sánh điện trở của các dây dẫn gồm những điểm sáng nào?


Bài 8.3 SBT lý 9

Bài 7.11 SBT lý 9

Giải sách bài xích tập trang bị lý lớp 9 bài 8 câu 5, 6, 7, 8, 9 trang 22 đúng & chi tiết nhất


Giải sách bài xích tập đồ lý lớp 9 bài xích 8 câu 5, 6, 7, 8, 9 trang 22 đúng & chi tiết nhất

Phần thắc mắc sách bài xích tập đồ lý lớp 9 bài 8 câu 5, 6, 7, 8, 9 trang 22

+ câu hỏi sbt lớp 9 bài xích 8. 5 trang 22

Một dây nhôm lâu năm l1 = 200m, máu diện S1 = 1 mm2 thì gồm điện trở R1 = 5,6Ω. Hỏi một dây nhôm không giống tiết diện S2 = 2 mm2 và điện trở R2 = 16,8Ω thì có chiều dài l2 là bao nhiêu?

+ thắc mắc sbt lớp 9 bài xích 8. 6 trang 22

Để mày mò sự phụ thuộc vào của năng lượng điện trở dây dẫn vào tiết diện dây dẫn, cần phải xác định và đối chiếu điện trở của các dây dẫn tất cả những điểm sáng nào?

A. Những dây dẫn phải tất cả cùng chiều dài, được thiết kế từ thuộc nột đồ dùng liệu, nhưng bao gồm chiều nhiều năm khác nhau.

Bạn đang xem: Giải bài tập vật lý 9 bài 8 sbt

B. Những dây dẫn này phải bao gồm cùng chiều dài, được gia công từ cùng một vật liệu, nhưng có tiết diện không giống nhau

C. Những dây dẫn này phải bao gồm cùng chiều dài, thuộc tiết diện, nhưng được gia công bằng những vật liệu không giống nhau

D. Các dây dẫn này phải được gia công cùng một đồ vật liệu, nhưng bao gồm chiều dài và tiết diện khác nhau

+ câu hỏi sbt lớp 9 bài 8. 7 trang 22

Một dây dẫn đồng chất gồm chiều lâu năm l, máu diện phần đông S bao gồm điện trở là 8Ω được gập đôi thành một dây dẫn mới có chiều dài l/2 . Điện trở của dây dẫn new này là bao nhiêu.

A. 4Ω

B. 6Ω

C. 8Ω

D. 2Ω

+ câu hỏi sbt lớp 9 bài bác 8. 8 trang 22

Hai dây dẫn được thiết kế từ và một vật liệu, dây đồ vật nhất dài ra hơn nữa dây trang bị hai 8 lần và tất cả tiết diện bự gấp 2 lần so cùng với dây lắp thêm hai. Hỏi dây trước tiên có điện trở mập gấp mấy lần dây sản phẩm 2.

A. 8 lần

B. 10 lần

C. 4 lần

D. 16 lần

+ câu hỏi sbt lớp 9 bài bác 8. 9 trang 22

Một dây đồng dài 100m, có tiết diện 1 mm2 thì tất cả điện trở là 1,7Ω. Một dây đồng khác tất cả chiều nhiều năm 200m, có điện trở 17Ω thì gồm tiết diện là bao nhiêu?

A. 5mm2

B. 0,2mm2

C. 0,05mm2

D. 20mm2

Câu giải sách bài tập vật lý lớp 9 bài xích 8 câu 5, 6, 7, 8, 9 trang 22

+ giải mã sbt lớp 9 bài 8. 5 trang 22

Dây trước tiên có: l1 = 200m, S1 = 1mm2, R1 = 5,6Ω

Dây sản phẩm hai có: l2 = ? m, S2 = 2 mm2, R2 = 16,8 Ω

Ta lựa chọn thêm dây sản phẩm công nghệ 3 cùng vật liệu với 2 dây trên sao để cho có:

l3 = l1 = 200m nhưng lại sở hữu tiết diện S3 = S2 = 2mm2.

Như vậy dây 1 với dây 3 tất cả cùng vật liệu và chiều dài, khác tiết diện

*

→ R3 = R1/2 = 2,8Ω

Lại gồm dây 2 với dây 3 gồm cùng đồ dùng liệu, cùng tiết diện, không giống chiều dài

*

→ l2 = 6l1 = 6.200 = 1200m

+ giải thuật sbt lớp 9 bài 8. 6 trang 22

Chọn B. Các dây dẫn này phải gồm cùng chiều dài, được thiết kế từ cùng một vật liệu, nhưng tất cả tiết diện khác nhau.

+ giải thuật sbt lớp 9 bài 8. 7 trang 22

Chọn D

Khi gập song sợi dây thì dây mới có chiều dài bớt đi 2 lần và huyết diện tăng vội 2 lần. Chiều nhiều năm giảm gấp đôi nên năng lượng điện trở bớt hai lần, huyết diện tăng gấp đôi nên điện trở giảm thêm gấp đôi nữa tác dụng là giảm 4 lần. Vì chưng vậy năng lượng điện trở dây dẫn new là 8:4 = 2Ω.

+ giải thuật sbt lớp 9 bài xích 8. 8 trang 22

Chọn C. 4 lần

Do dây thứ nhất dài ra hơn nữa dây vật dụng hai 8 lần và bao gồm tiết diện to gấp gấp đôi so cùng với dây máy hai. Chiều dài lớn hơn 8 lần cần điện trở lớn hơn 8 lần, tiết diện lớn gấp gấp đôi nên điện trở sụt giảm 2 lần. Bởi vì vậy dây thứ nhất có điện trở to gấp 4 lần dây sản phẩm hai.

+ giải thuật sbt lớp 9 bài xích 8. 9 trang 22

Chọn B.

Dây đầu tiên có: l1 = 100m, S1 = 1mm2, R1 = 1,7Ω

Dây lắp thêm hai có: l2 = 200m, S2 = ?, R2 = 17Ω

Ta chọn thêm dây sản phẩm 3 cùng vật liệu với 2 dây trên sao để cho có:

l3 = l2 =200m nhưng lại sở hữu tiết diện S3 = S1 = 1mm2.

Như vậy dây 1 cùng dây 3 tất cả cùng vật liệu và máu diện tuy vậy khác chiều dài.

*

→ R3 = 2.R1 = 3,4Ω

Lại bao gồm dây 2 với dây 3 gồm cùng vật liệu, thuộc chiều dài, không giống tiết diện.

Xem thêm: Đầu Đọc Thẻ Nfc Là Gì ? Sử Dụng Như Thế Nào ? Cách Sử Dụng Đầu Đọc Thẻ Nfc Là Gì

*

→ S2 = S3/5 = 1 tháng 5 = 0,2mm2.